Vianočný príspevok alebo 13. dôchodok?

Slovenskí penzisti sa aj tento rok môžu tešiť na vianočný príspevok. Či sa však bude vyplácať v podobe ako doteraz, ešte nie je rozhodnuté. "Začali sa odborné úvahy, rozbory a analýzy ako vianočný príspevok transformovať na trinásty dôchodok. Minister sa už viackrát vyjadril, že by mohol byť trinásty dôchodok realizovaný aj postupne, napríklad v úvodnej nižšej výške dôchodku a postupne by sa mohol zvyšovať," informovala Daniela Rodinová z rezortu práce. Ak by sa však uplatňoval rovnaký model vianočného príspevku ako minulý rok, dostalo by ho približne 1 220 000 penzistov.

12.03.2018 13:00
peňaženka, eurá, ruky Foto:
Ilustračné foto.
debata (21)

Suma vianočného príspevku sa, okrem iného, odvíja aj od priemernej mzdy v hospodárstve. Ak sa bude vyplácať podľa súčasných platných pravidiel, na jeho výplatu tak bude mať nárok každý penzista, ktorého dôchodok alebo úhrn dôchodkov nepresiahne sumu 572,40 eura, čo predstavuje 60 percent priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok. Priemerná mzda za rok 2017 bola 954 eur. Štát teda dôchodcom s najnižšími príjmami pridá viac, naopak, tí s vyššími penziami dostanú nižšie vianočné.

Príspevok dostane ten poberateľ starobného, predčasného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku, ktorý spĺňa tri podmienky: má nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov za mesiac december 2018, má bydlisko na území Slovenska a suma dôchodku, prípadne úhrnná suma vyplácaných dôchodkov nepresiahne 572,40 eura. Zvýšenie hranice z 547,20 v roku 2017 na 572,40 eura v tomto roku bude znamenať medziročné zvýšenie počtu penzistov, ktorým vznikne nárok na vianočný príspevok.

Zrejme zostane zachovaný tzv. jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Nárok na takýto príplatok by mali rovnako ako vlani získať dôchodcovia, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima. Tá však bude známa až koncom júna. Ak by ale inflácia, od ktorej sa suma životného minima odvíja, bola na januárovej úrovni, teda 2,6 percenta, suma životného minima by sa mohla zvýšiť na 204,66 eura a suma maximálnej penzie, ku ktorej by ešte patril jednorazový príplatok, by bola na úrovni 409,33 eura.

Najvyššia suma vianočného príspevku spolu s príplatkom by tak opäť mala dosiahnuť 100 eur a nárok na ňu majú mať dôchodcovia, ktorých dôchodok by sa vyplácal do sumy 204,66 eura. Poberateľom dôchodkov vo výške od 204,66 do 572,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 do 21,07 eura.

Podľa Rodinovej si rezort práce uvedomuje, že obdobie vianočných sviatkov je spojené s vyššími finančnými výdavkami, čo má osobitný dosah na nízkopríjmových poberateľov dôchodku. „Sme si vedomí toho, že dôchodcovia s najnižšími penziami si naďalej zaslúžia pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov aj vďaka vianočnému príspevku. Mnohí z nich si už napríklad nemôžu zlepšovať príjem nejakým, respektíve aspoň čiastočným zamestnaním,“ povedala Rodinová.

Zvyšovanie kvality života staršej generácie je jednou z významných sociálnych výziev. „Preto naďalej zostáva snahou ministerstva práce aspoň čiastočne zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov aj počas tohtoročných vianočných sviatkov poskytnutím vianočného príspevku,“ dodala Daniela Rodinová.

Vzorec na výpočet vianočného príspevku

vianočný príspevok = 87,26 – 0,18 x [(D + iný dôchodok) – 204,66] VP = suma patriaceho vianočného príspevku; 87,26 je maximálna suma vianočného príspevku; D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov za december 2018; 204,66 je len informatívna suma životného minima pre jednu plnoletú osobu (v januári 2018 bola inflácia na úrovni 2,6 %); 12,74 je suma, ktorá sa pripočíta k sume vianočného dôchodku všetkým penzistom, ktorí majú penziu nižšiu ako 409,33 eura.

Penzia (v eurách) vianočný príspevok (v eurách) jednorazové zvýšenie (v eurách) spolu (v eurách)
198,10 87,26 12,74 100,00      
409,33 50,42 12,74 63,16      
409,40 50,41 0 50,41      
494,40 35,11 0 35,11      
572,40 21,07 0 21,07      
572,50 0 0 0      
Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #vianočný príespevok #penzisti #trináste dôchodky