Súd EÚ: Nech EK posúdi, či zdravotné poisťovne dostali štátnu pomoc

Všeobecný súd EÚ anuloval rozhodnutie Európskej komisie (EK), ktorým zamietla sťažnosti slovenskej zdravotnej poisťovne Dôvera z rokov 2007 a 2011 tvrdiace, že Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) dostali v niekoľkých prípadoch štátnu pomoc.

05.02.2018 18:26
debata

EK v októbri 2014 rozhodla, že opatrenia, na ktoré sa Dôvera sťažovala, nie sú štátnou pomocou. Podľa EK totiž vzhľadom na prevahu sociálnosti a solidarity a regulačných aspektov slovenského systému povinného zdravotného poistenia, sa aktivita v tomto systéme nemôže považovať za ekonomickú aktivitu a preto SZP a VšZP nemôžu byť klasifikované ako podniky v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

Dôvera s podporou zdravotnej poisťovne Union napadli rozhodnutie EK na Všeobecnom súde EÚ. Tento súd v rozhodnutí, ktoré zverejnil v pondelok, uznal zistenie EK, že v slovenskom systéme zdravotného poistenia prevažujú aspekty sociálnosti a solidarity a regulačné aspekty. Podľa súdu však fakt, že subjekt ponúka na trhu svoje služby bez snahy dosiahnuť zisk, nebráni tomu, aby sa považoval za podnik. Súťaží totiž s inými subjektmi, ktoré sa snažia dosiahnuť zisk poskytovaním takýchto služieb.

Súd poukazuje na to, že slovenský zákon umožňuje súkromným zdravotným poisťovniam dosahovať zisky. Súd dospel k záveru, že aktivita poskytovania povinného zdravotného poistenia na Slovensku má ekonomickú povahu a preto SZP a VšZP by sa tiež mali považovať za podniky, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci. Súd však konštatuje, že nerozhodol o tom, či sporné opatrenia sú naozaj štátnou pomocou, ktorú legislatíva EÚ zakazuje. EK musí v spore prijať nové rozhodnutie, ktoré je potom opäť možné napadnúť na Všeobecnom súde.

Podľa Dôvery štátnou pomocou bolo navýšenie kapitálu SZP o zhruba 15 mil. eur od novembra 2005 po november 2006, splatenie dlhov SZP v rokoch 2003 a 2006 v sume 52,7 mil. eur a 28 mil. eur štátnou spoločnosťou Veriteľ, dotácia v sume 7,6 mil. eur pre SZP v roku 2006 zo strany ministerstva zdravotníctva a navýšenie kapitálu VšZP v roku 2010 o sumu 65,1 mil. eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #zdravotníctvo #Dôvera #VšZP #zdravotné poisťovne #Všeobecný súd EÚ