Európski experti ukázali prvé výsledky hodnotenia slovenskej justície

Slovenská justícia sa môže dočkať výrazných reforiem.

01.03.2018 17:11
sud, justicia, sudy Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Mala by sa prekresliť mapa súdov, ktoré sa budú v budúcnosti špecializovať na jednotlivé odvetvia, rovnako ako ich sudcovia a súdny aparát. Rozšíria sa elektronické služby poskytované súdmi a verejnosť bude vedieť, koľko sa čaká na rozsudok v danej veci vďaka tomu, že budú nastavené časové rámce pre rozhodovanie. Zlepšenia navrhli experti z Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ), ktorá tento týždeň spolu s ministerstvom spravodlivosti zverejnila výsledky mapovania slovenského súdnictva.

Správa k stavu justície na Slovensku je prvým hodnotením medzinárodnej organizácie, ktorá vlani sledovala činnosť vybraných súdov. Mapuje stav súdnictva, vyberá oblasti, na ktoré je vhodné sa zamerať a ukazuje možnosti zlepšenia. Spolu s rezortom predstavila organizácia správu v utorok a stredu (27.-28.2) sudcom, politikom, mimovládnym organizáciám a odborníkom. Nasledovať bude diskusia o správe na pôde jednotlivých súdov. Neskôr vzniknú pracovné skupiny so zapojením predstaviteľov súdov a Súdnej rady.

„Čo sa týka personálnych aj finančných zdrojov dosahujeme európsky priemer. Musíme sa teda usilovať tieto zdroje lepšie prerozdeľovať,“ zhodnotila zistenia európskych expertov štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková. CEPEJ konštatuje, že Slovensko vynaložilo v roku 2014 na súdny systém v prepočte 41 eur na obyvateľa, čo je pod úrovňou mediánu (45 eur) aj priemeru (60 eur) európskych krajín. V rokoch 2011 až 2015 smerovalo Slovensko na súdy prostriedky vo výške mierne nad 0,3 percenta svojho HDP, čo predstavuje priemer členských štátov EÚ.

V Európe nie je trendom zvyšovanie vstupov do súdnictva, vysvetlil prezident organizácie CEPEJ Georg Stawa. „Z dlhodobého hľadiska sa budú rozpočty pre súdnictvo skôr zoštíhľovať. Treba sa teda zamyslieť nad tým, ako inteligentne využívať prostriedky, ktoré sú k dispozícii,“ reagoval na volanie slovenských sudcov po zvýšení rozpočtu justície. Ohľadom požiadaviek sudcov na posilnenie súdov o nové sudcovské miesta Stawa uviedol, že zatiaľ nevie povedať, či je počet sudcov na Slovensku dostatočný. „Vieme však, že prerozdelenie sudcov nie je primerané ich pracovnej záťaži,“ uviedol.

Podľa európskych odborníkov by Slovensko malo riešiť výrazné rozdiely v produktivite sudcov na jednotlivých súdoch. Konštatovali i nárast zaťaženosti okresných súdov, ktorý je spôsobený hlavne veľkým počtom exekúcií. Tie podľa CEPEJ nie je možné rozhodnúť v primeranej lehote, a preto treba prijať „núdzový zákon“. Podľa experta organizácie Anthoniho Leonida má diskusia ohľadom exekučnej amnestie na Slovensku okrem politického aj technický a odborný aspekt. „Počet exekučných vecí je veľmi vysoký, súdy sú v tejto veci akoby zablokované a bude trvať roky, kým sa spisov zbavia,“ naznačil, že tým vzniknú neprípustné súdne prieťahy, a preto treba uvažovať aj v tomto kontexte.

Ministerstvo deklarovalo, že prospešné zistenia zo správy chce uviesť do praxe. Nemožno to však očakávať v krátkej dobe a dôležité bude, aby sa so zmenami stotožnilo justičné prostredie. Podľa štátnej tajomníčky chce ministerstvo tento rok spolu so súdmi zadefinovať časový rámec jednotlivých súdnych konaní a odskúšať si nové lehoty na vybraných pilotných súdoch. „Pred nami je aj cesta k nastaveniu objektívnych a transparentných kritérií pre rozdeľovanie sudcovských miest a finančných zdrojov pre jednotlivé súdy, rovnako nastavenie elektronických služieb, ktoré súdy poskytujú,“ naznačila Kolíková, ktorým smerom sa bude uberať činnosť pracovných skupín.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #súdnictvo #justícia