Poslanci odobrili 585 miliónov eur na oddlžovanie nemocníc

"Budeme sa pozerať iba na dlhy, ktoré vznikli do 31. decembra 2016 a predstavujú celkový objem 647 miliónov eur v nominálnej hodnote," informoval šéf rezortu Tomáš Drucker.

30.11.2017 12:14 , aktualizované: 19:02
Tomáš Drucker Foto: ,
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
debata (14)

Poslanci odobrili koncepciu oddlžovania zdravotníckych zariadení. Zo štátnych finančných aktív by sa na tento účel malo vyčleniť do 585 miliónov eur. Základnými princípmi oddlženia budú podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera rovnaký prístup a zaobchádzanie pre všetkých, dobrovoľnosť na strane dlžníka a na strane veriteľa transparentnosť.

Drucker: Zadlžovanie sa toleruje

„Nepovažujem samotné oddlženie za správne. Myslím si, že ide o mimoriadny nástroj a postavenie sa situácii, ktorá tu je,“ povedal v pléne minister. Drucker upozornil, že dlhodobo sa toleruje zadlžovanie a oddlžovanie systému, čo považuje za najzávažnejšiu príčinu súčasnej situácie. „Znižuje sa tým istá ambícia všetkých účastníkov systému niečo meniť,“ zdôvodnil.

Ako vysvetlil ešte koncom júna Drucker, uskutoční sa niekoľko kôl oddlžovania. Podmienené bude vytvorením dozorných orgánov, realizáciou ozdravných plánov, či sankcionovaním neplnenia dohôd. Veriteľ bude mať na výber dve formy, a to fixný diskont alebo elektronickú aukciu. „Budeme sa pozerať iba na dlhy, ktoré vznikli do 31. decembra 2016 a predstavujú celkový objem 647 miliónov eur v nominálnej hodnote,“ informoval šéf rezortu.

Sankčné mechanizmy za nedodržiavanie

V roku 2017 sa predovšetkým uhradia záväzky po lehote splatnosti staršie ako dva roky. „Ten princíp je: prvé kolo, staršie ako dva roky, nemusíte mať schválený ozdravný plán, ale musíte prejsť celou zmluvnou agendou. Všetky ďalšie oddlženia až po schválení ozdravných plánov,“ upozornil koncom júna Drucker.

Ministerstvo bude uzatvárať mandátne zmluvy s nemocnicami, ktoré budú obsahovať dohodu o povinnom zriadení dozorných orgánov a ich kompetencií, predloženie ozdravného plánu a sankcionovanie jeho nedodržiavania. Nedodržiavanie ozdravných plánov bude mať za následok aktiváciu sankčných mechanizmov, pôjde o zmrazenie navyšovania miezd nad úroveň zákonom ustanoveného minima, nemožnosť čerpať ďalšie finančné prostriedky na oddlžovanie, iniciácia zmeny štatutárneho orgánu, či pokuta za porušenie zmluvných podmienok.

Pripomienky SK+MED sa odignorovali

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) má naďalej vážne výhrady voči predloženej koncepcii oddlžovania zdravotníckych zariadení. V materiáli, ktorý schválila vláda, sa totiž žiadne pripomienky asociácie nezohľadnili, preto s jeho obsahom SK+MED naďalej zásadne nesúhlasí. Uviedla to nedávno asociácia vo svojom otvorenom liste poslancom NR SR.

„Pripomíname, že členovia asociácie SK+MED sú kľúčovými veriteľmi nemocníc, ktorých nároky má koncepcia riešiť. Až 38 % z celkového dlhu nemocníc ku koncu roka 2016 tvoril špeciálny zdravotnícky materiál. Zároveň je potrebné uviesť, že predkladacia správa do Národnej rady SR k materiálu Koncepcie oddlženia obsahuje prehlásenia, ktoré nezodpovedajú realite, a to napríklad, že koncepcia oddlženia je vytvorená na základe princípu rovnakých podmienok pre všetkých so súčasným dôrazom na efektívne vynakladanie verejných zdrojov,“ uviedla v otvorenom liste asociácia.

Pohľadávky veriteľov narastajú

SK+MED ako dodávatelia upozorňujú, že pohľadávky veriteľov nemocníc stále narastajú. Štátne nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združeným v asociácii SK+MED ku koncu tretieho štvrťroka 2017 už takmer 190 mil. eur.

Z tejto sumy je výška pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 169 mil. eur. Asociácia je preto toho názoru, že predkladaná koncepcia oddlženia je v rozpore s Ústavou SR, pričom svojím diskriminačným nastavením porušuje základné práva a slobody na strane veriteľov. SK+MED žiadala Národnú radu SR, aby starostlivo zvážila svoje kroky a predkladanú koncepciu oddlženia odmietla.

Petko: Oddlžovanie je jediné riešenie

To, že ani jeden spôsob oddlženia neumožní veriteľom získať celú pohľadávku aj s poplatkami späť, sa nepáči dodávateľom. Vidia to tak, že štát ich chce okradnúť. Trvajú na tom, aby im bolo vyplatené všetko. "Oddlženie podmieňuje miliónové zľavy z dlhov, ktoré musia dodávatelia poskytnúť, ak sa budú chcieť do oddlženia zapojiť. Podmienky schválenej koncepcie sú likvidačné, " povedala Patrícia Kubicová, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK MED.

Kubicová upozornila, že dlh nemocníc je podľa nej okolo 650 mil. eur, štát uvoľní len 585 mil. eur. „Chýbajúcich 65 mil. eur musia automaticky poskytnúť dodávatelia v podobe zliav z istiny. Reálne tak prídu o vlastné peniaze, na ktoré majú nárok,“ vyčíta Kubicová a doplnila, že takýto postup je v Európskej únii nonsens. SK MED podľa Kubicovej dáva podnet na Európsku komisiu, kde upozorní aj na konanie štátu v rozpore s ustanoveniami európskej smernice o boji proti oneskoreným platbám.

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko si o oddlžovaní myslí, že je to teraz jediné riešenie, ktoré môže zabrániť krachu nemocníc. „Je nevyhnutné, pretože štátne nemocnice skolabujú, nebudú schopné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť,“ poznamenal s tým, že nie je možné, aby takto fungovali ďalej. Nateraz nevie povedať, či ministerstvo zvolilo dobré pravidlá na vyrovnávanie dlhov. „Ukáže to až čas,“ skonštatoval. „Veritelia sa budú domáhať svojich práv zákonným spôsobom cez súdy. Otázka je, do akej miery to berú ako vyhrážanie sa a či to skutočne aj urobia,“ poznamenal k odporu veriteľov k novému systému oddlženia.

Základom úspechu celej tejto akcie podľa Petka je, aby nemocnice prestali padať do špirály dlžôb. Nie si je istý, či sa to všetkým podarí. Pripomína, že budúci rok bude ťažký. „Čaká nás ďalší mzdový automat a ak príde ďalší sociálny balíček, tak to sú ďalšie milióny navyše. Pre naše nemocnice sme napočítali navyše 66 mil. eur,“ povedal.

Niektorí veritelia nečakali na zásah štátu a svoje pohľadávky predali tretím firmám. Potvrdil to Ladislav Valábek, konateľ spoločnosti Magellan Central Europe Bratislava, ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok. „Dodávatelia sa na nás obracajú priebežne a my im tú službu poskytujeme,“ skonštatoval. Dlžobné úpisy majú voči viacerým nemocniciam. Ponúkajú im splátkové harmonogramy, niektoré ich podľa neho podpíšu a splácajú ich, iné nepodpíšu a nechcú ho dodržiavať. Na nemocnice, ktoré nechcú uznať dlh, dávajú žaloby na súd. V súčasnosti riešia spory s dvoma. „Väčšina nemocníc s nami komunikuje tak, aby sme sa súdnym sporom vyhli,“ poznamenal.

14 debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy nemocníc #Tomáš Drucker #oddlžovanie nemocníc