Šimkovičovej je ľúto, že cirkevný zbor oslávil reformáciu šírením LGBT propagandy

Ako napísala nezaradená poslankyňa, trápi ju, aké tendencie v cirkvi nastali a akým smerom sa niektoré z evanjelických spoločenstiev uberajú.

27.11.2017 13:11

Nezaradenej poslankyni NR SR Martine Šimkovičovej je ako evanjeličke veľmi ľúto, že cirkevný zbor Staré Mesto v Bratislave, dokonca v spolupráci s Evanjelickou bohosloveckou fakultou, pri príležitosti osláv 500. výročia reformácie, sa rozhodol tento sviatok osláviť šírením gender a LGBT propagandy.

Ako napísala na sociálnu sieť, trápi ju, aké tendencie v cirkvi nastali a akým smerom sa niektoré z evanjelických spoločenstiev uberajú. Šimkovičová upozornila, že v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici sa konala Konferencia k téme rodovej rovnosti organizovaná miestnou farárkou Annou Polckovou, za účasti Ondreja Prostredníka, nemeckej prednášajúcej – expertky na gender otázky v cirkvi a teológii, Ellen Radtke, Jany Cvikovej a Oľgy Pietruchovej.

„Konferencia sa niesla v znamení snáh nájsť odpovede na to, ako raz a navždy zrušiť a zrúcať rodové stereotypy, ktoré podľa prvej prednášajúcej, Ellen Radtke, ničia našu spoločnosť a zotročujú človeka. Motívom zrušenia rodových stereotypov je podľa tejto nemeckej teologičky snaha ‚oslobodiť‘ človeka, v zmysle učenia Ježiša Krista. Z tohto teda vyplýva, že podľa jej vnímania človek, ak žije v spoločnosti, kde sa necháva voľný priebeh uplatňovaniu rodových stereotypov,“ myslí si Šimkovičová.

Šimkovičová vidí veľké množstvo zmätených jedincov, ktorí nevedia kam patria a ktorí skutočne nikam nepatria, nevedia sa zaradiť, množstvo rozpadajúcich sa, prípadne bezdetných vzťahov, množstvo detí vo veľkomestách vyrastajúcich v náručí pestúnok. „Rodové stereotypy nevznikli ani včera, ani minulý týždeň, ani pred 200 rokmi, ale vznikli istým, konkrétnym vývojom založeným na vlastnostiach, ktoré sú zvlášť nám ženám a zvlášť mužom dané. Za jedno storočie chce niekto zmeniť a vymazať niečo, čo vznikalo milióny rokov. Pričom – nezabúdajme, už teraz, po niekoľkých desaťročiach, negatívne následky jasne vidíme a vieme ich zdokumentovať. Ani to však nestačí, aby sme sa spamätali,“ tvrdí Šimkovičová.

chyba
Viac na túto tému: #cirkev #evanjelická cirkev #reformácia #500. výročie reformácie #LGBTI+