NKÚ: Výskumná agentúra pri riadení eurofondov nekonala transparentne

Výskumná agentúra pri riadení eurofondov porušovala princípy objektívnosti aj transparentnosti. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ), ktorý vykonal kontrolu realizácie výziev z programového obdobia 2014 - 2020.

16.11.2017 11:09
plavčan, peter plavčan, Foto: ,
Peter Plavčan odišiel z postu ministra školstva pre kauzu eurofondy.
debata (7)

Ako informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, úrad zistil pri preverovaní vybranej vzorky žiadostí na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) a dlhodobého strategického výskumu (DSV) závažné nedostatky.

Agentúra podľa NKÚ rozšírila podmienky pre predkladanie žiadostí tak, aby sa o nenávratný príspevok mohli uchádzať aj subjekty bez dostatočnej spôsobilosti na vykonávanie kvalitných výskumno-vývojových aktivít, vďaka čomu sa oprávnenými žiadateľmi mohli stať aj rôzni podnikatelia.

Potvrdilo sa, že niektorí odborní hodnotitelia boli členmi dozorných rád spoločností, ktoré boli žiadateľmi o príspevok. Kontrola zároveň ukázala, že vo výzve PVVC boli hodnotiace kritériá postavené značne subjektívne, a to až v prípade polovice bodovaných otázok. Z celkových 45 bodov mohol žiadateľ získať až 31 bodov za otázky subjektívneho postavenia.

Kontrolóri dosvedčili pravdivosť medializovaných informácií a identifikovali prípady, keď technický inžinier hodnotil projekt výskumu biomarkerov a Alzheimerovej choroby, ako i projekt v oblasti výroby spracovania mlieka. Takto nastavený proces podľa NKÚ umožnil jednému hodnotiteľovi bez preukázania odborných skúseností hodnotiť až 16 projektov z troch rôznych oblastí špecializácie.

„Takto nastavený proces odborného hodnotenia, kde žiadosti posudzuje odborník pre inú oblasť, s možným konfliktom záujmov, vybraný na základe jeho časovej disponibility a nie podľa jeho vedomostí a praxe, kde príručka pre odborných hodnotiteľov je postavená všeobecne a kde posudzuje jednotlivé projekty značne subjektívne v tak vysoko odbornej a náročnej oblasti, ako je výskum a inovácie, nie je v súlade s európskymi princípmi efektívnosti, účelnosti, účinnosti a zákazu konfliktu záujmov,“ skonštatoval vo svojom stanovisku Najvyšší kontrolný úrad.

20 odporúčaní

Úrad zo záverov kontroly vytvoril dvadsiatku odporúčaní na zlepšenie stavu a odstránenie zistených nedostatkov, ktoré sa Výskumná agentúra zaviazala splniť. NKÚ v roku 2018 vykoná samostatnú kontrolu plnenia opatrení.

Najvyšší kontrolný úrad zároveň upozornil ministerstvo školstva a vládu SR, že koniec roka 2017 je termínom, dokedy je potrebné vyčerpať alokované prostriedky z roku 2014. Podľa stavu čerpania eurofondov k 10. novembru to podľa NKÚ znamená, že do konca roka 2017 je potrebné vyčerpať výdavky v sume 164,6 milióna eur.

„Keďže ide o značný objem prostriedkov a vzhľadom na aktuálnu dynamiku čerpania európskej finančnej pomoci nie je predpoklad, že do konca tohto roka budú prostriedky vyčerpané v plnom rozsahu a hrozí riziko, že časť z nich prepadne,“ uvádza vo svojom stanovisku NKÚ a dodáva, že najrizikovejšie sa javí Operačný program Výskum a inovácie. Problém s dočerpaním potrebnej sumy prehlbuje aj pozastavenie preplácania výdavkov zo strany Európskej komisie.

Lubyová jednu výzvu stopla

Dve problematické výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu (DSV) a Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC), pre ktoré koncom augusta odstúpil z postu ministra školstva Peter Plavčan (nom. SNS), spravovala Výskumná agentúra. Nová ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja 19. septembra zrušila a prisľúbila, že by mohla byť opäť zverejnená začiatkom budúceho roka.

Kauza, ktorá sa týka podpory výskumu z eurofondov, trvá od prvej polovice júla. Výskumné univerzity a Slovenská akadémia vied najprv žiadali ministra školstva Petra Plavčana o prehodnotenie výsledkov pri hodnotení projektov v rámci výzvy na financovanie dlhodobého strategického výskumu. Univerzity a SAV reagovali na to, že v rámci výzvy za 300 miliónov eur nedostal ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV finančnú podporu.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #NKÚ #transparentnosť