Asociácia slovenských kúpeľov: Nová vláda by mala viac podporovať kúpeľníctvo

Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) SR očakáva od zrekonštruovanej vlády zvýšenie tempa podpory slovenského kúpeľníctva s jediným cieľom, a to zlepšiť dostupnosť kúpeľnej starostlivosti ako významného preventívneho nástroja v boji s civilizačnými ochoreniami pre zvýšenie kvality života občanov SR. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii podpredseda ASK Ján Šimko.

26.04.2018 15:09
debata (3)

Aj programové vyhlásenie zrekonštruovanej vlády obsahuje informácie o štátnej podpore kúpeľníctva. Najdôležitejšiu podporu však vidia odborníci v dostupnosti kúpeľnej starostlivosti a v podpore preventívnych programov. Asociácia predložila ešte v roku 2016 niekoľko podnetov, ktoré by pomohli skvalitniť zdravie obyvateľstva a zlepšili by dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V oblasti financií to boli požiadavky, ktoré sa týkajú novelizácií daňových predpisov.

Ako konštatovali zástupcovia asociácie, tie zatiaľ vláda neakceptovala, okrem možnosti skrátenia odpisovania majetku kúpeľov pri splnení striktných podmienok. To do istej miery vytvára zdroje pre rozvoj kúpeľov. S cieľom zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov ASK navrhuje zväčšiť objem výdavkov na kúpeľnú starostlivosť. V súčasnosti je to 0,6 % z výberu poistenia, pričom ASK navrhuje zvýšiť tento objem na 2 %. Oporou pre tento návrh je medziročné zvyšovanie výberu zdravotného poistenia za posledných päť rokov až o 11 %.

Odborníci upozornili, že percentuálny podiel výdavkov na farmaceutické produkty a zdravotnícke pomôcky je na Slovensku na úrovni 26,4 % z celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť, oproti 16,6 % priemeru krajín OECD. „Pritom päť najlepších krajín OECD má výdavky na lieky na úrovni 8 % z celkových výdavkov na zdravotníctvo. Keby sa znížili výdavky na lieky, ktoré patria k najvyšším v Európe na obyvateľa, len o 1 %, mohli by sa efektívne využiť na významné skvalitnenie dostupnosti a kvality liečebných pobytov a kúpeľnej starostlivosti, čo by prispelo k významnému skvalitneniu zdravotného stavu obyvateľstva,“ uzavrela asociácia.

Asociácia slovenských kúpeľov je záujmovým združením právnických osôb podnikajúcich v oblasti liečebného kúpeľníctva, pričom v súčasnosti má 25 členov. Cieľom ASK je vytváranie podmienok pre rozvoj liečebného kúpeľníctva, medicínskeho wellness a liečebných kúpeľov a zastupovanie oprávnených záujmov svojich členov voči štátnym inštitúciám, poisťovniam a voči tretím osobám.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #kúpele