Novela má zjednodušiť príchod kvalifikovaných ľudí na Slovensko

Slovensko mení podmienky vstupu a pobytu cudzincov na obdobie dlhšie ako 90 dní na území SR. Upravuje ich na základe európskej smernice z roku 2016, novelu zákona o pobyte cudzincov v stredu schválila vláda.

10.01.2018 13:24
parlament, kalinak Foto: ,
Minister vnútra Robert Kaliňák predstavil zmeny v cudzineckej politike.
debata (5)

Ustanovujú sa aj práva štátnych príslušníkov tretích krajín na účel výskumu, štúdia, odbornej prípravy alebo dobrovoľníckej služby v Európskej dobrovoľníckej službe a v prípade výskumných pracovníkov aj ich rodinných príslušníkov.

Návrh novely zákona z dielne ministerstva vnútra tiež zakotvuje podmienky mobility študentov, výskumných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, ktorým udelil iný členský štát ako prvý povolenie na pobyt na základe eurosmernice. Doteraz boli pravidlá prijatia povinné len pre študentov a výskumných pracovníkov a nepovinné pre žiakov, neplatených stážistov a dobrovoľníkov.

„V zásade ide o prevzatie európskych pravidiel, ale predovšetkým to smeruje k zjednodušeniu prístupu na náš trh vedeckých pracovníkov, študentov, aby táto výmena mozgov bola jednoduchšia v rámci Európy, aby sme tak do určitej miery znížili alebo úplne zbúrali bariéry, ktoré bránili v takýchto výmenách,“ predstavil novinárom zmeny minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).

Slovensko tak môže získať kvalifikovanú pracovnú silu

V konečnom dôsledku môžu podľa neho prispieť k zlepšeniu vzdelávacieho procesu, ale aj k tomu, aby sa slovenská ekonomika viac zamerala na výskum a vývoj. Tieto skupiny cudzincov by sa aj na Slovensku mali dočkať v praxi zjednodušenia pravidiel predovšetkým v oblasti prechodného pobytu. Komplexné úpravy, ktoré sa budú týkať nového prístupu k cudzincom, ministerstvo podľa Kaliňáka predstaví zrejme na začiatku februára. Smernica definovala aj pravidlá mobility, boli stanovené s cieľom zatraktívnenia Európskej únie pre študentov vysokých škôl, výskumných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. Znižuje sa tak administratívne zaťaženie s tým spojené. V praxi to znamená, že u týchto kategórií cudzincov sa nebude vyžadovať prechodný pobyt na našom území do jedného roka od začiatku pobytu, ak im pobyt udelil iný členský štát ako prvý.

Študenti, ktorí ukončili štúdium v členskom štáte, a výskumní pracovníci po skončení výskumu v členskom štáte majú mať možnosť zotrvať deväť mesiacov na území členského štátu s cieľom zamestnať sa alebo začať podnikať. „Slovensko tak môže získať kvalifikovanú pracovnú silu,“ konštatuje ministerstvo v materiáli.

Novela zákona o pobyte cudzincov rieši aj potreby z praxe. Dotýkajú sa najmä inštitútu tolerovaného pobytu, z ktorého sa vypúšťajú niektoré kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín a presúvajú sa do nových ustanovení o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území SR. Rovnako sa menia aj pravidlá udeľovania trvalého pobytu na neobmedzený čas bez splnenia podmienok ustanovených zákonom. Ten sa transformuje na osobitný druh trvalého pobytu.

Štát tak už nebude môcť udeliť cudzincom trvalý pobyt na neobmedzený čas bez splnenia zákonných podmienok, ale len na päť rokov. O udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas bez splnenia zákonných podmienok bude môcť v budúcnosti požiadať len spravodajská služba.

Mení sa aj zákon o bankách

Aplikačná prax zákona o pobyte cudzincov si vyžiadala aj zmenu zákona o bankách. Zavádza sa povinnosť banky a pobočky zahraničnej banky poskytnúť osobe poverenej prezidentom Policajného zboru informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, a to v súvislosti s preukázaním podmienky finančného zabezpečenia pobytu alebo finančného zabezpečenia podnikateľskej činnosti.

Previerku bude možné vykonať iba v konaní o udelení pobytu, obnovení pobytu alebo o zrušení pobytu, teda nie kedykoľvek počas pobytu. Dôvodom navrhovanej zmeny je najmä skutočnosť, že udelenie väčšiny druhov pobytov ustanovených zákonom o pobyte cudzincov je viazané na nejakú formu finančného zabezpečenia a je potrebné, aby existovala reálna možnosť preskúmania splnenia tejto podmienky.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #cudzinci #novela zákona #európska smernica