Rezortu školstva sa podarilo dohodnúť spustenie eurofondov pre vedcov

O finančnú podporu sa môžu uchádzať aj univerzity či Slovenská akadémia vied.

16.11.2017 14:10
debata (1)

Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie budú vyhlásené ešte v tomto roku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) v stredu 15. novembra zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v Bratislave predložilo a následne schválilo návrh na zmenu operačného programu, ktorý ovplyvní čerpanie eurofondov na oblasť inovácií ešte v tomto roku. Ako informovalo tlačové oddelenie MŠVVaŠ SR, cieľom je vytvorenie podmienok na efektívnejšie poskytovanie podpory niektorým cieľovým skupinám.

Návrh obsahuje úpravy operačného programu Výskum a inovácie, ktoré sa týkajú popisu aktivít, kategórií intervencií, doplnenia kategórií oprávnených žiadateľov, ukazovateľov výstupu a výsledku. Významnou novinkou je vytvorenie možnosti pre výskumné organizácie zapojiť sa aj do výziev, ktoré v tomto operačnom programe vyhlásilo ministerstvo hospodárstva prostredníctvom partnerských projektov. O tieto financie sa tak budú môcť uchádzať už aj univerzity či Slovenská akadémia vied. Výzvy budú vypísané v decembri 2017. „V rámci plánovaných opatrení zlepšujeme transparentnosť hodnotiacich a výberových kritérií. Vytvárame novú databázu hodnotiteľov. Sprísňujeme spôsob použitia kritérií v praxi pomocou novej príručky hodnotiteľov a nových pravidiel činnosti Výskumnej agentúry, zároveň obnovujeme činnosť Rady Výskumnej agentúry. Podarilo sa nám rozšíriť možnoti čerpať eurofondy na vedu a výskum už v tomto roku v rámci tretej a štvrtej prioritnej osi nášho operačného programu Výskum a inovácie," uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

Finančné prostriedky budú poskytované na základe nových podmienok, ktoré boli zadefinované aj v súlade s výsledkami kontroly NKÚ a jeho odporúčaniami.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo