Externá časť maturít sa sprísni

Dohľad nad maturitami sa zmení, rezort školstva chce predchádzať podvádzaniu počas skúšky dospelosti.

12.02.2018 06:00
maturita, maturanti, gymnazium Foto: ,
Externú, teda písomnú časť maturít, by mali kontrolovať učitelia z iných škôl a s inou aprobáciou.
debata (1)

Jej písomnú časť by mali kontrolovať učitelia z iných školských zariadení. Riaditeľom stredných škôl sa zmena nepáči, hovoria o nedôvere a urážke pedagógov.

„V každej učebni, kde prebieha externá časť maturitnej skúšky, bude testy zadávať externý pedagóg, ktorý bude zároveň garantovať aj objektívnosť a nestrannosť priebehu maturít v danej triede,“ informoval tlačový odbor ministerstva školstva. Externí pedagógovia by mali byť učitelia iných stredných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na daný predmet. „Napríklad dohľad nad priebehom testov zo slovenčiny bude vykonávať učiteľ so zameraním na kombináciu geografia – biológia z inej strednej školy,“ konkretizoval tlačový odbor.

Výber externých pedagógov určia odbory školstva pri okresných úradoch v každom kraji. Rezort školstva chce nové podmienky zaviesť už na budúci rok a od zmeny si ministerstvo sľubuje zvýšenie objektivity. „Uvedomujeme si, že v niektorých druhoch škôl dochádza k nedovolenému správaniu u žiakov a zrejme aj pedagógov v rámci hodnotenia maturitných skúšok,“ skonštatovala nedávno ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Chce vytvoriť režim podobný ako počas Testovania 9, ktoré overuje vedomosti deviatakov. „Maturity by boli strážené a organizované externými pedagógmi z iných škôl. Pri Testovaní 9 sa to už osvedčilo, zatiaľ čo maturita je v zmiešanom režime, keď niekde sa zúčastňujú externí pedagógovia a niektoré časti si hodnotia sami interní pedagógovia,“ vysvetlila dôvod zmeny Lubyová. Objektívnosť písomnej časti skúšky v súčasnosti garantuje predseda školskej a predmetovej maturitnej komisie, ktorým je učiteľ z inej školy. „Znamená to, že už dnes je priebeh maturít kontrolovaný externým dozorom. Avšak testy v každej učebni zadávajú učitelia danej školy, ktorí nemajú aprobáciu na predmet, z ktorého sa testy v daný deň píšu,“ uviedol tlačový odbor rezortu školstva.

Externú časť maturít žiaci píšu zo slovenčiny, z matematiky a z cudzích jazykov. Odpovede študenta opravujú podľa doručeného kľúča správnych odpovedí dvaja učitelia, ktorí môžu, ale nemusia učiť daný predmet. Skontrolované odpoveďové hárky škola potom pošle do Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Ich súčasťou je aj kópia, na základe ktorej sa dá overiť, či bolo do odpovedí zasahované, alebo boli dodatočne upravované. „Z týchto kontrol vie NÚCEM spätne identifikovať s určitou pravdepodobnosťou, že žiaci v niektorej učebni odpisovali, napríklad všetci majú rovnakú nesprávnu odpoveď,“ hovorí tlačový odbor. V prípade akýchkoľvek podozrení situáciu preverí Štátna školská inšpekcia.

Oslovení riaditelia stredných škôl považujú zámer zmeniť dohľad nad maturitami za výrazný prejav nedôvery voči pedagógom. „Keď chceme ponižovať pedagógov na takú úroveň, že im nedôverujeme, tak nech aj učia pod dozorom. Nech príde niekto z ministerstva a nech sedí na každej vyučovacej hodine,“ hnevá sa Jozef Šablatúra, riaditeľ Strednej odbornej školy Košice-Šaca. S ovplyvňovaním sa počas svojej 40-ročnej praxe nestretol. Podľa Ivety Šanderovej, riaditeľky Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, sú takéto opatrenia zbytočné. „Je to úroveň, zodpovednosť či prístup školy a školský bontón, ktorý nás vedie k tomu, aby sme uchovali dôstojnosť maturitnej skúšky,“ povedala riaditeľka.

Riaditelia sa zhodujú, že súčasná garancia zachovania objektivity pri externej maturite je dostatočná. „Je predsa zaručená predsedom školskej maturitnej komisie a predsedami predmetových komisií, ktorí sú z iných škôl a sú prítomní počas skúšky,“ argumentoval Ján Dančík, riaditeľ Gymnázia Bilíkova v Bratislave. Zmeny sa podľa šéfov škôl v praxi neprejavia a prinesú so sebou ďalšie komplikácie. „Organizačne to bude náročné zvládnuť, nehovoriac o finančných dopadoch či cestovných nákladoch.“ hovorí Šanderová. Pripomína, že len gymnaziálni učitelia z Banskej Bystrice musia počas interných, teda ústnych maturít cestovať do iných miest v kraji, kde sú členmi skúšajúcej komisie. „Aby sme sa navzájom čo najmenej poznali, aby sme neboli ovplyvňovaní,“ približuje prax riaditeľka.

Podozrenia o napomáhaní učiteľov žiakom rieši školská inšpekcia takmer každý rok. Naposledy v roku 2016 odhalila pár stredných škôl, kde umožnili učitelia žiakom odpisovať, spolupracovať a pri hodnotení testov manipulovali s hárkami a odpoveďami. Zistila totiž, že všetci žiaci mali rovnaké nesprávne odpovede. Prišla tiež na prípady, keď učitelia hodnotili odpovede maturantov v rozpore s kľúčom správnych odpovedí. Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová vtedy skonštatovala, že riešením by bol vznik nezávislých testovacích centier.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #školy #školstvo #maturitné skúšky