Študenti SZU vymenili univerzitný účet za exekútorský

Dlhy Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zasiahli aj študentov. Ich poplatky za ubytovanie už nesmerujú na účet univerzity, ale na konto exekútora.

20.12.2017 12:00
debata

Ministerstvo zdravotníctva sľubuje, že situáciu vyrieši. Plánované zlúčenie s Univerzitou Komenského, ktoré malo pomôcť zachovať chod zdravotníckej školy, sa zatiaľ odložilo.

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), ktorá spadá pod rezort zdravotníctva, sa topí vo viac ako šesťmiliónovom dlhu. Záväzky po lehote splatnosti sú vo výške 4,3 milióna eur a v lehote splatnosti v hodnote 1,9 milióna eur. Škola je dlžná dodávateľom, zamestnancom, zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni.

Keďže je známe, že SZU má dlhy a sú voči nej vedené exekučné konania, zlúčenie by znamenalo významné finančné zaťaženie UK.
Andrea Földváryová, hovorkyňa Univerzity Komenského

Dva okresné súdy, Bratislava I a III, v roku 2014 nariadili výkon prvých exekúcií proti univerzite. Najnovšie sa na ich splácaní podieľajú aj študenti. Tým bola z Exekútorského úradu Ladislava Jakubca v Bratislave začiatkom decembra doručená výzva, aby peniaze za ubytovanie neposielali škole, ale adresovali ich priamo na účet exekútora. „Prikázanie inej peňažnej pohľadávky, ako je napríklad sťahovanie z bankového účtu, je zákonný spôsob vykonávania exekúcie,“ vysvetlil pre Pravdu Ján Adamkov, exekútorský koncipient úradu.

To, či list smeroval každému študentovi, alebo všetci dostali hromadné avízo cez školu, úrad už neupresnil. „Exekútor a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkonne činnosti,“ dodal Adamkov. Z výpisu z Centrálneho registra exekúcií vyplýva, že úrad dostal poverenie na vymáhanie začiatkom júla od Okresného súdu Bratislava I. V súčasnosti sa proti univerzite vedie dohromady sedem exekučných konaní.

Slovenská zdravotnícka univerzita má viac ako... Foto: Ivan Majerský, Pravda, Ivan Majersky
slovenska zdravotnicka univerzita, szu, zdravotnicka univerzita, univerzita Slovenská zdravotnícka univerzita má viac ako šesťmiliónový dlh.

Situáciu so zadlženou univerzitou sa rezort zdravotníctva snaží riešiť pol roka. „Ministerstvo dlhodobo kladie dôraz na zlepšenie hospodárenia a optimalizáciu riadenia univerzity. Naďalej preto pripravuje zlúčenie s Univerzitou Komenského,“ povedala jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Rezort prišiel ešte v lete s návrhom, aby sa SZU od nového roka zlúčila s Univerzitou Komenského (UK) v Bratislave. Študenti by tak podľa ministerského plánu chodili na prednášky do budovy SZU pri nemocnici na Kramároch aj naďalej. Právo udeľovať tituly, vydávať osvedčenia o atestácii, diplomy o špecializácii či možnosť vymenovať profesorov by prešlo na UK.

Dokument o spájaní škôl bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania v júli. Odvtedy sa nič nedeje. „Návrh zákona o zlúčení škôl je aktuálne v legislatívnom procese. Termín zlúčenia bude určený po vyhodnotení všetkých zásadných pripomienok,“ odôvodnila meškanie Eliášová.

Obe školy tento zámer v lete odmietli. Vedenie UK videlo problém najmä v spôsobe zániku zdravotníckej univerzity. Ak by došlo k zlúčeniu, na najstaršiu univerzitu by prešli aj všetky dlžoby zdravotníckej školy. „Keďže je známe, že SZU má dlhy a sú voči nej vedené exekučné konania, zlúčenie by znamenalo významné finančné zaťaženie UK,“ zdôraznila Andrea Földváryová, hovorkyňa Univerzity Komenského.

Akademický senát UK na svojom zasadnutí koncom júna prijal uznesenie. V ňom žiadal, aby spojenie prebehlo bez povinnosti prevziať záväzky SZU. Na svojom stanovisku najstaršia univerzita aj naďalej trvá a čaká, ako sa situácia vyvinie. „Žiadne nové informácie zatiaľ k dispozícii nemáme,“ podčiarkla Földváryová.

Na chod SZU štát ročne vynakladá 5,4 milióna eur. Denník Pravda sa pýtal jeho vedenia, ako sa plánuje s exekúciami vyrovnať. Do uzávierky sme odpoveď nedostali.

Pred pár mesiacmi sa zdravotnícka škola bránila, že za dlhy nemôže, pretože je zo strany štátu dlhodobo podfinancovaná. Pripomenula. že v rokoch 2014 až 2017 bolo u nej vykonaných niekoľko kontrol zameraných na hospodárenie. „Boli konštatované bežné nedostatky, ktoré SZU dokázala odstrániť. Za toto obdobie univerzita tiež znížila záväzky po lehote splatnosti z obchodného styku o asi 45 percent,“ argumentovala v stanovisku.

V ňom poukázala, že slabá finančná podpora od štátu vytvorila základný predpoklad toho, že SZU nebola schopná plniť svoje odvodové povinnosti. Zdravotnícky rezort by tak podľa nej mal začať riešiť dlhodobé problémy univerzity, a nie ju rušiť.

Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu. Fungujú na nej štyri fakulty – lekárska, fakulta zdravotníctva, fakulta verejného zdravotníctva a fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #Exekútori #ubytovanie #Slovenská zdravotnícka univerzita