Jaguar už mení Nitru

Rast ekonomiky, vyššie platy, ale aj zhoršená dopravná situácia či obava z náporu ľudí, ktorých do regiónu láka britská automobilka Jaguar Land Rover. Nitriansky magistrát sa snaží odhadnúť, čo všetko táto megainvestícia prinesie.

09.10.2017 12:00
Výstavba závodu Jaguár Foto: ,
Jaguar Land Rover prišiel do Nitry. Na snímke je pohľad na výstavbu závodu v Priemyselnom parku Nitra-Sever, Dolné Hony.
debata (77)

Niektoré dosahy pociťuje mesto pod Zoborom prakticky už od ohlásenia príchodu zahraničného investora a výstavby závodu. Ďalšie sa budú nabaľovať, keď v roku 2018 dôjde k ostrému spusteniu výroby. Analýza, ktorú vedenie mesta pripravilo na žiadosť poslancov, sa sústreďuje najmä na tie s negatívnym efektom, a zároveň navrhuje opatrenia, ako ich zmierniť. Faktom však je, že automobilka potiahne Nitru ekonomicky nahor. Jaguar by podľa nej mal výrazne prispieť k zlepšeniu celkovej ekonomickej situácie v nitrianskom regióne, k rastu platov, k rozvoju investícií či k zvýšeniu konkurencieschop­nosti.

Štefan Rehák, vedúci Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja na Ekonomickej univerzite v Bratislave podotýka, že väčšina pozitívnych aj negatívnych dosahov spolu súvisí. „Logika je taká, že je to možné usporiadať v čase. Najskôr sa prejaví rast na trhu práce. Priamo v dôsledku otvorenia pracovných miest a sekundárne v dôsledku rastu dopytu v dodávateľských odvetviach a službách. To bude viesť k celkovému rastu ekonomiky regiónu,“ načrtáva odborník. Bude sa to však týkať najmä Nitry a blízkeho okolia. „V okrajových častiach kraja bude efekt menší,“ mieni Rehák.

Z analýzy vyplýva, že zdvihnúť by sa mali platy pracovníkov vo výrobe, v obchode a v službách. Tam však dôjde k ich zvýšeniu nepriamo a podľa Reháka to nebude súvisieť len s Jaguarom. „Robili sme štúdiu o mzdách v odvetví automobilová výroba v oblastiach, kde sídlia finálni výrobcovia, teda v Bratislave, v Trnave a v Žiline. Ukázalo sa, že mzdy sú tu vyššie takmer o 20 percent, ako je regionálny priemer,“ prezradil Rehák pred viac ako rokom v rozhovore pre denník Pravda. Vtedy zdupľoval, že rast platov nemusí byť pozitívom pre každého. „Menšie firmy v regióne to totiž nemusia prežiť,“ poznamenáva Rehák.

Reality išli hore

Obyvatelia Nitry a okolia však zatiaľ pociťujú skôr negatívne dosahy. Výroba závodu sa dotkla najmä realitného trhu a dopravy. Časť občanov sa zas obáva prílevu ľudí, ktorých do regiónu prilákajú nové pracovné príležitosti.

Trh s nehnuteľnosťami začali ovplyvňovať už samotné zvesti o príchode zahraničného investora. Ich ceny začali stúpať už v septembri 2015, pričom hore išli priemerne až o 20 percent. Veľa predávajúcich stiahlo svoje byty z predaja a zvolilo vyčkávaciu stratégiu. Zároveň sa objavila veľká skupina ľudí, ktorí húfne skupovali byty, aby ich mohli prenajímať budúcim zamestnancom automobilky.

V súčasnosti sa ceny nehnuteľností držia približne na rovnakej úrovni. „Bytov v Nitre je stále nedostatok, ponuka vôbec nepokrýva dopyt, ktorý je stále vysoký,“ hodnotí Rudolf Pauke, spolumajiteľ kancelárie RE/MAX Family. Záujem ľudí o kúpu nehnuteľnosti podporujú podľa neho aj nízke úrokové sadzby v bankách.

Najskôr sa prejaví rast na trhu práce. To bude viesť k celkovému rastu ekonomiky regiónu.
Štefan Rehák, Ekonomická univerzita

Ceny starších bytov sa v Nitre priblížili cenám novostavieb. Napríklad pri dvojizbových bytoch je rozdiel výrazne nižší, ako je priemer. „Nové bytové domy sú plánované už dlhšie, ale za ten čas sa ešte nerozbehol ich predaj, čo stále drží ceny starších bytov na vysokej úrovni,“ vysvetľuje Pauke.

Realitná kancelária predpokladá, že ak by sa v priebehu budúceho roka reálne začal predaj viac ako tisícky plánovaných nových bytov, mohlo by to výraznejšie ovplyvniť ceny tých starších. Na budúci rok je naplánované spustenie výroby, s čím súvisí aj príchod nových zamestnancov, ktorí musia niekde prenocúvať.„Celý realitný trh sa ešte zmení, čo bude mať za následok aj zmenu potreby bývania istej skupiny obyvateľov. Niektoré lokality sa stanú viac či menej zaujímavé na trvalé bývanie. Zároveň to môže vplývať na miernu migráciu obyvateľov v dotknutých lokalitách,“ odhaduje Pauke.

Doprava dostane zabrať

Ako spustenie výroby zasiahne do cien bytov, sa dá podľa neho len ťažko predpovedať. „Myslíme si, že nehnuteľnosti v okolí automobilky budú zaujímavejšie skôr na prenájom a môže to tiež vplývať aj na mierny odlev domácich obyvateľov do iných častí mesta aj pre hustejšiu dopravu,“ vraví.

Vodiči sú zasa nešťastní zo zhoršujúcej sa dopravnej situácie. V súčasnosti je to spôsobené samotnou výstavbou výrobného závodu. „Spustením jeho prevádzky vznikne významný zdroj či cieľ dopravy. Do istej miery ovplyvní dopravné pomery nielen v priamej blízkosti závodu, ale aj na hlavných dopravných ťahoch v širšom záujmovom území, ktoré budú využívané na dodávku komponentov, respektíve rozvoz vyrobených automobilov,“ zdôrazňuje Štefan Machciník z Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

Nárast intenzity dopravy pociťujú podľa neho najmä vodiči, ktorí využívajú tieto úseky ciest pravidelne. „V blízkosti priemyselného parku však vzniká železničný terminál, ktorý by mal významnú časť dopravnej záťaže po cestnej infraštruktúre previesť na železnicu,“ dopĺňa Machciník. Dopravná záťaž sa podľa neho bude ďalej zvyšovať v závislosti od postupného nábehu výroby.

S príchodom zamestnancov automobilky sa zvýšia aj nároky na linky mestskej hromadnej dopravy v časoch pred striedaním pracovných zmien. „Predpokladá sa, že ich dochádzka do práce bude prebiehať závodnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečí zamestnávateľ,“ dodáva expert. Aj napriek tomu však nevylučuje, že vznikne dopyt po doprave medzi prestupovými uzlami a výrobným závodom, čím sa zvýšia nároky na počet spojov. V Nitre ešte stále pretrvávajú výpadky viacerých spojov pre nedostatok vodičov u dopravcu, ktorý zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu.

Ešte pred samotnou investíciou vypracoval dopravný ústav štúdiu, v ktorej posudzoval napojenie závodu na existujúcu infraštruktúru z kapacitného hľadiska. Vychádzal pritom z údajov investora o náraste dopravy na priľahlých cestách v počte 3¤500 osobných áut a približne 800 nákladných. Zo štúdie vyplýva, že ovplyvnené budú najmä cesty vyššieho významu.

„V rámci tejto štúdie boli navrhnuté opatrenia na zvýšenie kapacity dotknutých cestných úsekov a zvýšenie priepustnosti križovatiek, ktoré budú plne vyhovovať dopravným potrebám. V prípade železničnej dopravy sa predpokladá vytvorenie siedmich vlakových súprav denne,“ spresňuje Machciník s tým, že nárast dopravy so sebou prináša aj ďalšie negatívum v podobe vyššej environmentálnej záťaže na dotknuté územie.

Na zmiernenie dosahov v doprave navrhuje radnica hneď viacero opatrení. Od budovania záchytných parkovísk pri vstupoch do mesta a prepojenia na kyvadlovú dopravu, integrovaného dopravného systému a budovania cyklotrás do zamestnania, cez výluku nákladiakov z dopravy v centre mesta až po budovanie parkovacích domov a zvýšenie parkovného.

Zamestnať chcú najmä miestnych

Medzi negatívnymi dosahmi sa v analýze objavila aj vyššia priestupkovosť a rušenie verejného poriadku. Súvisieť to má s nárastom ľudí, ktorých do Nitry a okolia prilákajú nové pracovné príležitosti. Dnes pracuje v Jaguare viac ako 500 ľudí, ďalších tisíc chce automobilka prijať do marca 2018. V prípade rastúceho záujmu o autá vyrábané na Slovensku môže tento počet stúpnuť až približne na tritisíc zamestnancov. „Po započítaní našich dodávateľov na Slovensku vytvoríme približne 22-tisíc pracovných miest,“ tvrdí Alexander Wortberg, prevádzkový riaditeľ Jaguar Land Rover Slovakia.

Nitrianska radnica nepredpokladá, že pre prílev ľudí do mesta bude potrebné prijímať nejaké zvláštne opatrenia. „Naďalej bude stačiť bežný výkon činnosti mestskej a štátnej polície,“ myslí si prednosta mestského úradu Igor Kršiak.

Medzi navrhnutými opatreniami sa však spomína zriadenie druhého policajného oddelenia. Na bezpečnosť pod Zoborom dnes dohliadajú policajti z jediného obvodného oddelenia, ktoré sídli v centre na Nábreží mládeže. Jeho spádové územie zahŕňa okrem nitrianskych mestských častí aj viaceré obce.

V minulosti už dve oddelenia polície v meste existovali, to druhé sídlilo na Klokočine. Takmer po 15 rokoch ho však zrušili.

Šéfka oddelenia ľudských zdrojov Jaguara Nicci Cooková deklaruje, že cieľom Jaguara je získať skôr miestnych ľudí, ako tých zo vzdialenejších regiónov či dokonca zo zahraničia. „Sme si vedomí toho, že pracovný trh v nitrianskom regióne je v tejto chvíli napätý, no aj tak sme presvedčení, že ich dokážeme prilákať,“ uzatvára.

Pozitívne dosahy Negatívne dosahy
zlepšenie a revitalizácia celkovej ekonomickej situácie v Nitre a regióne dopravná zaťaženosť pri vstupoch do mesta v čase dopravných špičiek
rozvoj regionálneho trhu práce, tvorba nových pracovných miest, zvýšenie zamestnanosti v Nitre a regióne doprava vo vnútri mesta v súvislosti s výrobou
zvýšenie platových hraníc a ohodnotenia zamestnancov vo výrobe, v obchode a službách zaťaženosť statickej dopravy
zvýšenie konkurencieschop­nosti rozvoj bytovej výstavby
rozvoj malého a stredného podnikania,oživenie celkového podnikateľského prostredia ubytovanie zamestnancov
rozvoj investícií vo výrobe, v obchode a službách kultúrne a spoločenské návyky zahraničných zamestnancov a investorov
rozvoj bytovej výstavby a zvyšovanie počtu obyvateľov mesta s trvalým pobytom ekologická záťaž z výroby, dopravy a tranzitu osobných a nákladných vozidiel
rozvoj služieb s dôrazom na školstvo, zdravotníctvo, bývanie, dopravu a bezpečnosť zvýšené nároky na bezpečnosť mesta
rozvoj a budovanie infraštruktúry zvýšené nároky na verejnú dopravu
výnos z daňových príjmov z miestnych daní zvýšené nároky na školstvo
podpora vedy a výskumu v univerzitnom prostredí verejný poriadok, čistota mesta a nakladanie s komunálnym odpadom
zvýšenie hospodárskeho postavenia a ratingu mesta zvýšené nároky na zdravotníctvo
duálne vzdelávanie na stredných školách potenciálna závislosť rozvoja mesta od zahraničného investora

© Autorské práva vyhradené

77 debata chyba
Viac na túto tému: #investície #Nitriansky samosprávny kraj #Jaguar Land Rover