Slováci v zahraničí si želajú zmenu volebného zákona

V prvej fáze navrhujú poskytnúť občanom ten istý spôsob voľby, aký sa dnes používa pre voľby do NR SR – voľbu poštou.

21.04.2018 13:10
debata (134)

Slováci v zahraničí si želajú zmenu volebného zákona, aby občania v zahraničí mohli voliť vo všetkých typoch voľbách, nielen v parlamentných. „Požadujeme, aby občania, ktorí majú právo voliť na území Slovenska, mali túto možnosť aj zo zahraničia. Občania by mali mať možnosť voliť zo zahraničia nielen poslancov NR SR, ale aj prezidenta, zástupcov do orgánov samosprávnych krajov, orgánov samosprávy obcí a Európskeho parlamentu,“ píšu vo výzve Slováci z Nemecka, Belgicka, Holandska, Poľska, Švédska, Fínska, Luxemburska, Francúzska, Dánska, Veľkej Británie, Nórska, Austrálie a Švajčiarska. Predsedom petičného výboru iniciatívy Srdcom doma (www.srdcomdoma.sk) je Samuel Zubo z ČR. Uvedomujú si, že každé voľby majú svoje špecifiká, veria však, že je to možné vyriešiť tak, ako sa to podarilo v iných krajinách.

„My, občania SR, cítime spoluzodpovednosť za smerovanie našej vlasti, Slovenskej republiky. Možnosti zúčastňovať sa na veciach verejných zo zahraničia sú však obmedzené. Preto požadujeme zmenu volebného zákona, aby občania, ktorí majú právo voliť na území SR, mali túto možnosť aj v prípade, že sa v čase volieb nachádzajú mimo územia SR, a to vo všetkých typoch volieb definovaných týmto zákonom. Žiadame veľvyslancov SR v krajinách, v ktorých pôsobíme, aby tlmočili túto našu požiadavku Vláde SR,“ píše sa vo výzve s tým, že v zahraničí sa nachádzajú státisíce Slovákov pre prácu, podnikanie, štúdium, dovolenku. „Tisíce našich občanov reprezentujú Slovensko v medzinárodných inštitúciách ako EÚ, Rada Európy, OSN, NATO, vojenských misiách, na veľvyslanectvách SR, na olympiádach a iných akciách v zahraničí. Ak nezmeníme volebný zákon, všetkým týmto odoprie Slovenská republika možnosť zúčastniť sa na najbližšej voľbe prezidenta SR, či komunálnych voľbách,“ píše sa ďalej vo výzve. „Uvedomujeme si, že každé voľby majú svoje špecifiká ako sú dvojkolová voľba, lehoty, rôzne hlasovacie lístky pre rôzne obvody a podobne. Veríme však, že tieto detaily je možné vyriešiť tak, ako sa to podarilo aj zákonodarcom v iných krajinách sveta. Vieme navrhnúť riešenia týchto detailov. Uvedomujeme si aj, aké je komplikované zavedenie nového spôsobu voľby – napríklad voľby cez internet. Preto v prvej fáze navrhujeme poskytnúť občanom ten istý spôsob voľby, aký sa dnes používa pre voľby do NR SR – voľbu poštou,“ navrhujú signatári. Voľbu na veľvyslanectvách nepovažujú za efektívny spôsob, pretože veľvyslanectvá nie sú vo všetkých krajinách a táto forma by si vyžadovala často niekoľko hodinové cesty vo veľkých krajinách, s vysokými nákladmi na strane občanov i štátu.

Online petíciu Srdcom doma za voľby zo zahraničia podporili aj známi ľudia ako humorista Milan Lasica, olympionik Matej Tóth, herečka a diplomatka Magda Vášáryová, politický analytik Pavol Demeš, neurológ Pavel Traubner, skladateľ Peter Breiner či spisovateľ a fotograf Andrej Bán, komik Michael Szatmary, ekonóm Juraj Stern a ďalší občania, osobnosti verejného života združenia a organizácie.

134 debata chyba
Viac na túto tému: #voľby #Slováci v zahraničí