Odvolávanie sudcov pre vek viazne

Mal by sudcom po dovŕšení 65 rokov automaticky zaniknúť mandát alebo nie? Odvolávanie sudcov v dôchodkovom veku nemá dosiaľ jasné pravidlá a je len na rozhodnutí Súdnej rady, koho na odvolanie prezidentovi navrhne a koho nie. Niektorí sudcovia hovoria o diskriminácii, úpravu pravidiel požaduje prezident Andrej Kiska, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) a aj členovia Súdnej rady. Tá už mesiace otáľa s predložením zoznamu sudcov, ktorých by mal prezident odvolať.

12.02.2018 12:00
Lenka Praženková, súdna rada Foto: ,
Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková sa obáva, že sudcov bude málo.
debata (47)

Rada pôsobí pod vedením novej predsedníčky Lenky Praženkovej od júla minulého roka, za ten čas ešte žiadny zoznam sudcov v dôchodkovom veku prezidentovi neposlala. Dvanástimi menami sa zaoberala až na januárovom zasadaní, členovia rady však v tajnom hlasovaní neschválili na predloženie prezidentovi ani jediné meno. Dôvodom je obava, že by na súdoch nemal kto rozhodovať. Kameňom úrazu sa stalo hromadné výberové konanie z konca novembra minulého roka. Ministerstvo spravodlivosti vtedy vypísalo konkurz na 125 sudcovských miest, uspelo však iba 36 uchádzačov.

„Vzhľadom na situáciu, aká vyvstala po hromadnom výberovom konaní na sudcov – a vieme, že tie výsledky sú katastrofálne a neobsadili sme plánovaný počet miest – sa obávam, aby sme neohrozili výkon súdnictva. Poodvolávajú sa všetci 65-roční a nebude mať kto rozhodovať,“ skonštatovala predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková. Ako dodala, odvolávanie sudcov chce navrhovať uvážlivo a postupne.

Člen rady sudca Daniel Hudák na zasadaní dokonca navrhol, aby sa o zozname vôbec nehlasovalo, pretože je najskôr potrebné stanoviť presné pravidlá pre odvolávanie sudcov v dôchodkovom veku. S návrhom súhlasila aj Praženková. Podľa jej názoru by sa títo sudcovia mohli stať kandidátmi na členov novovzniknutých komisií na hodnotenie práce sudcov. Súdna rada však Hudákov návrh zamietla.

K slovu sa preto dostalo hlasovanie o jednotlivých sudcoch. Zaradenie na zoznam pre prezidenta však nebolo schválené ani v jednom z dvanástich prípadov. Rozhodovalo sa napríklad aj o doterajšom členovi Súdnej rady, sudcovi Najvyššieho súdu SR Igorovi Burgerovi. Prezident nebude môcť odvolať ani sudcu Okresného súdu Bratislava I Juraja M., ktorý bol v minulosti stíhaný pre prečin marenia úlohy verejného činiteľa a tiež disciplinárne potrestaný za prieťahy v súdnom konaní.

Prezident Kiska naposledy odvolal siedmich sudcov v dôchodkovom veku začiatkom januára. Návrh však podala ešte Súdna rada vedená predsedníčkou Janou Bajánkovou.

Kompetenciu odvolávať sudcov po dovŕšení 65 rokov priznáva prezidentovi ústava, urobiť tak môže na návrh Súdnej rady. Odvolávanie v tomto veku nie je automatické, rada rozhoduje o každom sudcovi zvlášť. Aj ministerka spravodlivosti Žitňanská sa v minulosti vyjadrila, že dozrel čas na to, aby si Súdna rada stanovila kritériá, na základe ktorých posudzuje, koho predkladá prezidentovi na odvolanie a koho nie.

Kiska už v roku 2015 navrhoval, aby sa do ústavy zakotvil presný vek, v ktorom by sudca odchádzal do dôchodku. Argumentoval väčšou transparentnosťou. Sudcovia by tak vopred vedeli, že po dovŕšení istého veku im funkcia automaticky zanikne. Podľa slov prezidentovho hovorcu Romana Krpelana prezident očakáva, že aj Súdna rada pod novým vedením bude postupovať ako jej predchodkyňa a návrhy mu bude doručovať. Kedy sa tak stane, nevedno. Hovorkyňa Súdnej rady na otázky Pravdy nereagovala.

Člen Súdnej rady Dušan Čimo sa však nazdáva, že prezident by zoznam sudcov na odvolanie dostať mal. S kolegami Elenou Berthotyovou a Pavlom Žilinčíkom preto už podali návrh, aby sa rada na svojom najbližšom zasadnutí vo februári vecou opätovne zaoberala. Poukazujú na fakt, že zoznam nebol schválený len minimálnym rozdielom, navyše rada nezasadala v kompletnom zložení. Podľa Čima je rozhodnutie nepredložiť prezidentovi sudcov na odvolanie diskriminačné. „Považujeme za neprípustné, aby sa takýmto spôsobom nakladalo s kolegami, pretože tí sudcovia, ktorí tentoraz neboli predložení prezidentovi, sa dostali do nepomerne lepšieho postavenia v porovnaní s kolegami, ktorí už prezidentovi predkladaní boli,“ skonštatoval sudca. Aj on si myslí, že v ústave by mal byť stanovený presný vek, po ktorého dosiahnutí by sudcovi funkcia automaticky zanikla.

„Myslím si, že súčasná rozhodovacia prax Súdnej rady k tomu smeruje. Rada nenastavila žiadne kritériá, prečo niektorí sudcovia predkladaní boli a niektorí nie. Sme na najlepšej ceste, aby Súdna rada o túto kompetenciu prišla,“ nazdáva sa Čimo. Ako dodal, v prípade určenia presného veku by sa na odchod sudcu vedeli lepšie pripraviť aj súdy, ktoré by mohli so zánikom funkcie počítať ako s hotovou vecou.

Argument, podľa ktorého by po odvolaní sudcov v dôchodkovom veku nemal kto rozhodovať, považuje Čimo za nekorektný. „Vo všetkých prípadoch, ktorými sme sa v januári zaoberali, išlo o sudcov, ktorí majú prerušený výkon funkcie z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Čiže sú to sudcovia, ktorí niekoľko mesiacov sudcovskú funkciu nevykonávali. Prínos k posilneniu výkonu súdnictva je u nich nulový,“ prízvukuje Čimo. Nepozdáva sa mu ani to, že by sa takíto sudcovia mali stať členmi komisií, ktoré hodnotia prácu sudcov.

Sudcovia vo veku, kedy by už mali byť predložení prezidentovi na odvolanie, by tým získali akúsi ochranu na ďalších päť rokov, koľko trvá funkčné obdobie v takejto komisii. „Navyše ide o sudcov, ktorí už nie sú v kontakte s bežnou sudcovskou prácou, a to znamená, že je trošku problematická ich kvalifikácia na hodnotenie kolegov, ktorí sú často nútení postupovať podľa nových procesných predpisov, s ktorými tí potenciálni hodnotitelia ani neprišli do kontaktu,“ uzavrel Čimo.

Podľa bývalého podpredsedu Ústavného súdu a premiérovho poradcu Eduarda Bárányho by mal každý sudca sám zvážiť, kedy odíde do penzie. Rozhodnutie Súdnej rady nepredložiť zoznam prezidentovi preto kvituje, podľa jeho slov rada urobila to najlepšie, čo mohla.

„Najlepšia právna úprava by bola, ak by sa funkcia sudcu nezanechávala dovŕšením žiadneho veku a bolo by na konkrétnom sudcovi, či sa rozhodne, alebo nerozhodne pre odchod do dôchodku. Vo Veľkej Británii nie je 80-ročný sudca zriedkavosťou, v štáte New York je dokonca sudca, ktorý má cez 90 rokov. Je teda otázne, či je namieste takáto hranica povinného odchodu zo sudcovskej funkcie,“ nazdáva sa Bárány. „No úplne najhoršia možnosť je, keď ktokoľvek – či Súdna rada, alebo hlava štátu – môže posudzovať, kto bude odvolaný a kto nie,“ dodal ústavný právnik Bárány.

© Autorské práva vyhradené

47 debata chyba
Viac na túto tému: #sudcovia #Súdna rada #Lucia Žitňanská #Lenka Praženková