Železnice SR vyhlásia tender na prevádzkovateľa terminálu Žilina do 30 dní

Štátny správca železničnej infraštruktúry na základe prieskumu trhu verí, že o túto koncesiu bude dostatočný záujem.

17.11.2017 12:46
debata (1)

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú vyhlásiť verejné obstarávanie na výber prevádzkovateľa Terminálu intermodálnej prepravy (TIP) Žilina najneskôr do tridsiatich dní po schválení návrhu projektu vládou v stredu 15. novembra. Štátny správca železničnej infraštruktúry to potvrdil s tým, že na základe prieskumu trhu verí, že o túto koncesiu bude dostatočný záujem.

Nie je využívaný dva roky

Výška koncesného poplatku bude predmetom súťaže. Základná hodnota koncesného poplatku je vo výške najmenej 15 % investičných nákladov na výstavbu prvej etapy terminálu, a to počas pätnástich rokov. Predstavuje to sumu 3,87 mil. eur. Vybraný koncesionár bude verejný terminál prevádzkovať tridsať rokov, pričom zostane vo vlastníctve štátu. Štát by mal na koncesionárskych poplatkoch získať ročne zhruba 352 tis. eur. Prevádzkovateľ bude môcť uskutočniť druhú etapu výstavby terminálu na vlastné náklady, ide najmä o manipulačné, skladovacie a parkovacie plochy.

Terminál Žilina po dokončení výstavby nie je využívaný dva roky. „Projekt prevádzkovania TIP Žilina koncesionárom je unikátny, ktorý doposiaľ nebol v podmienkach SR realizovaný. Ide o prvý intermodálny terminál v SR, ktorý bude verejný,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. „Bolo nevyhnutné k výberu prevádzkovateľa verejným obstarávaním pristúpiť s maximálnou precíznosťou a zodpovednosťou, s cieľom maximalizovať úspech pri dodržaní rozhodnutí Európskej komisie a neporušení legislatívy v oblasti železničnej dopravy a verejného obstarávania. Uvedené si vyžiadalo väčší časový rámec,“ uviedla Pavliková.

ŽSR zostanú manažérom infraštruktúry

Rozhodnutie komisie zo 17. júla 2013 o štátnej pomoci na výstavbu a prevádzku verejných terminálov intermodálnej dopravy upravuje spôsob prevádzkovania terminálu Žilina. Je to servisné zariadenie, ktorého prevádzku, prístup, reguláciu cien upravuje smernica EÚ z roku 2012. Tá bola implementovaná do zákona o dráhach z roku 2009 s účinnosťou novely od 15. decembra 2015. „Bolo nutné, aby návrh projektu reagoval na legislatívne zmeny. Zároveň je projekt spracovaný v súlade s metodikou Ministerstva financií SR k PPP projektom, a teda bola vykonávaná právna analýza uskutočniteľnosti, testovanie trhu,“ upozornila hovorkyňa ŽSR.

Základné riziká a perspektívy prevádzky terminálu závisia najmä od úspešného priebehu verejného obstarávania. Spôsob prevádzkovania terminálu bude nastavený tak, že ŽSR zostanú manažérom infraštruktúry a prevádzkovateľ terminálu bude poskytovať servisné služby, hlavne prekládku a skladovanie intermodálnych prepravných jednotiek, teda kontajnerov, výmenných nadstavieb, prípadne cestných návesov.

Verejne dostupný

„Hlavnou výhodou je, že terminál bude verejne dostupný pre všetkých používateľov, vrátane dopravcov a prevádzkovateľov terminálov intermodálnej prepravy na nediskriminačnom základe. Výhodou je aj strategická poloha terminálu s napojením na nadradenú diaľničnú a železničnú sieť,“ priblížila Pavliková. „Zároveň existuje možnosť rozšírenia kapacít terminálu a parkovacích kapacít, prípadne rozšírenie o ďalšie prevádzky v rámci činnosti terminálu na základe rozhodnutia a potrieb koncesionára,“ dodala.

ŽSR v súčasnosti neplánujú investície z fondov EÚ na výstavbu obdobných nákladných terminálov. Ich výstavba bola totiž pozastavená na základe spomínaného rozhodnutia EÚ a následne ministerstva dopravy a výstavby. „ŽSR analyzujú trhový potenciál nákladnej intermodálnej prepravy v priemyselnom areáli Nitra Sever, na ktorého prípadné vybudovanie však nebudú plynúť peniaze z fondov EÚ, respektíve zo štátneho rozpočtu. Nakoľko však výstavba žiadneho ďalšieho terminálu v súčasnosti nie je schválená, je predčasné deklarovať spôsob jeho prevádzkovania,“ uzavrela Pavliková.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #terminál