SaS predstavila princípy rómskej reformy

Reforma rómskych osád je pre tých ľudí v sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorí chcú so svojím životom niečo urobiť. Je pre tých, ktorí sa chcú vymaniť vlastným pričinením z chudoby, z chatrče a získať perspektívu. Pre tých štát vytvorí možnosti, ktoré stačí využiť. Pri predstavovaní reformy to na tlačovej besede povedala autorka reformy, podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá reformu predstavila spolu s predsedom SaS Richardom Sulíkom.

13.11.2017 11:03
debata (131)

Reforma rómskych osád, ktorú v pondelok predstavila Nicholsonová, stojí na troch hlavných princípoch. Je to princíp zásluhovosti, práca dospelým a vzdelanie deťom. Celou problematikou by sa podľa Nicholsonovej malo zaoberať samostatné ministerstvo pre sociálne vylúčené spoločenstvá, na ktoré by sa presunuli aj príslušné eurofondy. Vytvorením ministerstva by sa zrušila funkcia splnomocnenca pre rómske komunity. Hlavnou súčasťou zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý presadzuje SaS, má byť aj definícia, čo sú sociálne vylúčené spoločenstvá na inom ako etnickom princípe a stanoví ich špecifické práva a povinnosti.

Princíp zásluhovosti v systéme pomoci v hmotnej núdzi znamená, že „ten, kto sa snaží, bude mať a ten kto nie, nemá. Reforma nastavuje motivátory tak, aby sa ľuďom zo sociálne vylúčených spoločenstiev oplatilo pracovať. „To predpokladá reformu dávky v hmotnej núdzi. Chceme, aby sa vytvoril rozdiel medzi tými, ktorí sú aktívni a medzi pasívnymi,“ povedala. „Zmeníme systém aktivačných prác tak, že vytvoríme tri stupne aktivačných príspevkov podľa náročnosti aktivačnej činnosti,“ uviedla s tým, že najnižší príspevok by bol 20 a najvyšší 120 eur a nositeľmi aktivačného príspevku budú môcť byť aj deti. Aktiváciou budú všetky aktivity, ktoré majú zmysel pre jednotlivca, komunitu i obec. Budú to predovšetkým verejnoprospešné práce na diaľniciach, v lesoch.

Deťom chcú pomáhať od narodenia

„Princíp práce dospelým je cesta zo začarovaného kruhu. Ak dospelí pracujú, deti chodia do školy. Štát musí otvoriť cestu von z kruhu cez medzitrh práce, cez otvorený trh práce, cez bývanie a cez vzdelávanie,“ uviedla. Podľa nej to musí fungovať tak, že sa pravidelne budú zúčastňovať na aktivačných prácach a musia sa posúvať. Dlhodobo nezamestnaných by malo byť možné zamestnávať aj za menšiu ako minimálnu mzdu. „Tam, kde sa to dá, zaviesť mzdu závislú od úkonu, nie od hodiny,“ uviedla. Reforma zavádza aj širokú podporu pre vznik obecných sociálnych podnikov zameraných na priemysel aj na služby. To by znamenalo, že obce by mohli byť žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok na založenie sociálneho podniku. Účelom týchto podnikov by bolo zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, ako aj zveľaďovanie obcí. Zisk týchto podnikov budú následne investovať do komunitných centier.

Tretím princípom je vzdelávanie deťom. Podľa Nicholsonovej práve cez kvalitné vzdelanie im možno umožniť vyrovnať ich šance a uplatniť sa na trhu práce. „Chceme sa začať zaoberať deťmi od nula rokov cez Centrá včasnej intervencie,“ povedala. Odborníci združení v týchto centrách by mali začať pracovať s deťmi od nula rokov z rizikového prostredia. Ak rodič nebude spolupracovať, nebude dostávať prídavky na deti. „Nechceme, aby deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev končili v špeciálnych školách, lebo pre štát je to drahé a v mnohých oblastiach Slovenska sa z umiestňovania detí do špeciálnych škôl stal čistý biznis,“ povedala.

V reforme Nicholsonová navrhuje aj možnosť dobrovoľnej bezplatnej sterilizácie pre mužov aj ženy po 35-tich rokoch s tromi deťmi. Pre ženy zo sociálne vylúčených spoločenstiev po troch deťoch bez obmedzenia veku navrhuje zaviesť bezplatné zavedenie vnútromaternicového telieska. „Mladistvým matkám navrhneme možnosť bezplatného zavedenia vnútromaternicového telieska už po prvom dieťati bez obmedzenia veku,“ uviedla.

131 debata chyba
Viac na túto tému: #Richard Sulík #Lucia Nicholsonová #SASKA