Lunter: Ak budú cesty, príde aj práca

, 16.01.2018 16:40

Nové cesty, lepšia dostupnosť do regiónov pre investorov a vytváranie nových pracovných príležitostí majú viesť k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. Konkrétne riešenia, plány i potrebné investície majú byť súčasťou dokumentu o stratégii regionálneho rozvoja, ktorý sa pripravuje na Úrade vlády. Hotový by mal byť začiatkom budúceho roka.

O stratégii sa v utorok hovorilo na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, išlo o ďalšie zo série podobných stretnutí, ktoré sa konali ešte vlani v Bratislave, Žiline a Košiciach. V marci sa uskutoční v niektorom z krajov na západnom Slovensku.

„Cieľom a dôvodom týchto stretnutí je zapájanie jednotlivých regiónov do stratégie regionálneho rozvoja, na ktorý bude nadväzovať národný investičný plán. Pri jeho tvorbe chceme využiť všetky skúsenosti z jednotlivých regiónov, pretože vychádzame z toho, že rozvoj Slovenska je priamo prepojený s rozvojom regiónov, a platí to aj naopak,“ vysvetlil splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých regiónov Slovenska Anton Marcinčin.

Úlohou ľudí pracujúcich v oblasti regionálneho rozvoja, samospráv, ZMOS-u či rozvojových agentúr je zosumarizovať problémy a navrhnúť riešenia, ktoré budú obsahom spomínanej stratégie rozvoja a ktoré reálne môžu pomôcť obciam a mestám zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov. Marcinčin upozornil na dôležitosť plánovania cestnej infraštruktúry a budovanie ciest.

Pripomenul však, že by sa nemalo zabúdať na koordináciu osobnej dopravy, teda cestnej a železničnej. Ak by podarilo regióny rozvinúť, prišli by do nich investori a s nimi aj práca. Podľa Marcinčina je dôležité, aby sa ľudia vedeli do práce dopraviť jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie.

Banskobystrický župan Ján Lunter ocenil, že sa stretnutie konalo práve v ich regióne, ktorý má vysokú nezamestnanosť. Pomenoval aj dôvody, prečo je to tak. „Pramenia už z historických daností z čias Rakúsko-Uhorska a mali na ne vplyv aj Benešove dekréty. To všetko viedlo k zmene sociálneho obsadenia obyvateľstva na tomto území. No a keďže sa u nás neinvestovalo za čias socializmu až do dnešných čias, výsledok je na svete,“ poznamenal Lunter.

Východisko pre zlepšenie ekonomickej situácie kraja vidí Lunter v stavbe ciest. Za významné označil dobudovanie R2, ktorá spojí Bratislavu s Košicami. Dôležité je tiež prepojenie Slovenska s Budapešťou, ktorá je silnou hospodárskou aglomeráciou. „Ak budú cesty, príde aj práca a mladí nebudú odchádzať preč. Práve chýbajúce cesty sú dôvodom, prečo je v Banskobystrickom kraji toľko okresov s vysokou nezamestnanosťou. Budovanie ciest je jedným zo štartovacích momentov na vyrovnávanie regionálnych rozdielov,“ uzavrel župan.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ZMOS #Banskobystrický samosprávny kraj #Ján Lunter
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku