Zmeny pocítia penzisti, rodičia i odkázaní

, 07.01.2018 10:00
04-otec 3x
Z rodičovských dávok sa v januári zvýšil, aj keď len o drobné, rodičovský príspevok a prídavok na dieťa. Autor:

Každý začiatok roka je zároveň zlomový pre zmeny v sociálnej oblasti, ktoré sa viac či menej dotknú každého obyvateľa Slovenska.

Aj v tomto už napríklad stúpli niektoré rodičovské, ale aj nemocenské či úrazové dávky. Štát tiež začína po novom dotovať sociálne služby. Minimálna mzda sa zvýšila na 480 eur, živnostníci musia opäť platiť vyššie odvody.

Viaceré úpravy sa týkajú penzistov. V roku 2018 sa predlžuje vek odchodu do dôchodku o ďalších 63 dní, čím sa dostáva na úroveň 62 rokov a 139 dní. Inak sa valorizujú penzijné dávky, po piatich rokoch už síce znovu percentuálne, no zároveň s garantovaným minimom zvýšenia. Mierne sa zvýšia minimálne dôchodky a čiastočného odškodnenia sa dočká zhruba 130-tisíc žijúcich starodôchodcov, ktorí boli pred rokom 2004 pri výpočte svojich penzií ukrátení.

Zmeny pre rodičov a deti

Z rodičovských dávok sa zvýšil, aj keď len o drobné, rodičovský príspevok aj prídavok na dieťa. Súvisí to s miernym júlovým zvýšením životného minima. V prípade príspevku je nárast 1,50 eura, zmení sa z 213,20 na 214,70 eura. Zvýšenie tejto dávky by malo zo štátneho rozpočtu tento rok odčerpať 2,3 milióna eur, keďže priemerne by ho malo dostávať necelých 142-tisíc poberateľov.

Ešte menej, iba o 16 centov, konkrétne z 23,52 na 23,68 eura, vzrastie prídavok na dieťa. Príplatok k prídavku sa zdvihne len o osem centov, z 11,02 na 11,10 eura. Na tieto dávky štát celkovo v budúcom roku vynaloží 1,9 milióna eur. Mesačne sa prídavok má poskytovať priemerne 1,07 milióna deťom, príplatok by sa mal vzťahovať na 2 200 detí.

Aj pre deti nepracujúcich rodičov sú už od januára dostupné detské jasle, ktoré vlani parlament zákonom ustanovil ako novú sociálnu službu. Pôvodne mali byť jej oprávnenými prijímateľmi len rodičia, respektíve zákonní zástupcovia, ktorí pracujú alebo dennou formou študujú. Po zákonnej úprave majú naďalej takíto žiadatelia prednosť, no ak to dovolia kapacitné možnosti, môžu svoje deti do jasieľ umiestniť aj nezamestnaní.

Penzie rastú po novom

Úplne novým spôsobom sa na začiatku tohto roka zvýšia dôchodky. Podľa parlamentom schválenej novely zákona o sociálnom poistení vzrastú o tzv. dôchodcovskú infláciu, čo je percento medziročného rastu spotrebiteľských cien v domácnostiach penzistov. V rozhodujúcom období k 30. júnu 2017 má podľa Štatistického úradu hodnotu 0,8. V prípade, že by percentuálna suma nárastu vyšla nižšia v porovnaní s pevnou sumou vypočítanou ako dve percentá z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu, penzia vzrastie o túto pevnú sumu.

Na základe kombinovaného valorizačného mechanizmu sa teda zvyšujú starobné penzie od januára najmenej o 8,40 eura, predčasné starobné minimálne o 8,20 eura. Pri starobných penziách nad 1 050 eur a predčasných starobných nad 1 025 to však bude nárast o 0,8 percenta. Podobne sú stanovené garantované pevné sumy a príjmové hranice, nad ktorými je už valoriácia percentuálna, aj pri invalidných či pozostalostných dôchodkoch.

Keďže penzistov s vyššími príjmami je na Slovensku málo, aj percentuálny rast penzií sa bude týkať iba niekoľkých tisícok osôb. V polroku evidovala Sociálna poisťovňa iba 4 181 starobných dôchodcov s penziou vyššou ako 1 000 eur.

S týmto modelom valorizácie sa počíta na obdobie štyroch rokov, potom sa bude opäť prehodnocovať. „Najbližšie štyri roky bude valorizácia dôchodkov jednoznačne rásť. Budúci rok to bude 8,40 eura, nasledujúci rok by mala byť 8,70 eura, v roku 2020 ju odhadujeme na 8,90 eura a v roku 2021 by mala prekročiť deväť eur,“ odhadol štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna.

Rovnako v súvislosti so zvýšením životného minima porastú o malé sumy aj minimálne dôchodky, ktoré sa od neho odvíjajú. Napríklad pri odrobených 30 rokoch sa najnižšia suma penzie zdvihne z doterajších 269,50 na 271,30 eura mesačne.

Čo sa týka nároku na odškodnenie starodôchodcov, Sociálna poisťovňa už od novembra robí tým, ktorých by sa malo týkať, prepočty penzií. Má na to čas až do konca októbra 2018, kto však nárok získa, tomu bude doplatená suma zvýšenia spätne už od januára.

Tohtoročný prírastok k penzijnému veku na úrovni 63 dní sa opäť nebude týkať skupín, pre ktoré platia výnimky, teda žien s istým počtom detí či zamestnancov v sťažených pracovných kategóriách. Keďže odchodový vek sa bude ďalej zvyšovať v závislosti od rastúceho priemeru veku dožitia, parlament by sa už tohto roku mohol zaoberať aj určením definitívneho dôchodkového stropu, ktorý by sa už nemal prekročiť.

Štartuje aj nový model financovania sociálnych služieb. Spravodlivo všetkým zariadeniam, verejným aj neverejným, bude štát platiť na každého klienta príspevok podľa stupňa odkázanosti. Ten sa odvíja od výšky minimálnej mzdy, od jej 0,2-násobku pre druhý až po 1,05-násobok pre šiesty stupeň. Ambulantné zariadenia budú v porovnaní s celoročnými dostávať polovičné sumy. „Nastavujeme nový systém, keď hovoríme – takúto časť dostane zariadenie paušálne od štátu a zvyšok, na prevádzkové náklady, musí doplatiť samosprávny kraj,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Nové povinnosti pre zamestnávateľov a živnostníkov

Od Nového roka sa znovu zvyšuje minimálna mzda, z tohtoročných 435 eur (hodinová sadzba 2,500 eura) na nových 480 eur (2,759 eura/h). Nárast o 45 eur, čiže 10,34 percenta, je najvyšší od vzniku Slovenska. Zároveň sa dvíha ďalších päť mzdových miním podľa kategórie náročnosti práce, ktoré sú násobkom minimálnej mzdy. Zamestnancovi pracujúcemu za mzdové minimum sa čistý príjem zdvihne z 374 na 403 eur.

Od januára sa menia aj niektoré ďalšie povinnosti pre zamestnávateľov, napríklad sa im skráti lehota na prihlasovanie do registra firiem, ale aj predĺži lehota na odhlasovanie zamestnancov či lehota na predkladanie zamestnaneckých evidenčných listov dôchodkového poistenia. Úpravy vyplývajú z prijatej novely zákona o sociálnom poistení a súvisia s elimináciou nelegálneho zamestnávania.

Živnostníkom zase vzrastú odvody. Do Sociálnej poisťovne budú musieť odviesť minimálne namiesto tohtoročných 146,35 už 151,16 eura, zdravotné odvody im stúpnu zo 61,81 na 63,84 eura mesačne. Zvýšené sumy budú musieť zaplatiť prvý raz vo februári.

Zvýšenie rodičovských dávok  Valorizácia...

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#rodičia #penzisti #minimálna mzda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
73,99
Elite krémové  ruže Grand

Elite krémové ruže Grand

29,99
Perla farebné ruže valentín

Perla farebné ruže valentín

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk