Vláda schválila dôslednejšiu ochranu Karpatských bukových pralesov

Vláda schválila návrh opatrení pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, ktorý vypracovali ministerstvá životného prostredia, pôdohospodárstva a zahraničia.

15.11.2017 13:39 , aktualizované: 15:40
debata (8)

Výbor svetového dedičstva UNESCO totiž v júli vyzval Slovensko, aby do februára budúceho roka definitívne určilo hranice lokality a jej nárazníkovej zóny, zaistilo ochranu pred ťažbou dreva a lovom zveri, dopracovalo integrovaný manažmentový plán a podporilo udržateľný cestovný ruch. Na návrhu opatrení pracovala medzirezortná pracovná skupina zložená zo všetkých zainteresovaných.

Od úpravy hraníc všetkých štyroch slovenských komponentov lokality a ich nárazníkových zón závisí adekvátne zabezpečenie ochrany a starostlivosti o toto územie. Návrh modifikuje hranice nárazníkových zón, v prípade lokalít Havešová a Rožok hranice spresňuje podľa hraníc už existujúcich národných prírodných rezervácií rovnakého mena.

Spresnenie hraníc má zásadný význam pre zabezpečenie ochrany pred ťažbou dreva a lovom zveri, ktorá je v súčasnosti dostatočne zabezpečená v dvoch zo štyroch oblastí, a to v lokalitách Havešová a Rožok. V ich prípade zároveň ide o národné prírodné rezervácie s 5. stupňom ochrany, kde je ťažba i lov zakázaná. V častiach Stužica – Bukovské vrchy a Vihorlat sa pripravuje rozšírenie území s 5. stupňom ochrany vyhlásením troch nových prírodných rezervácií – Černiny, Pramenisko Cirochy a Nežabec.

V prípade nárazníkovej zóny sa bude uplatňovať prírode blízke obhospodarovanie lesa. „Považujem za viac ako dôležité zachovať lokalitu v maximálnej možnej miere a v maximálnom možnom rozsahu. Samotná značka UNESCO len podčiarkuje, ako je naše úsilie dôležité,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos. Podľa jeho slov ideálnym riešením je vyhlásenie bezzásahových zón v najcennejších územiach na rozlohe minimálne 5 700 hektárov.

UNESCO priťahuje pozornosť

Z ekonomického hľadiska bude mať obmedzenie ťažby určité finančné dopady na neštátnych vlastníkov a nájomcov lesov, ktorým podľa zákona patrí náhrada. V dlhodobom horizonte bude potrebné zamerať sa predovšetkým na vytvorenie alternatívnych zdrojov ekonomických a pracovných príležitostí.

Ako potenciálny a doposiaľ nedostatočne využitý zdroj rozvoja regiónu je cestovný ruch a súvisiaci sektor služieb. Návrh pripomína, že značka UNESCO priťahuje univerzálnu pozornosť, ktorá predstavuje veľký potenciál pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu na lokálnej úrovni. Podmienkou je ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry a vyriešenie pretrvávajúcich problémov niektorých obcí s dostupnosťou­ vody.

Zamerať sa bude tiež potrebné na rozširovanie a skvalitňovanie služieb pre turistov. Ďalším z opatrení, ktoré Výbor svetového dedičstva požaduje zabezpečiť, je dopracovanie chýbajúceho integrovaného manažmentového plánu. Takýto plán bol zatiaľ spracovaný pre tri slovenské UNESCO lokality v rámci Národného parku Poloniny. Z hľadiska zastavenia ťažby bude nutné pripraviť aj návrh zmeny programov starostlivosti o lesy.

Zásadnú pripomienku k návrhu vznieslo Lesoochranárske zoskupenie VLK, podľa ktorého navrhované opatrenia zabezpečujú ochranu na výmere 3 583,63 hektára, čo je však iba 62 percent rozlohy celej slovenskej časti lokality. Do predloženého materiálu preto žiadalo doplniť časový harmonogram rozšírenia jadrovej zóny na výmeru 5766,4 hektára, v opačnom prípade navrhlo zaradenie tejto lokality na Zoznam ohrozených lokalít UNESCO.

SaS: Návrh je nedostatočný

Návrh opatrení pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, ktorý schválila vláda, nie je komplexný. Poukázala na to poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita a tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová.

"Vláda SR opäť prijíma dôležité opatrenia len naoko, čo sa aktuálne ukazuje v prípade unikátnych slovenských pralesov. Pokiaľ sa nezačnú projekty riešiť poriadne a budú sa schvaľovať len aby boli, naša účasť v prestížnych zoznamoch bude napokon tiež len naoko a čo je najhoršie, nakrátko,“ uviedla vo vyhlásení.

Výbor svetového dedičstva UNESCO v júli vyzval Slovensko, aby do februára budúceho roka definitívne určilo hranice lokality a jej nárazníkovej zóny, zaistilo ochranu pred ťažbou dreva a lovom zveri, dopracovalo integrovaný manažmentový plán a podporilo udržateľný cestovný ruch.

„Vláda síce zareagovala rýchlo a schválila materiál, ktorý sa volá Komplexný návrh opatrení, záplatu však šila horúcou ihlou. A tak to aj vyzerá," konštatovala Zemanová.

Envirorezort v reakcii potvrdil, že úlohou predkladaného materiálu je urýchlene riešiť pretrvávajúce nedostatky a v čo najkratšom období zabezpečiť najvyšší stupeň ochrany, teda bezzásahový režim v celej slovenskej časti lokality Svetového dedičstva UNESCO. Dlhodobá vízia zabezpečenia dostatočnej ochrany bude súčasťou programu starostlivosti o územie medzinárodného významu.

„Pri vypracovaní návrhu úpravy hraníc slovenských komponentov lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy (Stužica – Bukovské vrchy, Rožok, Havešová, Vihorlat), vrátane ich nárazníkových zón, sa uvedie zároveň vízia ochrany a manažmentu jednotlivých zón s cieľom zabezpečiť kompatibilitu lokality v časovom horizonte 50 rokov,“ uvádza nové znenie návrhu.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #UNESCO #Karpatské bukové pralesy