Rezort vnútra: NKÚ o kontrole v Nemocnici sv. Michala informoval tendenčne

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) informoval o kontrole v Nemocnici sv. Michala zavádzajúco a tendenčne. Uviedlo to v reakcii na tlačovú správu kontrolného úradu Ministerstvo vnútra SR s tým, že zverejnené informácie nekorešpondujú s oficiálnym protokolom o výsledku kontroly z júna tohto roku.

03.11.2017 17:39
nemocnica sv. Michala, nemocnica, Foto: ,
Nová nemocnica na Cintorínskej ulici v Bratislave.
debata (3)

Ministerstvo tvrdí, že Nemocnica sv. Michala je od svojho vzniku v roku 2009 z hľadiska platobných tokov vo vyrovnanom hospodárení a teda, že náklady a výnosy sú vyrovnané. Strata, ktorú spomína v tlačovej správe kontrolný úrad, je podľa rezortu vnútra účtovnou stratou, keďže nemocnica dlhodobo odpisuje obstaraný majetok. A keďže ide o stavbu novej budovy a nákup vybavenia, sú tieto investície objektívne vyššie ako u iných porovnávaných nemocníc.

Kontrolný úrad v oficiálnej správe navyše podľa ministerstva konštatuje, že v procese obstarávania zdravotníckej techniky a ďalších tovarov a služieb nenastali žiadne závažné nedostatky. Kontrolóri mali okrem toho podľa ministerstva chybne uviesť počty zakúpených prístrojov v obstarávacej cene nad 100 tis. eur na zdravotné účely. Kým správa ich spomína 25, rezort vnútra hovorí iba o 16. „Zo záverov oficiálneho protokolu NKÚ teda vyplýva, že kontrolou nedošli k žiadnym závažným nedostatkom Nemocnice sv. Michala,“ dodáva v stanovisku ministerstvo.

NKÚ: Kontrolóri zistili závažné nedostatky

NKÚ v piatok informoval o výsledkoch tretej etapy komplexnej kontroly zdravotníckych zariadení, pričom sa zameral na obdobie rokov 2011 až 2015. Úrad informoval, že hospodárenie väčšiny transformovaných nemocníc sa končilo ziskom, prípadne výsledky sa v priebehu kontrolovaného obdobia zlepšovali. Výnimku z tohto trendu predstavuje Nemocnica sv. Michala Bratislava, ktorej výsledky hospodárenia boli počas celého kontrolovaného obdobia záporné, konkrétne kumulovaná strata viac ako 17,7 mil. eur. Výrazný nárast nákladov tejto nemocnice má podľa NKÚ síce objektívne dôvody súvisiace s výstavbou a vybavením nemocnice, avšak kontrolóri zistili závažné nedostatky v procese obstarávania zdravotníckej techniky a ďalších tovarov a služieb, ako aj efektívnosti.

Nemocnica sv. Michala Bratislava pritom podľa NKÚ obstarala zdravotnícku techniku v celkovej sume takmer 22,9 mil. eur. Nemocnica spojila verejné obstarávanie zdravotníckej techniky za 13,5 mil. eur s bežným vybavením (nábytok, chladničky,…) v hodnote 6,8 mil. eur a s pozáručným servisom vo výške 2,5 mil. eur, čo podľa NKÚ nebolo v súlade so zásadou hospodárnosti a nediskriminácie uchádzačov. „Realizáciou viacerých samostatných zákaziek mohla nemocnica dosiahnuť širší okruh záujemcov o obstarávanie a vyšší tlak na ceny, okrem iného aj elimináciou subdodávok,“ poznamenali kontrolóri.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #ministerstvo vnútra #Nemocnica sv. Michala