O Prostredníkovi rozhodne generálny súd

O osude evanjelického teológa Ondreja Prostredníka by mal rozhodnúť generálny súd. Má povedať, či mu bola právom odňatá kánonická misia. O misiu, a teda možnosť vyučovať na univerzite, totiž prišiel vlani v septembri rozhodnutím Zboru biskupov. Nepáčilo sa im, že sa Prostredník zastal na Dúhovom pochode práv gejov a lesieb. Nakoniec prišiel aj o miesto vedeckého pracovníka.

14.05.2018 20:00
debata (26)

Prostredník prišiel o možnosť vyučovať na Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vlani v septembri po tom, čo vyjadril podporu sexuálnym menšinám. Biskupi odborníka z učiteľského miesta napriek dvadsaťročnej praxi stiahli a voči jeho názorom sa ohradili.

Prípad sa vo februári ocitol na stole Dištriktuálneho súdu evanjelickej cirkvi vo Zvolene, ktorý dal teológovi za pravdu. Biskupi sa proti rozhodnutiu odvolali a prípad tak posúdi generálny súd. „Na cirkevnej úrovni je rozhodnutie súdu konečné,“ vysvetlil Andrej Terem, teológov advokát. V prípade nepriaznivého rozhodnutia je pripravený vec posunúť aj na občianskoprávnu úroveň, teda na civilné súdy. „Zatiaľ je ťažké povedať ďalší postup a možnosti, keďže ide o špecifickú vec,“ dodal Terem. Doteraz totiž biskupi nikdy neodňali kánonickú misiu, len ju udeľovali.

Prostredník: Stále mám nádej

Pre odvolanie biskupov sa nakoniec univerzita rozhodla Prostredníkovi nepredĺžiť zmluvu, a to ani ako vedeckému pracovníkovi. Platnosť zmluvy vypršala minulý týždeň. „Vedenie fakulty tento stav vyhodnotilo tak, že ma nemôže pozvať na výberové konanie, keďže nespĺňam zákonné kvalifikačné predpoklady,“ vysvetlil teológ. Škola sa skončeniu spolupráce spočiatku snažila zabrániť. Prostredníkovi preto najskôr ponúkli 40-percentný úväzok na jeden rok. Keď na ponuku nereagoval, vedenie fakulty zvýšilo ponúkanú mieru úväzku na 60 percent.

„Toto riešenie pre mňa znamená stratu práv člena akademickej obce, stratu členstva v akademickom senáte a vo vedeckej rade, stratu možnosti prispievať svojimi publikáciami do vedeckého výkonu fakulty a prerušenie profesijného rastu,“ vymenoval Prostredník.

Vedeniu preto navrhol, aby buď predĺžilo dovtedajší stav, alebo vytvorilo pozíciu výskumného pracovníka, o ktorú by sa mohol uchádzať aj bez kánonickej misie. „Ani jednu z možností fakulta neakceptovala,“ skonštatoval Prostredník. Svoj boj o učiteľskú katedru však ešte nevzdal. „Mám stále nádej, že v odvolacom konaní generálny súd potvrdí pre mňa kladný rozsudok. Rovnako mám nádej, že Zbor biskupov v novom zložení na jeseň 2018 mi kánonickú misiu vráti,“ uzatvoril teológ. Evanjelici si totiž koncom mája a začiatkom júna budú voliť nového biskupa.

Fakulta otočila

Práve fakulta sa po rozhodnutí biskupov za Prostredníka postavila. Nechala ho, aj napriek zákazu učiť, pôsobiť na akademickej pôde ako vedeckého pracovníka. Prečo sa nakoniec rozhodla odborníka prepustiť, nie je jasné. Na otázky Pravdy ani po viacerých dňoch neodpovedala. Prostredník v škole ešte minulý školský rok prednášal gréčtinu, etiku Novej zmluvy či kapitoly z teológie Novej zmluvy.

Biskupi si za svojím rozhodnutím stoja. „Zbor biskupov trvá na svojom rozhodnutí odňať kánonickú misiu docentovi Prostredníkovi,“ potvrdil pre Pravdu Generálny biskupský úrad. Na otázku, či skončenie pracovnej zmluvy odborníkovi nepovažuje za dostatočný trest, zároveň argumentoval tým, že rozhodnutie školy ide mimo jeho kompetencie. „Zbor biskupov, cirkevné súdy i Bohoslovecká fakulta UK rozhodujú nezávisle podľa vlastných predpisov a štátnych zákonov,“ vysvetlil úrad.

Viac ako pol roka ťahaníc

Prostredník sa o svoj návrat na učiteľskú pozíciu usiluje už od septembra, keď sa biskupi krátko po jeho vystúpení na podporu práv sexuálnych menšín od vyjadrení teológa dištancovali. Zároveň vyhlásili, že jeho názory sú v rozpore s postojom cirkvi. Zbor mu preto k 15. septembru odňal možnosť učiť na univerzite. Proti rozhodnutiu biskupov sa Prostredník neúspešne odvolal na Generálny biskupský úrad.

Teológ sa v októbri obrátil so žiadosťou o zrušenie biskupského rozhodnutia aj na Dištriktuálny súd so sídlom vo Zvolene, ktorý sa v praxi podobá krajskému súdu. Ten skonštatoval, že nemá kompetenciu takéto spory riešiť a vec v novembri posunul na generálny súd. Najvyšší evanjelický cirkevný súd však v decembri rozhodol, že prípadom sa má ako prvý zaoberať zvolenský súd a spis vrátil. Dištriktuálny súd dal nakoniec Prostredníkovi za pravdu, najmä pre množstvo procesných chýb.

© Autorské práva vyhradené

26 debata chyba
Viac na túto tému: #Univerzita Komenského #Ondrej Prostredník #LGBTI+