Spustil sa hromadný konkurz na sudcov

Usadení v laviciach v zasadačke bratislavského krajského súdu pripomínali budúci sudcovia skôr školákov. Niektorí sami priznali, že písomné testy ich nakrátko vrátili do študentských čias. V histórii prvý hromadný konkurz na sudcovské funkcie sa konal na ôsmich krajských súdoch. O 125 voľných miest sa uchádzalo 190 kandidátov. Prvý deň začali "písomkami" a do stredy by mali absolvovať aj záverečné ústne pohovory.

27.11.2017 19:00
debata (6)
zväčšiť Na osem krajských súdov sa prihlásilo dokopy... Foto: Ivan Majerský, Pravda
vyberove konanie na sudcov, Na osem krajských súdov sa prihlásilo dokopy 254 kandidátov, na samotné skúšky ich prišlo len 190.

„Tento mechanizmus sám osebe garantuje aj vyššiu mieru transparentnosti výberových konaní tým, že v jednom čase sa dejú výberové konania na ôsmich krajských súdoch naraz. Je to určite pod väčším dohľadom verejnosti a je to iná situácia, ako keď sa obsadzuje jedno miesto po okresných súdoch, kde tá verejná kontrola je nižšia,“ vysvetlil výhody nového systému hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Na osem krajských súdov sa prihlásilo dokopy 254 kandidátov, na samotné skúšky ich v pondelok prišlo len 190. Konkurz pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, vypracovania súdnych rozhodnutí, prekladu z cudzieho jazyka (uchádzač si dopredu vybral z troch možností – anglický, nemecký a francúzsky jazyk), psychotestov a z ústnej časti. Posledným krokom budú bezpečnostné previerky. Národný bezpečnostný úrad za päť mesiacov preverí bankové účty kandidátov, ich minulosť, rodinné vzťahy a všetko, čo by mohlo mať vplyv na ich bezúhonnosť alebo vytvárať bezpečnostné riziko.

Na bratislavskom krajskom súde sedelo len 45 zo 63 prihlásených uchádzačov. Začali písomnými testami, ktoré obsahovali najrôznejšie právne otázky. Jedna zo záujemcov o sudcovský talár po absolvovaní všeobecného testu priznala, že väčšmi sa obáva až nasledujúcej časti. „Zadanie z obchodného a občianskeho práva bolo podľa mňa primerané, skôr sa obávam vypracovania samotného rozsudku,“ povedala Lucia.

zväčšiť Na bratislavskom krajskom súde sedelo len 45 zo... Foto: Ivan Majerský, Pravda
vyberove konanie na sudcov, Na bratislavskom krajskom súde sedelo len 45 zo 63 prihlásených uchádzačov.

Ďalšiemu z kandidátov Petrovi z Bratislavy test pripomenul návrat na školu. O post sudcu sa uchádzal prvýkrát a nový spôsob výberu víta. „Je veľké pozitívum, že sa to koná pre obvod krajského súdu. Ide o prirodzený spôsob výberu kandidátov. Na mňa tento spôsob zapôsobil ako istá garancia, že budú minimalizované väzby na konkrétny okresný súd,“ uviedol pre Pravdu.

Podľa informácií hovorkyne Krajského súdu v Prešove Ivany Petrufovej v ich obvode sa na uvoľnených pätnásť miest sudcov prihlásilo tridsať kandidátov. „Výber bude ukončený v stredu. V pondelok sa písala písomná časť, v utorok je na programe psychologické posúdenie postupujúcich úspešných uchádzačov, ktorí budú vybratí po prvom dni, a v stredu je na rade záverečná ústna časť,“ spresnila Petrufová.

Uchádzačmi sú zväčša ľudia, ktorí pôsobia ako vyšší súdni úradníci na niektorom z okresných súdov, ale medzi uchádzačmi na prešovskom súde bola aj advokátka či obchodní právnici. Povolanie sudcu niektorí vnímajú ako posolstvo, uvedomujú si aj veľkú mieru zodpovednosti i náročnosť povolania. Ďalší v motivačnom liste uvádzali, že výberové konanie považujú za príležitosť či výzvu na profesijný i osobnostný rast.

zväčšiť Ilustračná snímka. Foto: Ivan Majerský, Pravda
vyberove konanie na sudcov, justicia, sudnictvo, trestne pravo, Ilustračná snímka.

Menej záujemcov bolo aj v Žiline. Pôvodne sa na 13 voľných miest prihlásilo 26 uchádzačov, na pondelňajšiu písomnú časť sa ale dostavilo len 20 ľudí.

Do 24 hodín od ukončenia výberového konania je predseda výberovej komisie povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu na webe ministerstva spravodlivosti.

Rezort neočakáva, že sa podarí obsadiť všetky „voľné“ miesta, na ktoré bol hromadný konkurz vypísaný. „Je určený počet zhruba 120 kandidátov, z ktorých môžu byť časom sudcovia. Prihlásil sa skoro dvojnásobný počet, čo, samozrejme, nemusí znamenať, že teraz naplníme kvótu 120, ale nejaký základ v tomto hromadnom výberovom konaní získame. V priebehu budúceho roka sa budú opakovať ďalšie hromadné výberové konania,“ povedal jeho hovorca Bubla.

Podľa názoru predsedníčky Súdnej rady Lenky Praženkovej je v prípade väčšieho počtu uchádzačov predpoklad, že sa podarí nájsť viac kandidátov na sudcov. „Táto úvaha sa netýka otázky kvality výberu. Kvalita výberu musí byť naplnená tak pri väčšom počte uchádzačov, ako aj pri menšom počte, pretože kritériá výberu sú rovnaké pre akýkoľvek počet uchádzačov," doplnila Praženková.

Hromadné výberové konania sa budú podľa zákona vyhlasovať aspoň raz ročne a databáza úspešných záujemcov o funkciu sudcu sa bude tvoriť a dopĺňať priebežne. „V budúcnosti môže nastať aj situácia, že v neskoršom hromadnom výberovom konaní úspešný kandidát predbehne poradie kandidátov už skôr zaradených do databázy kandidátov na sudcov, nakoľko bude mať vyšší počet bodov získaných vo výberovom konaní,“ pripomenula Praženková.

Kandidáti, ktorí budú evidovaní v databáze, budú potom v prípade odchodu sudcu pripravení ihneď nastúpiť. „Po tom, čo boli zavedené tzv. previerky spoľahlivosti sudcov, máme problém obsadiť voľné miesta sudcov v reálnom čase. Obsadenie voľného miesta sudcu trvá od začatia výberového konania až po ukončenie procesu deväť mesiacov až rok. Tým, že budeme mať databázy kandidátov, ktorí spĺňajú všetky kritériá, tak budeme vedieť rýchlo obsadzovať voľné miesta,“ podčiarkol Bubla. V súčasnosti je dlhodobo neobsadených asi 100 miest.

Hromadné konkurzy na budúcich sudcov

Počty miest a záujemcov
Krajský súd počet voľných miest počet prihlásených uchádzačov
Košice 25 48
Bratislava 20 63
Banská Bystrica 17 28
Prešov 15 30
Nitra 15 19
Žilina 13 26
Trnava 10 27
Trenčín 10 23

Z čoho sa skladá výberové konanie

  • písomný test
  • vypracovanie prípadovej štúdie
  • preklad textu z cudzieho jazyka
  • vypracovanie civilného a trestného rozsudku

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #sudcovia #konkurz