Po rodine je práca pre ľudí na Slovensku druhou najdôležitejšou vecou, zistila SAV

30.04.2018 17:45

Po rodine je práca pre obyvateľov Slovenska druhou najdôležitejšou hodnotou. Za veľmi dôležitú hodnotu vo svojom živote prácu v roku 2017 považovalo 67 percent respondentov.

Vyplýva to z Výskumu európskych hodnôt (EVS), ktorý od 27. septembra do 30. novembra 2017 na obyvateľoch Slovenskej republiky vo veku 18 rokov a viac robil Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Z výskumu ďalej vyplynulo, že najdôležitejším aspektom, podľa ktorého ľudia posudzujú prácu a zamestnanie, je odmeňovanie. “Dobrý zárobok“ označilo za dôležitý 85,8 percenta opýtaných. Pri hodnotení celkovej spokojnosti s prácou a zamestnaním sa obyvatelia Slovenska vyjadrili prevažne pozitívne a deklarovali spokojnosť so zamestnaním oveľa častejšie ako nespokojnosť. Podľa EVS tiež prevládali názory, že v čase nedostatku pracovných príležitostí má byť zamestnávanie slovenských občanov uprednostnené pred zamestnávaním prisťahovalcov.

V rámci výskumu ústav skúmal, aký význam pripisujú respondenti základným oblastiam ich života. Medzi skúmanými oblasťami figurovala rodina, práca, náboženstvo, priatelia a známi, voľný čas a politika.

Výskum európskych hodnôt je najstarším komparatívnym výskumom hodnotových orientácií v Európe. Uskutočňuje sa v deväťročných cykloch a skúma kontinuitu a zmeny v hodnotách viažucich sa k najdôležitejším oblastiam ľudského života. Spoločným garantom projektu je medzinárodná metodologická skupina pri University of Tilburg v Holandsku. Na Slovensku sa výskum EVS robil v rokoch 1991, 1999, 2008 a 2017. Sociologický ústav SAV je garantom slovenskej časti Výskumu európskych hodnôt od roku 1999.

#práca #SAV #výskum
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku