Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti

24.03.2018 14:20

Sviečková manifestácia, od ktorej uplynie 25. marca 30 rokov, sa zapísala do vedomia verejnosti. Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Inštitútu pre verejné otázky, v ktorom respondenti hodnotili jednotlivé obdobia, resp. udalosti našich dejín. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 7. až 13. marca 2018 formou osobného dopytovania na vzorke 1012 respondentov.

Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje do desiatky prevažne kladne hodnotených historických míľnikov za Slovenské národné povstanie, vznik samostatnej SR, Nežnú revolúciu, vstup SR do Európskej únie a obdobie prvej ČSR. Ako jednoznačne a skôr kladnú udalosť ju hodnotí 47 percent občanov, ako rovnako kladnú ako zápornú 28 percent a ako jednoznačne a skôr zápornú 12 percent. Stanovisko nevie zaujať 13 percent opýtaných.

Priaznivé hodnotenie Bratislavského Veľkého piatka prevažuje nad záporným vo všetkých sociálno-demografických skupinách u žien i mužov, ľudí každého veku a vzdelania, obyvateľov obcí všetkých veľkostí i všetkých regiónov Slovenska.

Veriaci aj neveriaci: je to kladná udalosť

Ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení Sviečkovej manifestácie neodlišujú od neveriacich: u všetkých z nich dominuje názor, že ide o kladnú historickú udalosť. Zároveň sa však prejavili nezanedbateľné rozdiely. Tým prvým je odlišná schopnosť zaujať hodnotiace stanovisko. Mimoriadne vysoký podiel respondentov, ktorým pojem „Sviečková manifestácia“ nič nehovorí, bol v najmladšej vekovej skupine (až 28 percent) a medzi študentmi (25 percent).

Výrazné rozdiely sa prejavili aj v zastúpení kladných hodnotení. Najpriaznivejší postoj k Sviečkovej manifestácii zaujímajú ľudia v mladšom strednom veku (52 percent), na rozdiel od najstarších (41 percent); podnikatelia a živnostníci (70 percent) v kontraste k nezamestnaným (35 percent); obyvatelia Trnavského kraja (65 percent) oproti obyvateľom Banskobystrického a Košického kraja (35 percent).

Odporcovia bývalého režimu ju vnímajú priaznivejšie

Významným faktorom je politické presvedčenie. Najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že politický systém pred rokom 1989 si vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne zdržanlivejší názor zastávajú ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický režim v podstate v poriadku, takže by boli stačili iba jeho menšie zmeny. Najkritickejšie vidia túto udalosť ľudia, ktorí si myslia, že na bývalom režime nebolo treba meniť vôbec nič.

S týmito zisteniami do značnej miery korešpondujú aj rozdiely v pohľade prívržencov politických strán. Zastúpenie kladného hodnotenia Sviečkovej manifestácie je nadpriemerne vysoké najmä v radoch prívržencov SaS a OĽaNO. Naopak, u stúpencov Smeru-SD a ĽSNS je výrazne podpriemerné. Prívrženci ostatných strán Most-Híd, KDH, Sme Rodina a SNS sa umiestňujú uprostred.

#prieskum #Sviečková manifestácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku