Smer otvára debatu o trinástej penzii

, 24.05.2018 06:00
dôchodcovia, manželia, seniori, platobná karta,...
Vianočný príspevok je nesystémovou dávkou, ktorá sa vypláca na koncoročné prilepšenie sociálne slabším penzistom, tvrdí sociologička. Autor:

Dostanú slovenskí penzisti už tento alebo na budúci rok namiesto zvyčajného vianočného príspevku po prvý raz celkom novú dávku - takzvaný trinásty dôchodok? Ak áno, v akej sume, a potešia sa z neho všetci? Mnohé zásadné otázky sa vynárajú v súvislosti s iniciatívou vládneho Smeru "otvoriť serióznu debatu o 13. dôchodku", ktorý by mohol nahradiť súčasný vianočný príspevok.

„Vedeli by sme napríklad začať tým, že by sa výrazne zvýšil vianočný príspevok,“ naznačil predseda strany Robert Fico. Nevylúčil, že zavedenie jednej penzie navyše by napokon mohlo byť „vlajkovou loďou“ ďalšieho sociálneho balíčka na zvýšenie životnej úrovne občanov, z ktorého väčšinu opatrení plánuje vládna koalícia zrealizovať v roku 2019.

Sociálny rezort zatiaľ veľa odpovedí na tému 13. dôchodku neponúka. Nevyjadruje sa, či by ho mali všetci penzisti dostávať plošne v rovnakej výške, prípadne či by nízkopríjmoví mali dostať viac, alebo, naopak, či pôjde solidarita tentoraz bokom – a štát viac prilepší tým, ktorí počas aktívneho života aj viac odviedli. Rezort zdôrazňuje, že konečné rozhodnutie je ešte ďaleko. Musia mu predchádzať dôkladné odborné úvahy, rozbory a analýzy. Výsledný návrh budú, prirodzene, limitovať možnosti verejných financií.

Minister práce Ján Richter (Smer) viackrát vyslovil „osobnú ambíciu“, podľa ktorej by sa 13. dôchodok mal realizovať „s postupným nábehom“. Na začiatku by sa napríklad vyplácal v nejakej nižšej sume, ktorá by sa percentuálne odvíjala od bežného dôchodku. Percento by sa neskôr pravidelne dvíhalo. Tento model by teda zodpovedal princípu – „bohatší“ penzista dostane viac. „Predmetom diskusií je však určite aj ponechanie istej miery solidarity pri vyplácaní tohto dôchodku, aby bol významnou pomocou aj pre nízkopríjmových seniorov,“ pripustil v utorok hovorca rezortu Michal Stuška.

Prvým krokom k trinástej dávke podľa poslanca Smeru Erika Tomáša by malo byť „pretransformo­vanie, rozšírenie a prvé navýšenie“ súčasného vianočného príspevku. Tomáš nespochybňuje, že zavedenie 13. dôchodku nad rámec príspevku môže byť finančne veľmi náročné. „No postupným etapovitým zavádzaním dávky, ako aj jej odstupňovaním v prospech dôchodcov s nižšími penziami, by sa tlak na štátny rozpočet určite zmiernil,“ mieni poslanec.

Ministerstvo nateraz žiadne rozpočtové dosahy zavedenia 13. dôchodku ani rádovo odhadovať nechce. „Vzhľadom na to, že ešte nie je rozhodnuté, či a aký variant by bol zavedený, nemožno ich ešte špecifikovať,“ zdôraznil Stuška.

Postoj koaličných partnerov je nejasný

Postoj koaličných partnerov k zavedeniu 13. penzie je zatiaľ podľa zistení Pravdy nejasný. „Vieme si predstaviť, že sa tieto dôchodky budú vyplácať buď pred letnými dovolenkami, alebo pred vianočnými sviatkami. Podobne, ako sme to presadili pri 13. a 14. plate,“ povedala k téme Zuzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka. K sume, v akej by sa mal dôchodok navyše vyplácať, ani k rozsahu poberateľov sa nevyjadrila.

Most-Híd reagoval, že žiadny ucelený návrh Smeru o zavedení tohto typu dôchodku zatiaľ nepozná. „Nemali by sme sa zamerať na to, ako pomenujeme sumu, ktorú štát dokáže zabezpečiť dôchodcom, ale skôr na to, kto na ňu bude mať nárok,“ napísala v stanovisku hovorkyňa strany Klára Debnár. Plošné priznanie týchto dávok všetkým penzistom Most-Híd nepovažuje za správne. Prikláňa sa k riešeniu, ktorým by sa finančne pomohlo dôchodcom s nižšími príjmami.

Ak by sa uplatňoval vlaňajší model vyplácania vianočného príspevku, dostalo by ho zhruba 1,22 milióna penzistov. Nárok naň vznikne len tomu, koho dôchodok nepresahuje 60 percent priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok. Tá bola v roku 2017 na úrovni 572,40 eura. Keby sa však príspevok transformoval na 13. dôchodok, podľa doterajších výrokov predstaviteľov Smeru by sa mal dostať k väčšiemu počtu ľudí, čiže aj k tým, ktorí poberajú penzie nad tento limit. „Ak by išlo o 13. dôchodok, určite bude diskusia o rozšírení doterajšieho okruhu poberateľov,“ potvrdil hovorca ministerstva.

Čo je vianočný príspevok

Ak sa nepretransformuje na 13. dôchodok s možnými inými pravidlami vyplácania, aj na konci tohto roku by ho mal dostať ten poberateľ starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku, ktorý spĺňa tri podmienky: 1. má nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov za mesiac december 2018, 2. má bydlisko na území Slovenska a 3. úhrnná suma všetkých jeho dôchodkov nepresahuje 60 percent priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok (vlani to bolo 572,40 eura).

Príspevok prvýkrát vyplatili v roku 2006, za prvej Ficovej vlády, keď bola šéfkou sociálneho rezortu Viera Tomanová (Smer). Napriek ostrej kritike tohto „cudzieho prvku“ v dôchodkovom systéme ho ani nasledujúca pravicová vláda Ivety Radičovej nezrušila.

V prvých rokoch sa výšky príspevkov pre jednotlivých poberateľov menili skokom. Bolo stanovených niekoľko skupín dôchodcov, podľa výšky ich penzií v určitom rozpätí. Každý z danej skupiny dostal rovnakú, pre ňu určenú pevnú sumu príspevku. Neraz to bolo nespravodlivé, keďže aj dôchodca, ktorého penzia presiahla hranicu kategórie len o pár centov, sa automaticky dostal do vyššej kategórie a na príspevku mohol stratiť až do 10 eur.

Za pravicového ministra práce Jozefa Mihála (vtedy SaS) sa tento problém odstránil zavedením vzorca, ktorý každému poberateľovi stanovil konkrétnu individuálnu sumu príspevku úmerne k výške jeho dôchodku. Vzorec sa s aktualizovanými vstupnými parametrami používa dodnes, momentálne má tvar 87,26 – 0,18 x (úhrn dôchodkov poberateľa – životné minimum*). Od roku 2014 sa penzistom s najnižšími príjmami ešte upravuje dorovnávacou pevnou sumou, aktuálne 12,74 eura, niekedy až do maximálnej celkovej výšky 100 eur.

Pozn. Nová suma životného minima, ktorá by sa využila pri výpočte vianočného príspevku na rok 2018, bude známa až 1. júla, aktuálne je to pre jednotlivca 199,48 eura.

Vlastnú predstavu o 13. dôchodku má Jednota dôchodcov Slovenska. „Mal by sa síce pretransformovať z vianočného príspevku, ale, na rozdiel od neho, nemali by ho dostávať len ľudia s dôchodkom po istú hranicu, ale všetci penzisti,“ navrhuje jej šéf Ján Lipiansky. Myslí si, že v konečnej fáze by sa táto dávka mala každému poberateľovi vyplácať v plnej sume jeho penzie. Čiže, kto ju napríklad berie vo výške 420 eur, dostal by aj trinásty raz 420 eur, a podobne. „Asi by sme sa však nedokázali dohodnúť v prípadoch, keď má niekto dôchodok 1 800 eur,“ pripustil. Lipiansky si uvedomuje, že ak by sa predstava Jednoty realizovala okamžite, štátny rozpočet by taký náhly a enormný nárast výdavkov zrejme neuniesol. „Preto by sme privítali aj postupný, niekoľkoročný nábeh na konečný stav,“ uviedol. V tomto roku by napríklad navrhol, aby ľudia s nárokom na vianočný príspevok dostali 13. dôchodok vo výške polovice svojej penzie, a tí bez nároku v sume 30 percent z nej.

Jednota dôchodcov je autorom samotnej myšlienky transformácie vianočného príspevku na ďalšiu penzijnú dávku. Vyrukovala s ňou už pred niekoľkými rokmi, doteraz však pre ňu veľa pochopenia u sociálnych partnerov nenašla. „Uvidíme, či súčasná politická situácia dovolí konečne 13. dôchodok zaviesť,“ uvažuje predseda občianskeho združenia, ktoré reprezentuje vyše 90-tisíc seniorov.

Sociologička hovorí o vytĺkaní politického kapitálu

Podľa sociologičky SAV Moniky Čambálikovej začína byť už dosť neúnosné, ako sa v poslednom období politickí partneri „navzájom snažia prebiť, kto prinesie sociálnejšie opatrenie“. „Vytĺkajú z takýchto tém politický kapitál a chcú prijímať opatrenia, ktoré ďaleko presahujú rámec ich volebného obdobia,“ myslí si sociologička.

Čambáliková pripomína, že vianočný príspevok je nesystémovou dávkou, ktorá sa vypláca na koncoročné prilepšenie sociálne slabším penzistom. Čiže sa pri ňom uprednostňuje princíp solidarity – čím je penzia vyššia, tým je príspevok nižší a mnohí ho nedostanú vôbec. „Naopak, prípadný 13. dôchodok by už patril medzi dávky systémové, tak by sa v ňom mala uplatniť zásluhovosť. Tí, čo si platili vyššie odvody, mali by ho dostať vyšší. Inak to znovu zníži motiváciu ľudí odvádzať a povedie k ďalším nespravodlivos­tiam,“ tvrdí odborníčka. A toľko kritizované extrémne vysoké penzie, aké dnes majú napríklad bývalí príslušníci ŠtB, navrhuje prehodnotiť, aby, podľa nej, „nehrozili ďalšie penzijné anomálie“.

Anketa: Súhlasíte so zavedením 13. dôchodku? A aká by mala byť jeho výška?

Juraj Urban (60), podnikateľ
Pravdaže, 13. dôchodok by som prijal, aj keď sa mi jeho schválenie zdá nereálne. Ešte radšej by som normálne dostával svojich 12 dôchodkov, ale vyšších. Výška by závisela od stavu ekonomiky. My si sami nemôžeme určovať, aké by sme chceli penzie. Každý by vám povedal čo najvyššiu sumu, aj 1 000 eur, no to je hlúposť. Musíme sa prosto zakrývať iba takou perinou, na akú máme.

Matej Švec (45), obchodník
Áno, iste, 13. dôchodok môže byť. Jeho výška? Najlepšie taká, aký je ten dôchodok, ktorý vám vyplácajú každý mesiac. Čiže 100 percent.

Dalibor Maruša (60), predčasný dôchodca
Súhlasím. Podľa toho, kto koľko poberá dôchodok, v tej výške by mal byť aj ten trinásty. Nie že dostane viac ten, kto má penziu nižšiu. Treba ho dať podľa zásluh, koľko si človek odpracoval.

Jela Horáková (77), dôchodkyňa
Áno súhlasím s tým, pretože ľudia sa na svoje malé dôchodky veľmi hnevajú. Veď aj tých deväť či sedem eur, čo nám tento rok v januári zvýšili, to je hrozné. Ja mám dôchodok 400 eur vrátane vdovského. Čiže, bolo by dobré, keby mi z neho ako 13. dôchodok dali aspoň polovicu. Záleží na tom, kto akú penziu má. Ja ju mám nízku, veru nie každý z nás dostáva aj 600 eur a viac. Takže by som priam prosila, aby si politici tam hore konečne urobili poriadok a ten dôchodok dali.

(ava)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#Dôchodcovia #Smer #trináste dôchodky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku