Ministerka Laššáková: Mojich predchodcov hodnotili až na záver

, , 04.05.2018 12:00

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková je vo funkcii už šesť týždňov, protesty časti umeleckej obce, ktorá žiada kultúrny reparát a Laššákovej odstúpenie, neutíchajú. Ministerka v e-mailovom rozhovore pre Pravdu odpovedala na to, čím chce protestujúcich presvedčiť a upokojiť, reagovala aj na aktuálne dianie vo verejnoprávnom médiu.

V posledných dňoch sa objavujú vyjadrenia opozície, ktoré hovoria o normalizácii v RTVS. Kritizujú prístup generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka. Ako vnímate jeho pôsobenie na čele RTVS?

Znepokojuje ma, že politici si robia na tejto téme osobné PR. Verejnoprávnosť inštitúcie a mechanizmy na kontrolu jej napĺňania sú pevne zakotvené v našom právnom poriadku. Považujem ich za dostatočnú záruku jej zachovania.

Podľa vyhlásenia novinárov z viacerých redakcií nové vedenie RTVS cielene šikanuje a zbavuje sa redaktorov. Budete sa zaujímať o to, čo sa deje vo verejnoprávnom mé­diu?

Dlhodobo podrobne sledujem dianie i vyjadrenia jednotlivých strán, tak najvyššieho a stredného manažmentu, ako aj zamestnancov RTVS, to znamená aj štyroch externistov, ktorým neboli predĺžené zmluvy. Hoci nepovažujem spôsob a najmä komunikáciu riešenia pracovnoprávnych vzťahov v RTVS za šťastnú, musím zopakovať, že personálne otázky sú výhradne a plne v kompetencii manažmentu RTVS. Do nich nebudem nikdy zasahovať. Ako bývalá dlhoročná redaktorka rozhlasu však musím pripomenúť, že je dôležité, aby zúčastnené strany našli spoločnú reč. Zároveň si neviem akosi spomenúť na podobné reakcie zúčastnených v dobe, keď z RTVS odišli stovky ľudí po príchodoch predchádzajúcich riaditeľov.

Myslím, že sa zhodneme, že verejnoprávna televízia a rozhlas sú štandardom v demokratickej spoločnosti. Nezávislý vysielateľ je nevyhnutnosť.

Váš nástup do funkcie sprevádza kritika zo strany časti umelcov, ktorí žiadajú iného človeka na tomto poste. Aj včera zástupcovia iniciatívy Kultúrny reparát odovzdali na Úrade vlády list, v ktorom žiadajú od premiéra Petra Pellegriniho váš odchod. Čakali ste takéto búrlivé reakcie?

Tak ako som nečakala ponuku riadiť ministerstvo, myslím, že po silných mediálne známych menách, ktoré odzneli, petície pri mojom mene nečakal nikto.

Prijať ponuku bolo riziko. Rozhodla som sa ho však podstúpiť a využiť možnosť reálne zlepšiť podmienky, ktoré sa mi v kultúre nepáčia. Úprimne, nepredpokladala som, že moja niekoľkoročná práca v regionálnej politike bude tŕňom v oku. Všetci moji predchodcovia, či zo sociálnej demokracie, alebo z pravice, boli stranícki nominanti. A všetkých, aj tých, čo prišli z novinárskej brandže, hodnotili až takmer na záver.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková.
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Ako a čím chcete búriacich sa umelcov a pracovníkov v kultúre presvedčiť a upokojiť?

Na túto otázku odpovedám odo dňa môjho vymenovania do funkcie rovnako. Jedine prácou a výsledkami práce, na ktorých dosiahnutie potrebujeme čas. Jedným dychom zároveň zdôrazňujem, že chcem zabezpečiť kontinuitu v rozvoji kultúry a popri tom sa zamerať aj na rozvoj kultúry v regiónoch mimo Bratislavy. Takže pokračujeme v plnení stratégie z roku 2015 a vlastne v práci môjho predchodcu. Postupne plníme úlohy, ktoré sme vo všetkých oblastiach rezortu zadefinovali.

Vláda schválila Akčný plán rozvoja kultúry na roky 2018–2020 a ten je pre nás smerodajný. Mám ambíciu navrhovať najlepšie možné riešenia vo všetkých strategických oblastiach. A, prirodzene, získavať podporu partnerov, ktorí sa na riešení budú podieľať. Od kolegov vo vláde cez ich rezorty, ako napríklad ministerstvo financií či zahraničných vecí, cez rezortné organizácie až po konkrétne inštitúcie či umelcov v regiónoch. Tá škála je rozsiahla, podobne ako oblasti, na ktorých treba pracovať.

Musím povedať, že som zostala nemilo prekvapená, keď som zistila, v akom stave je prioritná os 3, teda mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. A to je veľmi jemné vyjadrenie. Zaznamenávam množstvo podnetov a sťažností na zatiaľ jedinú vyhlásenú výzvu v rezorte kultúry. V súčasnosti robím prvé kroky, aby sme zachránili financie pre rozvoj kreatívneho priemyslu na Slovensku. Preto ma veľmi mrzí, že signatári Kultúrneho reparátu zrazu začali hovoriť o záchrane týchto zdrojov. Sme v roku 2018, programové obdobie sa začalo predsa v roku 2014. Kde boli doteraz?

Pred stretnutím so signatármi výzvy ste povedali, že obsahom stretnutia mali byť „praktické záležitosti, teda ako by aj oni mohli pomôcť slovenskej kultúre“. Čo ste tým mysleli?

Som rada, že sa stretnutie podarilo zorganizovať. Presnejšie obe, keďže aj regionálni umelci vyjadrili svoje požiadavky či obavy, o ktorých sme nakoniec veľmi konkrétne hovorili. Stretnutie so signatármi prvej výzvy bolo viac-menej politické, ostro mediálne sledované a očakávané. Som rada, že tam odzneli jasne formulované obavy, ktoré majú. Vyplývajú však z celkovej politicko-spoločenskej klímy, a myslím si, že dosť podstatne aj z nedoriešených problémov v iných rezortoch.

Prijať ponuku bolo riziko. Rozhodla som sa ho však podstúpiť a využiť možnosť reálne zlepšiť podmienky, ktoré sa mi v kultúre nepáčia.

V tomto kontexte rozumiem aj tomu, že majú akúsi nejasnosť, či som, alebo nie som dosť politicky silná. Teda pozične silná na odolávanie politickým tlakom, ktoré oni očakávajú práve v oblasti kultúry a médií. Súčasný premiér však od prvého dňa zhromaždení hovorí, že sú prejavom práva slobodných občanov v demokratickej krajine. Plánovanie akejsi odplaty organizátorom neprichádza do úvahy. Kultúra má základ v slobodnej tvorivosti jednotlivca. Mojím hlavným cieľom je rozvíjať kultúru vo všetkých regiónoch Slovenska a pokračovať v rozbehnutej práci môjho predchodcu.

Vo výzve na odstúpenie umelci tvrdia, že nie ste kompetentnou voľbou. Môžete priblížiť funkcie a náplň práce počas vášho doterajšieho profesionálneho života, napríklad počas pôsobenia v banskobystrickom PKO a Štátnej vedeckej knižnici?

Kultúre sa venujem takmer 30 rokov, politike necelých šesť rokov a teraz som v pozícii, kde kombinujem skúsenosti z oboch oblastí. Vás špecificky zaujíma PKO? Pracovala som tam ako programová manažérka, tlačová poradkyňa a hovorkyňa. Boli to veľmi cenné skúsenosti pri príprave a realizácii významných kultúrnych podujatí s medzinárodným dosahom. Spomeniem napríklad medzinárodný dixielandový festival, Banskobystrickú hudobnú jar, ktorá je staršia ako Bratislavské hudobné slávnosti, alebo Medzinárodný festival zborového spevu Viliama Figuša Bystrého, či Radvanský jarmok.

Práve v tomto čase sa začala budovať Anderleho bábkarská cesta. V ŠVK som mala na starosti program a aj tam som bola poradcom pre médiá. Uplynulo už šesť týždňov od vymenovania novej vlády. Myslím si preto, že podstatnejšou otázkou je, čo sme za tento čas zvládli. Otvorila som veľa dôležitých tém i problémov, ktoré akoby sa neriešili. Na stole je napríklad problém slovenského divadelníctva. Tieto kultúrne inštitúcie naprieč celým Slovenskom sú značne finančne poddimenzované.

Rovnako otvoreným problémom ostáva dofinancovanie významných rekonštrukcií (Slovenská národná galéria, verejne známy a špecifický problém rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka). Stav mnohých kultúrnych pamiatok na Slovensku je žalostný a vo veľmi krátkom čase by som rada s našimi odborníkmi pripravila dlhodobejší plán záchrany konkrétnych pamiatok. Netvrdím, že sa tým predo mnou nikto nezaoberal, len by som rada vniesla do tejto témy systémovosť. Pre mňa je ešte jedna dôležitá téma, a to sú nezanedbateľné rozdiely v platoch umelcov a pracovníkov kultúry v rámci Slovenska.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková.
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Autor: Pravda, Ivan Majerský

V programovom vyhlásení vlády sa píše o hľadaní nových zdrojov financovania kultúry. Máte už predstavu, ako by zákonná úprava sponzoringu kultúry a zvýhodnenia takejto aktivity mohla vyzerať a čoho všetkého by sa mohla týkať? Aké je stanovisko ministerstva financií k tejto téme?

Vychádzam z toho, že kultúru treba vnímať aj ako ekonomický priestor. Teda má rozmer, ktorý treba vnímať aj pragmaticky, takpovediac cez peniaze. Ponúka totiž investičné príležitosti, tie generujú reálne vyčísliteľné benefity. To je dôležité pripomenúť, ak hovoríme o priamom i nepriamom význame súkromných investícií či ak chcete sponzoringu kultúry, no v širšom kontexte. Takže zvažujeme stimuly pre súkromných investorov. Na jednej strane napríklad daňové úľavy, no na druhej strane aj reálny investičný model konkrétneho kultúrneho produktu. Preto je presnejšie pracovať s celkom a hovoriť o podpore investičných aktivít.

Vyhlásenie vlády hovorí aj o optimalizácii výšky koncesionárskych poplatkov. Váš predchodca Marek Maďarič pod tým videl ich primerané zvýšenie. Čo si pod optimalizáciou predstavujete vy?

Myslím, že sa zhodneme, že verejnoprávna televízia a rozhlas sú štandardom v demokratickej spoločnosti. Nezávislý vysielateľ je nevyhnutnosť. Nezávislý verejnoprávny vysielateľ je však taký, ktorý má garantované okrem iného aj dostatočné zdroje financovania, ktoré nie sú závislé od politického rozhodovania. RTVS má zákonom garantované viaczdrojové financovanie, má okrem úhrad občanov aj príjmy z reklamy a financie zo zmluvy so štátom. Základným zdrojom nezávislosti je u nás, ako aj v mnohých európskych krajinách tento verejnoprávny poplatok, ktorý putuje priamo od diváka či poslucháča, teda občana – k jej poskytovateľovi – teda k RTVS. Namiesto čistej diskusie o jeho výške však uprednostňujem diskusiu o optimalizácii, teda optimalizácii zdrojov celkovo. Tá nám otvára viacero riešení.

Exminister Maďarič však narazil na nesúhlas šéfa SNS Andreja Danka a zvýšenie poplatkov sa mu v koalícii nepodarilo pretlačiť napriek silnej pozícii podpredsedu strany Smer. Ako vidíte svoje šance vy? Zhovárali ste sa už na túto tému s koaličnými partnermi?

Myslím, že odpoveď poznáte. Od vymenovania vlády uplynulo šesť týždňov, o riešeniach budeme informovať vždy po dosiahnutí dohody. Hneď v prvých dňoch vo funkcii som hovorila o téme financovania s generálnym riaditeľom RTVS. Nezaháľame.

Maďarič tvrdil, že ak sa zvýšenie koncesií nepodarí presadiť na začiatku volebného obdobia, potom už nebude politicky priechodné. Váš názor?

Záleží na tom, ako sa pozriete na možnosti zabezpečenia finančných zdrojov. Či pozeráte na možnosti získania zdrojov ako na celok, alebo sa zameriate len na jeden zo zdrojov a pracujete len s ním. To je pohľad finančníka. Politicky vnímam tému jednoznačne, sme koaličná vláda, takže kľúčové témy jednotlivých partnerov budeme riešiť vzájomnou diskusiou.

Predseda národniarov Andrej Danko prezentoval ambíciu spraviť z RTVS štátnu televíziu. Je v hre aj takáto možnosť alebo ju viete kategoricky vylúčiť, keďže ste už vyhlásili, že jedným z kľúčových faktorov udržania nezávislosti RTVS sú koncesie?

Myslím si, že som na túto otázku už odpovedala.

S akými ambíciami ste sa ujali funkcie? Čo by ste si priali zlepšiť?

Mojou prioritou, o ktorej hovorím od začiatku, je rozvoj kultúry a zlepšenie podmienok pre ňu v regiónoch Slovenska. Takže začínam svoj zoznam ňou. S tímom na ministerstve máme definovaných sedem strategických oblastí rozvoja kultúry do roku 2020 a množstvo aktivít na ich rozvoj. Všetky považujem za dôležité. Chcem priniesť do kultúry súkromné investície a riešiť financovanie, zlepšiť dotačný systém ministerstva.

Máme pripravené zdroje napríklad pre Historickú budovu SND či Danubianu. Potrebujeme zvyšovať dopyt po kultúre a pracovať aj s publikom. Myslím si, že musíme zlepšiť prístup ľudí so zdravotným postihnutím aj ku kultúre. Už som mnohokrát povedala, plánujeme verejné debaty o kultúre a kreativite s kultúrnou obcou i samosprávami, kde budeme hovoriť napríklad aj o využívaní verejných priestorov. Musíme chrániť naše kultúrne dedičstvo a pamiatky, takže pracujeme na stratégii.

To všetko v úzkej súčinnosti a spolupráci s ostatnými rezortmi, predstaviteľmi samosprávy a cirkví, podobne ako doteraz. Kultúra podporuje v ľuďoch dobro. Zrkadlí spoločnosť, no je akousi zušľachťujúcou energiou, prispieva k utváraniu identity a charakteru spoločnosti dovnútra i navonok. Ak splníme naše ambiciózne ciele, prispejeme práve k splneniu tejto jej úlohy.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Ministerstvo kultúry #Ľubica Laššáková
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku