Školy majú z elektronizácie obavy

Prihlášky na strednú školu alebo triedne knihy v papierovej podobe budú čoskoro minulosťou. Školstvo sa čoraz viac elektronizuje. Podľa elektronicky pozbieraných dát chce rezort školstva nastaviť budúcoročný rozpočet základných a stredných škôl. Pravdou oslovené školy upozorňujú, že centrálny informačný systém ministerstva aj vlastné systémy škôl vykazujú ešte veľa nedostatkov. Vyzývajú preto na opatrnosť.

13.02.2018 06:00
lubyova, TB k eurofondom, Foto: ,
Ministerka školstva Martina Lubyová.
debata (11)

Po novom by mali mať žiaci základných škôl možnosť podať si prihlášku na strednú školu elektronicky. Navrhuje to novela zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú minulý týždeň schválil parlament.

„Cieľom navrhovaných legislatívnych úprav školského zákona je umožniť elektronizáciu služieb v rámci regionálneho školstva,“ vysvetlil tlačový odbor ministerstva školstva. V súčasnosti deviatak podáva papierovú prihlášku na strednú školu riaditeľovi základnej školy.

Novela tiež presadzuje, aby sa niektoré zo školských dokumentov nemuseli tlačiť. Ponechali by sa tak len v elektronickej verzii. Školy by už nemuseli mať v tlačenej podobe triednu knihu, triedny výkaz, katalógový list žiaka či osobný list dieťaťa.

„Pokiaľ škola má autorizovaný elektronický podpis, bude môcť viesť triednu knihu finálne už len v elektronickej podobe,“ dodala ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS).

Všetky údaje o žiakoch a zamestnancoch smerujú do Rezortného informačného systému (RIS). Jeho ostrú prevádzku chce rezort školstva spustiť od septembra. V rámci neho od roku 2008 zbiera informácie o žiakoch a zamestnancoch.

Tie dostáva od škôl, ktoré si ich vedú každá vo vlastnom informačnom systéme. „RIS zatiaľ nie je v plnej prevádzke, keďže momentálne prebieha overovacia prevádzka časti, ktorá zabezpečuje elektronický zber dát zo školských informačných systémov,“ doplnil tlačový odbor ministerstva.

Cez RIS sú tak prepojené všetky materské, základné aj stredné školy. Majú doň prístup aj zriaďovatelia škôl tak, aby vedeli všetky potrebné informácie a aby zároveň bolo možné zaraďovať do systému novovzniknuté školy alebo vyraďovať zaniknuté školy. Ministerstvo každý mesiac dostáva informácie o 800-tisíc žiakoch a 60-tisíc učiteľoch.

Systém je podľa rezortu pripravený na riadny chod. „Je stabilný, zatiaľ sa neobjavili vážnejšie problémy,“ konštatoval tlačový odbor. Od budúceho roku chce preto na jeho základe vypočítavať rozpočty škôl.

Základné a stredné školy sa odbúravaniu administrácie tešia, septembra sa však obávajú. Dvadsiatka Pravdou oslovených škôl po celom Slovensku sa zhodla, že nie všetky vzdelávacie inštitúcie sú na elektronizáciu pripravené. Pochybnosti vzbudzuje najmä fakt, že budúcoročný rozpočet škôl sa bude určovať len na základe elektronického výkazu o počte žiakov a zamestnancov. Doteraz školy žiadali o výpočet normatívu nielen cez internet, ale aj v tlačenej podobe. Medzi týmito dvoma verziami vznikali rozdiely.

Máme zastaraný server, informačný systém aj počítače, sieť nám preto často padá,
Mária Kubovičová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Budmericiach

„Neviem, či RIS si nedokázal dostatočne natiahnuť údaje zo školského systému, ale môže tu nastať v septembri problém,“ upozornila Oľga Galčíková, riaditeľka Základnej školy na Námestí sv. Ignáca v Leopoldove.

Pod problém sa môže podľa riaditeľov podpisovať aj fakt, že každá škola využíva iný informačný systém. „Niektoré školy pracujú v systéme eŠkola, niektoré v systéme ascAgenda, kde sa dáta a funkcie úplne nezhodujú a nie všetko je kompatibilné,“ vysvetlila Eva Tchuriková, riaditeľka Základnej školy v Palíne. Riešením by preto podľa riaditeľov bolo zjednotenie systému.

Tretina oslovených riaditeľov považuje centrálny systém ministerstva za neprehľadný a zložitý. „Je tam ohromné množstvo podpoložiek a každá inak vyzerá, potom človek nevie, čo vlastne robí a vypĺňa. Je to dosť komplikované,“ konštatoval Ján Majsniar, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Školská v Žiline.

Problémom je aj nedostatočná technická vybavenosť škôl. „Máme zastaraný server, informačný systém aj počítače, sieť nám preto často padá,“ zdôraznila Mária Kubovičová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Budmericiach.

Každomesačný balík informácii o žiakoch a zamestnancoch majú tak problém poslať. „Nie vždy údaje prešli,“ opisuje Kubovičová. Okrem technickej podpory by školy privítali aj posilnenie odborných zamestnancov.

Chýbajú im ľudia, ktorí by sa venovali len spravovaniu siete či celkovej IT oblasti na škole. So systémom tak každý mesiac zápasia zástupcovia riaditeľov, tajomníčky či sekretárky.

Napriek problémom sa riaditelia zhodujú, že elektronizácia posúva školstvo vpred. Vítajú najmä možnosť čisto elektronickej triednej knihy. „Vytlačenú verziu dnes musíme dávať podpísať učiteľovi. Problém nastal, ak počas roka učiteľ odišiel,“ hovorí Galčíková. RIS podľa nej zabezpečuje najmä to, aby sa dieťa nestratilo zo systému.

„Ja ho pri odchode odhlásim z nášho systému a poznačím, kam prestupuje. Úlohou druhej školy je ho opätovne zaevidovať,“ vysvetlila riaditeľka. Elektronizácia pre školy znamená aj nemalé úspory za papiere a toner.

Vlastné informačné systémy využívajú školy na tvorbu rozvrhov, učebného plánu, suplovania či zápis známok. „Využívame ho najmä na triedne knihy, vysvedčenia, internetové žiacke knižky, čo nám postupne odbúrava duplicitu týchto dokumentov,“ opísala Antónia Mündelová, riaditeľka Základnej školy Požiarnická v Košiciach.

Rodič má podľa nej vďaka systému možnosť si aj cez mobil pozrieť prospech svojho dieťaťa. Vidí, akú úlohu či známku žiak dostal alebo čo na hodine preberal. „Viem do systému hneď zadať, že žiak napríklad nemal na hodine geografie atlas. Je to výborná vec, lebo nie vždy sa rodič dostane na rodičovské združenie,“ uzatvorila Mündelová.

Rezort školstva si nedostatky uvedomuje a chce ich postupne riešiť. „Elektronizácia služieb si vyžiada čas na realizáciu aj z dôvodu finančných nákladov,“ pripustil tlačový odbor. Novela školského zákona ráta s účinnosťou opatrení na elektronizáciu od augusta. „K tomuto dátumu by ministerstvo školstva malo byť schopné ponúknuť školám a školským zariadeniam jasné elektronické formuláre pre pedagogickú dokumentáciu,“ sľúbil tlačový odbor.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #stredná škola #elektronizácia #obavy #Martina Lubyová