Na zelené projekty pôjdu desaťtisíce eur

Spoločnosť Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí aj tento rok 56-tisíc eur medzi projekty zamerané na ochranu prírody a zveľaďovanie verejných priestorov.

19.10.2017 15:00
Zelené oázy Foto: ,
Cenu za najlepší projekt prevzali z rúk hovorcu spoločnosti Slovnaft Antona Molnára (vpravo) riaditeľ školy Jozef Šimko a učiteľka Monika Degro.
debata (3)

O grant z programu Zelené oázy sa môžu uchádzať základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času, komunitné centrá, registrované mimovládne organizácie, ale aj mestá a obce. Získané financie poputujú na obstaranie materiálu, výsadbu a úpravu terénu či náradie, ktoré potrebujú na realizáciu projektu. Uzávierka žiadostí bude 11. decembra.

Témou nového ročníka je reakcia na klimatické zmeny. „Je čoraz viac zrejmé, že aj nás sa už bezprostredne týkajú klimatické zmeny, aké sme doteraz nezažili. Dlhé obdobia extrémnych horúčav, prívalové dažde, vysychanie celých oblastí a iné. Dosah týchto zmien sa prejavuje nielen v mestskom prostredí.

Program Zelené oázy sa od svojho vzniku snaží reagovať na aktuálne výzvy v oblasti životného prostredia, a tak verní svojmu poslaniu – ale aj názvu – sa v tomto ročníku prioritne zameriavame na realizáciu adaptačných opatrení ako reakciu na zmenu klímy,“ priblížil Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Ako vysvetlil, medzi takéto opatrenia patria napríklad rôzne metódy zadržania vody či ochladzovania, a to najmä v mestách, ale tiež rozširovanie zelených plôch, podpora efektívnejšieho hospodárenia s vodou, budovanie zelených striech či opatrenia na prevenciu a elimináciu následkov lokálnych prívalových povodní.

Záhrada je pripravená predovšetkým pre nevidiace a slabozraké deti, sú tu popisy v Braillovom písme aj v latinke.
Monika Degro, učiteľka

„Mnohí ľudia majú originálne nápady, ako riešiť bodové problémy s vodou vo svojom okolí, a tých by sme chceli podporiť. Inšpiráciou pre žiadateľov môže byť aj existujúci katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja,“ doplnil Hronec. Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie ekologicky hodnotných lokalít už jedenásť rokov.

Vlani sa o financie uchádzalo 335 projektov, úspešných bolo 23. Peniaze získala napríklad základná škola v Topoľčanoch, ktorá vybudovala pre svojich žiakov včelie úle spolu so záhradkou s rastlinami, ktoré včely opeľujú. O nových obyvateľov školského pozemku aj o záhradku sa starajú žiaci spoločne s učiteľmi a ich snaha už prináša ovocie – z prvého stáčania vzišlo 50 kilogramov medu.

Deti so zrakovým postihnutím majú záhradu

Najzaujímavejším projektom, ktorý ako víťazný posúdila odborná komisia, sa však stal počin s názvom Braille sa učí nielen z kníh. Stojí za ním Spojená škola internátna v Bratislave, ktorú navštevujú žiaci so zrakovým postihnutím. Vďaka peniazom z grantu upravila školskú záhradku, vysadila zeleninové a kvetinové záhony, bylinkovú špirálu, časom pribudnú aj ovocné stromy.

"Záhrada je pripravená predovšetkým pre nevidiace a slabozraké deti, sú tu popisy v Braillovom písme aj v latinke. Záhrada je otvorená aj pre širšiu verejnosť. Rastlinné druhy, ktoré sme vysadili, sú vybrané z učiva biológie šiesteho ročníka, aby rozšírili a doplnili poznatky detí, a neučili sa len memorovaním, ale vedeli si aj hmatom, chuťou, čuchom lepšie uvedomovať, o čo v látke ide.

O záhradu sa budú starať predovšetkým deti z internátu a zo školy, spolu so zamestnancami, a dúfame, že sa podarí splniť aj sekundárny cieľ projektu a deti začnú vnímať, že neplytváme potravinami, ale efektívne hospodárime s tým, čo máme," vysvetlila učiteľka zo školy Monika Degro.

Škola vďaka unikátnemu nápadu získala Cenu za najlepší projekt 11. ročníka programu Zelené oázy a odmenu vo výške 1000 eur. Celkovo putovalo na víťazné projekty 56-tisíc eur. Za 11 rokov fungovania programu podporil Slovnaft v spolupráci s Ekopolisom 248 projektov. Záujemcovia o aktuálny ročník grantu nájdu všetky potrebné informácie, spolu s prihlasovacím formulárom, na stránke www.oazy.sk.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovnaft #ekológia #zeleň #Ekopolis