Odborníčka na zdravotníctvo Palušková: eZdravie je zbabraný projekt

Tesne pred politickou krízou a zmenami vo vláde odišla Monika Palušková z postu hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo. Prekážalo jej, že rezort robí mnohé nesystémové kroky. Osoba novej ministerky podľa nej nie je zárukou na zmenu. "Neočakávame nič nové," povedala prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska.

28.03.2018 12:00
debata (20)
Monika Palušková.

Neoľutovali ste svoje rozhodnutie? Rezort má novú šéfku Andreu Kalavskú, ktorá bola štátnou tajomníčkou na ministerstve. Ako si na ňu spomínate?

Na túto otázku nebudem odpovedať, neprislúcha mi vyjadrovať sa k jej osobe.

Očakávate v rezorte nejaký posun?

Vedenie ministerstva zdravotníctva sa zásadne nezmenilo, programové vyhlásenie novej vlády zostalo to isté. Neočakávame nič nové. Na základe skúseností z dvoch predchádzajúcich rokov všeobecní lekári nepredpokladajú podstatnú pozitívnu zmenu prostredia pre prácu lekárov, sestier a ostatných pracovníkov. Je nevyhnutné, aby došlo k zásadnej zmene, ktorú vedenie ministerstva nemalo záujem počas posledných dvoch rokov vykonať.

Prečo ste rezignovali?

Už vyše roka som upozorňovala predstaviteľov ministerstva na mnohé nesystémové kroky, na nevhodnú prípravu legislatívy, ktorá je neraz odtrhnutá od reality. Týkala sa prehliadok mŕtvych, rezidentského programu, štandardných postupov, ale aj zbabraného eHealthu. Obetovala som obrovské množstvo času a námahy, aby sme systém posúvali dopredu. Ak však napríklad návrh zákona o prehliadkach mŕtvych má za päť mesiacov šestnásť verzií, pričom sa zmení ráno podľa toho, kto do koncepcie večer neodborne zasiahne, tak človek stratí nádej.

V čom vedenie ministerstva v čase vášho pôsobenia ako hlavnej odborníčky robilo chyby?

Uprednostňovali sa krátkodobé, maximálne strednodobé riešenia v politicky, nie odborne preferovaných oblastiach. Zásadná stratégia na skutočnú zmenu systému chýba. Legislatíva nemôže byť odtrhnutá od medicínskej praxe. Posledný rok som na to vedenie opakovane upozorňovala, avšak bez reálnej odozvy. Základom dobrej vízie je realizovateľná legislatíva ako pevný pilier, ktorý dlhodobo udrží celý systém. V súčasnosti je legislatívny proces na ministerstve v troskách – zákony sa ďalej deformujú pozmeňujúcimi návrhmi politikov priamo v Národnej rade. Tak sa pracovať naozaj nedá.

Čo všetko v eHealthe, po novom eZdraví, nefunguje?

Jeho súčasná podoba bola jedným zo zásadných dôvodov, prečo práca pre ministerstvo pre mňa stratila význam. eZdravie je zbabraný, predražený, nefunkčný, od reality odtrhnutý a v súčasnej podobe neprínosný „potemkinovský“ projekt. Systém sa stále pláta, prijímajú sa noví ľudia do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), čo ďalej zvyšuje náklady na jeho zavedenie. Systém neustále padá, nesmierne všetkých zdržuje v práci, a od lekárov sa žiada, aby hlásili problémy centru, pri plnej čakárni počas chrípkovej epidémie. Navyše, v týchto dňoch všeobecní lekári dostávajú ďalšie a ďalšie faktúry na stovky eur na udržiavanie systému eZdravia v ich softvéroch. Za peniaze, ktoré dostávajú za diagnostiku a liečbu svojich pacientov, si majú kupovať predražený softvér, k čomu ich núti neschopnosť štátu. Ako bol systém testovaný, keď si „testujúci“ lekári nevšimli, že z neho úplne vynechali sestry? Ako je možné, že sa lekári stále nemôžu domôcť bezpečnej cesty na ukladanie dát priamo do národného centra bez „okľúk“?

Ako si máme predstaviť ukladanie dát cez „okľuky“?

V júli 2017 došlo k dohode medzi zdravotnými poisťovňami a NCZI s vedomím Slovenskej lekárskej komory, že bude vytvorená „okľuka“ pri ceste zdieľaných dát do centra cez zdravotné poisťovne. Text dohody je verejne dostupný. Akurát sa o ňom doteraz mlčalo. Táto cesta nie je eZdravím, hoci sa tak verejne deklaruje. Preto softvérové firmy prestali vyvíjať riešenia na bezpečnú cestu dát priamo do NCZI. Dôsledkom je absolútny chaos, frustrácia, hnev. Všetkých. Symbolom eZdravia v našich ambulanciách sa stalo nekonečne sa krútiace koliesko na obrazovke počítača, ktoré núti lekárov sa z neho odpájať. Chcem jasne povedať, že všeobecní lekári podporujú zavedenie elektronického zdravotníctva – nie však paškvilu, ktorý sa nám štát snaží nanútiť pod hrozbou sankcií teraz a v súčasnej podobe.

Kedy by mohlo eZdravie fungovať tak, ako má?

Projekt je primárne zle nastavený, zmeny v ňom nie sú finančne kryté a evidentne nie je pripravený na plnú prevádzku. Jeho testovanie malo prebiehať úplne inak a v inom režime. Škoda dobrého úmyslu.

Do júla bežia prehliadky mŕtvych v improvizovanom režime. Všeobecní lekári ich majú vykonať aj počas ordinačných hodín, potom to preberú všeobecní lekári z ambulantnej pohotovosti. Vy ste toto kritizovali. Prečo?

Je to protizákonný postup a lekári takto postupovať nemôžu. Podľa právnej analýzy, ktorú má Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska k dispozícii, všeobecní lekári nemôžu opustiť svoju ambulanciu počas ordinačných hodín kvôli prehliadkam mŕtvych, a to isté sa týka prehliadok počas služieb na pohotovosti. Prehliadky mŕtvych nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Mŕtveho prehliada iba lekár uvedený v rozpise Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na konkrétny deň, žiadny iný. Ak by všeobecný lekár opustil ambulanciu počas ordinačných hodín na pohotovosti alebo v ambulancii a počas jeho neprítomnosti dôjde v čakárni alebo ambulancii k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu alebo nedajbože k úmrtiu pacienta a on neposkytol včas a správne zdravotnú starostlivosť, vystavuje sa trestnoprávnemu postihu. Sama som bola pred vyše týždňom vystavená nátlaku polície, VÚC aj operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, aby som vykonala prehliadku v rozpore so zákonom. Nevykonala som ju, pretože by som ho porušila. Tento prípad už riešim právnou cestou. Zákony platia pre všetkých. Pre políciu, štátne orgány aj lekárov. Akýkoľvek iný postup je protizákonný. Takýto chaos neexistuje nikde v civilizovanom sve­te.

Kým úrad pre dohľad zostaví rozpisy pre obhliadky, nastúpiť do služieb musia aj špecialisti. Je v poriadku, že túto činnosť budú robiť napríklad očiari či psychiatri?

Osobne som ministerstvu počas celého roku vysvetľovala, že trvám na profesionalizácii a dobrovoľnosti. Ministerstvo trvalo a trvá aj na povinnosti. Totálnou absurditou je, že uviedlo do zákona klauzulu, že v prípade povinnosti lekár nepotrebuje žiadne školenie na tento špecifický výkon. Stačí, že je lekár. A vôbec nie je dôležité, či s výkonom súhlasí. Povinnosť platí pre všetkých lekárov bez ohľadu na špecializáciu. Je rovnako absurdné, keď prehliada všeobecný lekár alebo psychiater. Ani jeden z nich nie je špecialistom na tento výkon, a teda pri ňom nemá čo robiť. Ďalšou absurditou je, že ministerstvo trvá na tom, aby z prehliadok mŕtvych boli podľa zákona vyčlenení jediní špecialisti v tejto krajine – súdni lekári a patológovia, zamestnanci úradu pre dohľad. Čo k tomu dodať.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #eZdravie #Monika Palušková