Učitelia nechcú svoju komoru

Namiesto desiatok školských organizácií len jedna. Rezort školstva by rád cez zákon zriadil novú komoru učiteľov. Členstvo v nej by bolo povinné. Zastupovala by všetkých učiteľov, od materských škôl až po univerzity. Školské organizácie sa proti tomu búria a hovoria o područí rezortu. Vlastnú stavovskú organizáciu bez povinného členstva majú lekári, zdravotné sestry, tiež exekútori či advokáti. Tieto komory sú často rozhodujúcimi partnermi pri rokovaniach s rezortnými ministrami.

05.04.2018 14:00
Martina Lubyová Foto: ,
Ministerka školstva Martina Lubyová tvrdí, že novú komoru učiteľov na silu do zákona tlačiť nebude.
debata (9)

„Chceme vytvoriť profesijnú organizáciu, ktorá bude zriadená zákonom, tak ako je to v prípade iných profesijných a stavovských združení a organizácií, napríklad psychológov, architektov či lekárov. Jej úlohou ako stavovskej organizácie bude chrániť záujmy svojich členov, rovnako ako to robia komory iných profesií,“ vysvetlil tlačový odbor ministerstva s tým, že komora bude nezávislá. Financovať by ju mali aj učitelia cez členské príspevky.

Rezort tvrdí, že súčasná komunikácia so zástupcami pedagógov je niekedy obťažná. Často žiadajú o odklad v súvislosti s pripomienkovaním novely alebo zámeru s odôvodnením, že nemajú čas.

Výnimočným nie je podľa ministerstva ani to, že len málokedy sa všetci dohodnú. „Veľmi zle sa nám komunikuje so všetkými organizáciami, pretože táto oblasť je fragmentovaná a organizácie často nemajú ani poriadnu členskú základňu, tvoria ich len fanúšikovia na Facebooku,“ pripomenula ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Napríklad pri tvorbe súčasnej pripravovanej novely zákona o pedagogických zamestnancoch rokovalo ministerstvo s 21 organizáciami.

Existujúca Slovenská komora učiteľov (SKU) nie je podľa rezortu profesionálna. „SKU je neziskovou organizáciou, jej členmi sú aj sympatizanti s učiteľským povolaním, teda široká verejnosť a nie len profesionálni učitelia. Komory zriadené zákonom sú profesijné. Zriadenie komory zo zákona tak posilní samosprávu učiteľského stavu,“ doplnilo ministerstvo. Naďalej však SKU považuje za partnera pri rokovaniach.

Ministerka pripúšťa, že novú komoru nasilu tlačiť do zákona nebude. „Pokiaľ to akademická obec razantne odmietne a všetky organizácie sú spokojné so súčasnou situáciou, tak to nemusí ísť do zákona,“ uviedla Lubyová.

Komora by podľa novely zákona mala byť neštátnou stavovskou samosprávnou právnickou osobou, nezávislou a apolitickou. Jej cieľom má byť ochrana záujmov pedagogických a odborných zamestnancov školstva. Mala by spolupracovať s rezortom, so školami, školskými zariadeniami a so zriaďovateľmi škôl. Učitelia, ktorí získajú druhú atestáciu, teda sa zaradia po minimálne desaťročnej praxi do najvyššej platovej triedy, by mali mať členstvo povinné. Funkčnosť komory by malo zabezpečovať valné zhromaždenie, výkonná rada, prezident a kontrolný výbor. Jej zriadenie bude obsahovať pripravovaná novela zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorú dostane tripartita na rokovanie pred letom.

Šéf školských odborárov Pavel Ondek nie je o potrebe novej komory presvedčený, hoci odborárov sa jej vznik nedotkne. „Narážame tu na určité zabehnuté systémy, ktoré fungujú, ako asociácia základných škôl, asociácia stredných škôl, gymnázií, základných umeleckých škôl… a tie majú obavu, či takáto komora nebude predstavovať pre ne určitú formu direktívy,“ mieni Ondek. Verí však, že za tri mesiace nájdu spoločné riešenie. „Na druhej strane chápem aj motiváciu ministerstva. Doterajšie organizácie a asociácie však považujem za funkčné a plnohodnotné,“ poznamenal Ondek, ktorému sa nepozdáva povinné členstvo. Malo by byť podľa neho dobrovoľné.

„Ostro sa ohradzujeme voči snahe ministerky usmerňovať alebo riadiť proces spolupráce medzi ministerstvom a organizáciami,“ reagovala Slovenská komora učiteľov (SKU). Profesijná komora má podľa SKU vzniknúť zo slobodnej vôle učiteľov a nie na pokyn úradníkov. Za klamstvo označuje argument ministerstva, že školské organizácie len ťažko hľadajú spoločnú zhodu. „Na principiálnych otázkach vieme nájsť úplnú zhodu, o čom svedčí aj viacero spoločne prijatých dokumentov,“ poukázala SKU. Uviedla, že na ich podnet bol zriadený školský ombudsman, vypracovaná príručka práv pedagogických zamestnancov či spustila sa práca na etickom kódexe.

Politologička Viera Žúborová považuje založenie novej komory za nelogický krok. „Načo mať ešte ďalší prvok v sústave školstva, ktoré už teraz tak ťažko sa snaží budovať nové zákony?“ pýta sa Žúborová. Obáva sa, že po zriadení komory ostatné organizácie prestane byť počuť. „Je potrebné si uvedomiť, že akékoľvek iné iniciatívy nebudú mať legitímne postavenie v očiach ministerstva, ľudovo povedané, slobodné odbory tak už viac nebudú partnerom do diskusie,“ uzatvorila Žúborová.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo školstva #univerzita #stredné školy #Martina Lubyová #Slovenská komora učiteľov