Facebook so súhlasom rodiča? Slovenskí odborníci váhajú

Opatrenie na ochranu detí, alebo ilúzia bezpečia? Tínedžeri mladší ako 16 rokov budú od mája potrebovať súhlas rodiča na prihlásenie sa na sociálne siete či do diskusných fór.

14.12.2017 12:00
debata (3)

Novú povinnosť priniesol zákon o ochrane osobných údajov, ktorý koncom novembra schválil parlament. Momentálne čaká na podpis prezidenta Andreja Kisku. Experti však varujú – legislatívnou reštrikciou bezpečie detí na internete nevytvoríme.

Odbornú diskusiu odštartovalo občianske združenie digiQ, ktoré upozorňuje na zodpovedné využívanie digitálnych a on-line príležitostí. Zameriava sa na deti a mládež. Podľa psychologičky Jarmily Tomkovej z tohto združenia vynútený súhlas rodiča nie je tou správnou cestou. „Riešením by mala byť väčšia miera edukácie a zvyšovanie povedomia o zodpovednom zaobchádzaní s osobnými údajmi, ako aj ostatnými obsahmi, ktoré zdieľame on-line,“ nazdáva sa psychologička.

Byrokratizujúci zákon nezohľadňujúci potrebu autonómie mládeži len ťažko pomôže.
psychologička Jarmila Tomková

Výskum, ktorý realizovala Tomková v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie na základných a stredných školách, ukázal, že v roku 2012 malo na Facebooku vytvorený profil 76,1 percenta detí vo veku 11 až 13 rokov. Približne 57 percent detí si svoj profil založilo vo veku 9 až 10 rokov, každé desiate dieťa dokonca v ešte nižšom veku. Viac ako 40 percent 11– až 13-ročných navyše priznalo, že rodičovské zákazy týkajúce sa internetu nedodržiavajú.

Otázkou preto zostáva, či nový zákon niečo zmení. Ten ustanovuje, že prevádzkovateľ webových stránok bude môcť spracovať osobné údaje detí mladších ako 16 rokov len so súhlasom ich zákonného zástupcu. Dieťa tak od mája bude potrebovať súhlas rodiča na registráciu do sociálnych sietí, ale aj na iné weby – komunikačné platformy, eshopy, fóra či v prípade, ak sa bude chcieť prihlásiť na odoberanie tzv. newsletterov (e-mailov s novinkami – pozn. red.). Cieľom je zabezpečiť lepšiu kontrolu nad osobnými údajmi pre osoby, ktoré ich samy poskytujú.

Tínedžeri mladší ako 16 rokov budú od mája... Foto: SHUTTERSTOCK
facebook, socialna siet, dieta, tablet Tínedžeri mladší ako 16 rokov budú od mája potrebovať súhlas rodiča na prihlásenie sa na sociálne siete či do diskusných fór.

Zatiaľ nie je známe, ako prevádzkovatelia webových služieb túto povinnosť zabezpečia. Ak pôjde len o „odškrtnutie“ políčka so súhlasom zákonného zástupcu, dieťaťu prakticky nič nezabráni urobiť tak namiesto mamy či otca. Podľa Matúša Kováčika, ktorý vedie projekt zameraný na ochranu súkromia v on-line priestore, opatrenie nepriamo navádza užívateľov internetu ku klamaniu. „Nariadenie stanovuje povinnosti spoločnostiam, ktoré s osobnými údajmi narábajú. Rodičia, podobne ako aj deti, rodiny a širšie systémy, sa stanú skôr rukojemníkmi snahy spoločnosti podriadiť sa takto nastavenému nariadeniu,“ obáva sa.

Na možné riziká upozornil aj Norbert Vrabec, vedúci katedry mediálnej výchovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Podľa jeho slov by mohlo toto nariadenie priniesť ilúziu bezpečia namiesto rodičovsky bdelého sprevádzajúceho prístupu k tínedžerom.

Problémom by mohol byť aj vek, do ktorého bude zákon vyžadovať rodičovský súhlas. Nariadenie EÚ dovoľuje štátom určiť ho v rozmedzí 13 až 16 rokov, Slovensko zostalo pri hornej hranici. Česká republika, Poľsko, Švédsko, Dánsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo a Írsko pristúpili na dolnú hranicu, v Rakúsku sa rozhodli pre 14 rokov a vo Fínsku zvažujú vek medzi 13 až 15 rokmi.

Kuriózne je, že trestnoprávna zodpovednosť je na Slovensku od 14 rokov. Za nižšiu vekovú hranicu v prípade slobodnejšieho pohybu v on-line priestore sa prihovárajú aj odborníci. „Zástupcovia psychológov zo psychoterapeutickej a z klinickej praxe, z akademickej obce, praxe Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie i Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa zhodli, že už vo veku 13 rokov je dieťa v zrelom štádiu kognitívneho vývinu, morálneho vývinu, a teda má približne taký potenciál k zrelému uvažovaniu ako dospelí,“ zdôraznila Tomková.

Doplnila, že tínedžerom v tomto veku chýbajú skúsenosti. Tie by im mali už od detstva odovzdávať rodičia vlastným modelom správania a rešpektujúcim dialógom. „Byrokratizujúci zákon nezohľadňujúci potrebu autonómie mládeži len ťažko pomôže,“ mieni psychologička.

Veková hranica však v prípade nového zákona zatiaľ na úrovni 16 rokov zostane. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) pri schvaľovaní zákona v parlamente nevylúčila, že by sa časom mohla znížiť.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Twitter #facebook #sociálne siete #ochrana detí #zákon o ochrane osobných údajov