Výstavba úseku D1 Hubová - Ivachnová sa môže predĺžiť o štyri roky

Vyše 15-kilometrový úsek diaľnice pri Ružomberku mal byť pôvodne odovzdaný do užívania v júni tohto roka, no NDS očakáva, že to môže byť predbežne v roku 2021. Počas prác pri západnom portáli tunela Čebrať sa vyskytli nedpredvídateľné geologické podmienky, pre ktoré musí byť prehodnotená trasa tejto časti diaľnice.

22.10.2017 15:05
debata (53)

Výstavba diaľnice D1 Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať pri Ružomberku sa môže predĺžiť najmenej o štyri roky. Vyše 15-kilometrový úsek mal byť pôvodne odovzdaný do užívania v júni tohto roka, no Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) očakáva, že to môže byť predbežne v roku 2021. Zdôvodňuje to tým, že počas prác pri západnom portáli tunela Čebrať sa vyskytli nedpredvídateľné geologické podmienky, pre ktoré musí byť prehodnotená trasa tejto časti diaľnice. Zhotoviteľom stavby za zmluvnú cenu 227,26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (272,72 mil. eur vrátane DPH) je od konca roku 2013 združenie stavebných spoločností OHL ŽS, a. s., Brno a Váhostav – SK, a. s.

Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) upozornilo, že na stavbe sa už dva roky nerazí tunel Čebrať z dôvodu „údajného zosuvu v tomto tuneli.“ Strana má podozrenie, že niekoľkoročné meškanie s dokončením diaľničného úseku pri Ružomberku nie je spôsobené objektívnymi geologickými skutočnosťami, ale špekuláciami ako navýšiť pôvodne vysúťaženú cenu. KDH preto vyzvalo NDS, aby zverejnila geologický prieskum tunela Čebrať.

Vodiči strácajú čas v kolónach

„Diaľničný obchvat Ružomberka prinesie nielen úsporu jazdného času pre motoristov, ale aj ekonomické prínosy vo forme úspory prevádzkových nákladov a znížené emisie znečisťujúcich látok. Veľkým prínosom mohlo byť aj zvýšenie bezpečnosti dopravy a z toho vyplývajúce zníženie nehodovosti. Všetky tieto prínosy sú v dokumente Analýza nákladov a prínosov, ktorý má k dispozícii NDS,“ informoval podpredseda KDH Pavol Zajac. Preto vyzývajú NDS, aby zverejnila aj tento dokument, v ktorom sa nachádza zoznam všetkých prínosov. „Ak NDS nezverejní geologický prieskum a analýzu bezpečnosti, tak KDH bude pokračovať v ďalších protestných akciách, aby poukázalo na závažnosť tohto problému,“ upozornil Zajac.

Vodiči pri jazde cez Ružomberok po ceste prvej triedy I/18 strácajú čas v kolónach, pričom na tomto úseku vznikajú závažné dopravné nehody. Najkritickejším miestom v Ružomberku je križovatka ciest I/18 a I/59 v smere na Banskú Bystricu s vysokou intenzitou dopravy, čo spôsobuje výrazné zvýšenie nehodovosti. V piatok tohto týždňa obyvatelia dolného Liptova blokovali cesty v okolí Ružomberka.

„Premiér Robert Fico vládne na Slovensku už desať rokov, sľúbil postaviť diaľnicu z Bratislavy do Košíc do roku 2010, ale namiesto toho musia vodiči stáť v Ružomberku v kolónach a závažné dopravné nehody sú tu veľmi častým javom. Termín dokončenia obchvatu Ružomberka, ale aj diaľnice do Košíc, sa neustále predlžuje, za čo nesie politickú zodpovednosť strana Smer-SD a jej predseda Robert Fico,“ dodal Zajac.

Problém sa intenzívne rieši

NDS tvrdí, že problém dokončenia úseku D1 Hubová – Ivachnová intenzívne rieši. Keďže tento úsek je v zásobníku na financovanie zo zdrojov Európskej únie, diaľničiari pravidelne a intenzívne rokujú so zástupcami Európskej komisie a odborníkmi Jaspers o tom, ako čo najskôr túto stavbu ukončiť. Každý krok NDS je tak pod podrobnou kontrolou EÚ.

„Akékoľvek stavebné práce na razení tunela Čebrať sa môžu začať robiť až po rozhodnutí EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) o konečnej polohe novej trasy. Bez ukončeného procesu EIA únia stavbu neuhradí,“ zdôraznila NDS. „Odštartovanie prác na razení tunela Čebrať predpokladáme na prelome rokov okamžite po získaní všetkých relevantných povolení, ktoré umožnia realizáciu prác, teda rozhodnutie EIA o konečnej polohe novej trasy, povolenie na trhacie práce a podobne,“ uviedla NDS. Zhotoviteľ stavby, ktorý zabezpečuje aj projektovú dokumentáciu, navrhol dva varianty trasovania, ktoré bolo potrebné posúdiť cez proces EIA. NDS dostala správu EIA a jej špecialisti ju pripomienkovali, pričom po zapracovaní pripomienok správu EIA posúdi Ministerstvo životného prostredia SR a verejnosť bude oboznámená s jej obsahom. „Zároveň prebiehajú rokovania so zhotoviteľom o zmluvných možnostiach pokračovať v realizácii diaľnice na základe záverov, ktoré vyplynú z EIA. Tento proces bude mať za následok dopad na lehotu výstavby. Predbežný odhad ukončenia realizácie je rok 2021,“ dodala NDS.

Na stavbe D1 Hubová – Ivachnová sa podľa NDS realizujú práce na všetkých mostných objektoch (má ich byť 21). Zhotoviteľ zatiaľ zrealizoval práce za 61,96 mil. eur, čo je 27,3 % zo zmluvnej ceny stavby. Z toho v tomto roku bolo preinvestovaných 12,85 mil. eur. Tunel Čebrať mal mať pôvodne dĺžku takmer dva kilometre, po zmene projektu to bude pravdepodobne viac. Na stavbe úseku sa počítalo aj s dvoma mimoúrovňovými a jednou úrovňovou križovatkou, ako aj jedným ľavostranným odpočívadlom.

53 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnica D1 #Čebrať