Hodnota a význam ľudských práv sa vytrácajú z nášho povedomia, tvrdí ombudsmanka

Až polovica podnetov, s ktorými sa občania obracajú na ombudsmanku, nespadá do jej kompetencie.

25.12.2017 19:07
debata (5)

Najväčším problémom spoločnosti je to, že sa z nášho povedomia vytráca hodnota a význam základných ľudských práv a slobôd. V rozhovore to povedala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Ombudsmanka dodala, že snáď nebude musieť prísť na slová československého politika a diplomata Jana Masaryka, ktorý povedal, že „človek si začne vážiť isté hodnoty, až keď ich stráca alebo sú ohrozené“.

Mária Patakyová pripomenula, že jej hlavnou kompetenciou je ochrana ľudských práv a slobôd v prípadoch, keď sú do ich porušovania zaangažované orgány verejnej správy, a to buď svojou činnosťou alebo naopak nečinnosťou. Ako uviedla pre agentúru SITA, najčastejšie sa stretáva s porušovaním práv v sociálnej oblasti, pričom tieto prípady nie sú zvyčajne medializované. Častokrát je to pri postupoch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale i vo vzťahu občanov k Sociálnej poisťovni, keď ide o problémy s priznávaním a vyplácaním starobných či invalidných dôchodkov. Ako príklad Patakyová spomenula prípad invalidného dôchodcu, ktorému bol priznaný plný invalidný dôchodok až po zásahu kancelárie ombudsmanky a poisťovňa mu neskôr doplatila sumu takmer štyritisíc eur. Väčšina podnetov, ktoré občania zaslali verejnému ochrancovi práv, sa podľa Patakyovej dotýkali práve väčšinovej populácie. Popri nesprávne vypočítaných alebo priznaných dôchodkoch sú častým problémom aj prieťahy v súdnom konaní a veľká skupina občanov prichádza s podnetmi, ktoré sa týkajú sociálnej kurately a sociálnoprávnej ochrany detí. Ombudsmanka upozornila na prípady, kedy príslušný úrad nedokázal zabezpečiť dohľad pri stretnutí dieťaťa s trestne stíhaným rodičom, keďže nemal vyhovujúce priestory. „To sú situácie, kedy musíme upozorniť úrady práce na to, že majú konať v najlepšom záujme dieťaťa,“ povedala Patakyová a pripomenula, že aj napriek existencii úradu Komisárky pre deti, môže byť jej kancelária aktívna aj v prípadoch, ktoré sa týkajú základných práv detí.

Problémom však ostáva to, že až polovica podnetov, s ktorými sa na ombudsmanku občania obrátia, nespadá do jej kompetencie. Jednou z noviniek, ktoré Mária Patakyová avizovala po zvolení do funkcie, bolo preto zostavenie „Ombudsmankinho sprievodcu galaxiou orgánov verejnej správy“. Tento dokument je podľa ombudsmanky už praktický hotový a čaká sa už len na ukončenie verejného obstarávania na grafické stvárnenie a tlač materiálov. „Trvalo nám to trochu dlhšie, než som predpokladala, aby sme boli schopní cez príklady povedať, v ktorých situáciách môžeme pomôcť a naopak, v ktorých pomôcť nemôžeme,“ vysvetlila Patakyová a dodala, že bolo výzvou pripraviť príklady tak, aby boli zrozumiteľné a zároveň dostatočne presné.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #ombudsmanka #Mária Patakyová