Počet študentov vysokých škôl medziročne klesol o 11-tisíc

Dobrovoľný ročný príspevok Slovenska do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj na financovanie spoločných projektov na roky 2018 – 2020 by mal byť 100-tisíc eur.

04.10.2017 08:04
deti, škola, trieda Foto:
Testy a skúšanie sú pre niektorých študentov stresujúce.
debata (9)

Na slovenských vysokých školách v akademickom roku 2016/2017 študovalo 147 680 žiakov, medzi ktorými bolo viac než 87-tisíc žien.

Počet študentov vysokých škôl medziročne klesol o 11-tisíc, čo predstavuje približne sedempercentný pokles. Oproti predchádzajúcemu roku pritom slovenské vysoké školy navštevovalo o 714 zahraničných študentov viac, konštatuje sa vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2016 z dielne ministerstva školstva, ktorá je dnes na programe vlády.

V priebehu minulého roka riadne dokončilo štúdium na verejných a súkromných vysokých školách 52 245 študentov, čo predstavuje medziročný pokles o 4 492 absol­ventov. Podľa ministerstva sa pod tento stav podpísal najmä úbytok absolventov externého štúdia, ktorých bolo vlani o 2 601 menej. Ako sa ďalej zdôrazňuje vo výročnej správe, klesol aj počet uchádzačov o štúdium na vysokej škole. V roku 2016 sa na štúdium hlásilo 41 544 Slovákov, ktorí spolu so zahraničnými uchádzačmi podali viac než 77-tisíc prihlášok, čo je najnižší počet za ostatné roky. Z úspešných uchádzačov sa do prvého ročníka napokon zapísalo 35 377, z toho 32 512 Slovákov a 2 865 cudzincov.

Dobrovoľný ročný príspevok Slovenska do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) na financovanie spoločných projektov na roky 2018 – 2020 bude 100-tisíc eur, uvádza sa v materiáli rezortu zahraničia. Doteraz Slovensko dobrovoľne prispievalo sumou 70-tisíc eur. Ministerstvo v materiáli podčiarklo, že poskytovanie príspevku tohto typu vplýva na vnímanie členskej krajiny a zlepšuje jej imidž v organizácii, a príspevky majú jednoznačne pozitívny vplyv na tvorbu a realizáciu sektorových politík na Slovensku. Okrem toho Slovensko platí aj povinný členský príspevok, ktorého výška sa vypočítava na základe HDP danej krajiny za tri predchádzajúce roky. Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším povinným členským, v roku 2016 to bolo 1,7 milióna eur a za rok 2017 predstavuje členský príspevok 1,93 milióna eur.

Rómovia žijúci v segregovaných komunitách trpia vysokou frekvenciou ochorení, chronickými a infekčnými chorobami, znížením fyzickej a mentálnej výkonnosti. V niektorých oblastiach Slovenska je ich očakávaná dĺžka života o 15 rokov nižšia než u väčšinového obyvateľstva. Ministerstvo zdravotníctva preto už v roku 2013 spustilo Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku, ktorý bol v roku 2015 zmenený na program zameraný na podporu zlepšovania zdravia Rómov zo segregovaných oblastí, a to najmä v 150 obciach, ktoré boli identifikované ako najmenej rozvinuté. Uvádza sa to v informačnom materiáli, ktorý na rokovanie vlády predkladá minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Ministerstvo zároveň začalo prostredníctvom siete takzvaných asistentov osvety zdravia poskytovať segregovaným Rómom zdravotnú mediáciu. V októbri 2014 preto vzniklo partnerstvo medzi štátom a novovzniknutou neziskovou organizáciou Zdravé komunity, ktorá spája viacero organizácií s cieľom zlepšiť zdravie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ministerstvo si spojenie s mimovládnou organizáciou, ktorá disponuje overeným know-how, pochvaľuje a považuje ho za unikátny a inovatívny prvok v štátnej správe. Projekt Zdravé komunity bol vlani financovaný zo štátneho rozpočtu sumou 2 294 980 eur a asistenti v 239 lokalitách poskytli pomoc alebo poradenstvo viac než 67-tisíc klientom, píše sa ďalej v predloženom materiáli.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #vysoké školy
Flowers