Parlament neschválil nominantov na členov Regulačnej rady ÚRSO

Poslanci sa ani po druhýkrát nezhodli na dvoch nominantoch na post člena Regulačnej rady, ktorá pôsobí na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako kontrolný a odvolací orgán.

13.12.2017 14:57
debata

Poslanci mali vybrať dvoch kandidátov z troch nominovaných, teda Ľubomíra Blaška, Milana Jarása alebo Jozefa Mihalčina. Keďže nebol zvolený žiadny kandidát, voľba sa zopakuje na nasledujúcej schôdzi parlamentu.

Jeden zo spomínanej trojice má nahradiť v Regulačnej rade Viliama Mikuláša, ktorému sa 22. decembra končí šesťročné funkčné obdobie. Parlament by mal podľa platnej legislatívy vybrať dvoch kandidátov, z ktorých potom jedného vymenuje prezident SR za člena Regulačnej rady.

Vládny kabinet koncom novembra taktiež navrhol prezidentovi dvoch kandidátov za členov Regulačnej rady, a to Rudolfa Kočiška a Vladimíra Pastoreka. Podľa vôle prezidenta jeden z nich nahradí v regulačnej rade Vladimíra Čepka, ktorému sa funkčné obdobie skončilo 15. novembra.

Funkčné obdobie členov rady je šesť rokov. Rada sa podľa regulačného zákona z jednej tretiny obnovuje každé dva roky. Prezident SR vymenúva troch členov rady na návrh Národnej rady SR a troch členov na návrh vlády SR. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Na uvoľnené miesto člena rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo.

Podľa nedávno schválenej novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach už nebude môcť predseda ÚRSO zastávať aj funkciu šéfa Regulačnej rady. Kandidáta na predsedu Regulačnej rady volia spomedzi seba členovia rady a vymenuje ho prezident SR. Hlava štátu v auguste vymenovala nového predsedu Regulačnej rady Radoslava Naništu.

debata chyba
Viac na túto tému: #NR SR #ÚRSO