V kvalite ovzdušia Slovensko zaostáva, situácia sa má výrazne zlepšiť

Kvalita ovzdušia je jednou z oblastí, v ktorej Slovensko najviac zaostáva za vyspelými krajinami. Len samotné znečistenie ovzdušia u nás spôsobuje viac ako 5 000 predčasných úmrtí ročne.

04.01.2018 11:32
debata (2)

Kvalita ovzdušia je dlhodobo znížená v dôsledku nadmernej prašnosti, prízemného ozónu, vysokých koncentrácií oxidu dusičitého a benzopyrénu. Situácia sa síce postupne zlepšuje, ale nie dostatočne rýchlo. „Kvalita ovzdušia v roku 2030 bude výrazne lepšia a nebude mať výrazne nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie,“ predpovedá Inštitút environmentálnej politiky (IEP) pri ministerstve životného prostredia v návrhu strategického dokumentu Envirostratégi­a 2030.

Dosiahnuť tento cieľ sa podľa IEP dá znížením množstva emisií, odstránením environmentálne škodlivých dotácií (napr. na ťažbu hnedého uhlia) či zvýšením pokút za znečisťovanie do takej miery, aby prekračovanie limitov nebolo ekonomicky atraktívne.

Obmedzenie ťažby a spaľovania uhlia

Spaľovanie uhlia aj kúrenie tuhými palivami uvoľňuje do ovzdušia emisie tuhých znečisťujúcich látok, oxidov síry, dusíka a uhlíka, ktoré sú rizikovým faktorom najmä pre vznik kardiovaskulárnych ochorení a respiračných chorôb. Podľa IEP sa postupne ukončí výroba elektriny a tepla z uhlia, čo je jedným zo zásadných cieľov prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Obmedzením ťažby a spaľovania uhlia sa odstránia environmentálne škodlivé dotácie do málo kvalitného hnedého uhlia. Domácnosti, ktoré používajú lacné tuhé palivá v zastaraných kotloch, dostanú podporu na využívanie efektívnejších spaľovacích zariadení. Budú vytvorené legislatívne a podporné mechanizmy na výmenu starších a energeticky menej efektívnych kotlov.

Spoplatnenie vjazdu áut do miest

K znečisťovaniu ovzdušia prispievajú aj emisie zo spaľovacích motorov automobilov, dopravu, najmä v mestách, treba preto posunúť k environmentálne prijateľnejším alternatívam. Doprava, predovšetkým osobné autá, sa na všetkých emisiách oxidov dusíka podieľa takmer polovicou. Podľa IEP je preto nutné vytvoriť mechanizmus podpory nízkoemisnej dopravy.

V mestách bude uprednostňovaná nízkoemisná verejná hromadná doprava a cyklodoprava, mimo miest najmä železničná, električková a elektro-autobusová doprava. Samosprávy budú môcť spoplatniť vjazd osobných automobilov do centier veľkých miest, v mestách sa tiež vytvoria emisné zóny pre vozidlá spĺňajúce určité emisné triedy. Ochrana ovzdušia sa bude riadiť zásadou – znečisťovateľ platí, a zváži sa zavedenie systému obchodovania s emisnými kvótami pre látky znečisťujúce ovzdušie.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ovzdušie #znečistenie ovzdušia #vzduch #kvalita ovzdušia