Slovenská trieda je na Žitnom ostrove zatiaľ v nedohľadne

, , 31.05.2018 15:00
základna škola, rohovce
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach. Autor: ,

Rodičia na Žitnom ostrove sa zriadenia chýbajúcich tried, v ktorých by sa učilo po slovensky, nedočkali. Zastupiteľstvo v Rohovciach totiž odmietlo petíciu za otvorenie tried pre slovenských žiakov na maďarskej základnej škole. "Odporučíme ďalšiemu vedeniu, aby sa problémom zaoberalo," zhrnul výsledok rokovania pre Pravdu starosta obce Eugen Horváth.

Rodičia dvanástich detí, ktoré budú musieť dochádzať trištvrte hodiny do najbližšej slovenskej školy v Gabčíkove, sú sklamaní. O slovenskú triedu chcú bojovať ďalej. Poslanci argumentovali, že do triedy by chodilo len málo detí s trvalým pobytom v Rohovciach, vysvetľuje starosta Eugen Horváth.

„Momentálne sa to týka dvoch detí, na budúci rok by šlo tiež o dve a ten ďalší o jedného žiaka, čo je pre obec neefektívne,“ priblížil starosta. Poslanci sa totiž zhodli, že na deti zo susedných obcí doplácať nechcú. Otvorenie triedy by zvažovali, ak by šlo aspoň o osem detí.

„Opakovane deklarovali, že zastupujú záujmy obce Rohovce, a nie okolité obce,“ dodal Horváth. Za problém považuje, že investori v okolitých mestách a obciach len málokedy pri výstavbe myslia aj na dobudovanie občianskej vybavenosti, napríklad práve škôl.

Starosta pokračuje, že obec by slovenské triedy od septembra nestihla zriadiť. „Museli by sme zmeniť názov školy, potrebovali by sme odborníka, ktorý by vypracoval vzdelávací program. Na to všetko sme už však zmeškali lehoty,“ pripomenul. Keď chce obec ako zriaďovateľ otvoriť na inojazyčnej škole triedy s vyučovacím jazykom slovenským, musí žiadosť o zmenu poslať ministerstvu školstva do konca marca. V nej obec musí uviesť počet žiakov, popísať vzdelávací program, spresniť rozpočet či doložiť doklady o zabezpečení priestorov.

Starosta Horváth zároveň uisťuje, že záležitosť sa pre obec nekončí. Pre blížiace sa novembrové komunálne voľby však viac urobiť nemôžu a poslanci sa problémom už toto volebné obdobie zaoberať nebudú. „Budúcemu zastupiteľstvu sme odporučili, aby sa venovalo tejto problematike,“ do­dal.

Budú mať na to dostatočný priestor. Rodičia však musia preukázať, že z našej obce bude do triedy chodiť dostatočný počet detí, aby jej otvorenie malo pre obec zmysel,"
Eugen Horváth, starosta obce Rohovce

Rodičia sú z rozhodnutia poslancov sklamaní. „Obce Macov a Blatná na Ostrove písomne potvrdili záujem o slovenskú školu v Rohovciach,“ hnevá sa Slávka Brontvajová, jedna z dotknutých rodičov. Argumentu obce, že v triede majú byť najmä deti z Rohoviec, nerozumejú. „Do maďarskej predsa bežne chodia deti, ktoré nepatria do obvodu,“ upozorňuje ďalšia zo zástupcov rodičov Erika Krišková. Pripomínajú, že priestory pre slovenské triedy sú. „Budova základnej školy v Rohovciach je poloprázdna, nie je dôvod, prečo by sa tam nevošlo pár tried pre slovenských žiakov,“ dodala Krišková. Preto sa plánujú obrátiť na Krajský školský úrad v Trnave. „Škola tu naozaj chýba, nie je riešením prepisovať si trvalý pobyt do Šamorína, aby dieťa vzali do slovenskej školy,“ zdôrazňuje zástupkyňa rodičov Lenka Žárová.

Petíciu za zriadenie slovenskej triedy v Rohovciach predložili vedeniu obce rodičia z Rohoviec, Trnávky, Báča, Blatnej na Ostrove, Kyselice, Macova a Horného Baru minulý týždeň. Nepozdáva sa im, že ak sa ich deti chcú vzdelávať v slovenčine, musia cestovať trištvrte hodiny do Gabčíkova. Dochádzanie sa týka asi 12 detí v nasledujúcich dvoch rokoch. Na zriadenie triedy pritom stačí deväť detí. Rodičia preto vyzvali vedenie Rohoviec, aby otvorilo slovenskú triedu v priestoroch miestnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Základná škola Mateja Bela v Šamoríne, kde deti doteraz zvyčajne chodili, je totiž preplnená.

„Chýbajú tam odborné učebne a keby škola prijala čo i len o desať prvákov viac, jednoducho ich nemá kde umiestniť,“ potvrdil pre Pravdu jeden z rodičov zo Šamorína, ktorý má na základnej škole dcéru. „Ešte minulý rok sme poslali mestu petíciu s tisíckou podpisov, kde sme vyjadrili svoju nespokojnosť s preplnenosťou školy,“ pripomína rodič, ktorý si neželal byť menovaný.

Ako jedno z riešení bol návrh, aby sa využili kapacity maďarskej Základnej školy Mateja Korvína v Šamoríne, ktorú dnes navštevuje 460 žiakov. „Škola mala v minulosti viac ako 600 žiakov. Keď sme však požiadali, aby uvoľnila priestory pre našu základnú školu, odpoveď bola, že maďarská škola nemá miesto,“ skonštatoval rodič.

Mesto Šamorín zriadiť novú školu v pláne nemá. Zástupca primátora Csaba Orosz tvrdí, že Základná škola Mateja Bela je pre deti z mesta postačujúca. „Nevieme vyriešiť problém okolitých obcí,“ uviedol nedávno pre Pravdu. Po minuloročnej petícii argumentoval tým, že škole pomôže najmä fakt, že nebude prijímať deti z okolia. Situácia je tak podľa šamorínskeho vedenia únosná.

Základná škola Mateja Korvína tvrdí, že škola je priestorovo maximálne vyťažená. „Do našich tried by sa pár žiakov ešte zmestilo, ale určite celú novú triedu otvoriť nemôžeme,“ vysvetlila zástupkyňa školy Szilvia Csáder. Otvorenie slovenskej triedy na škole preto reálne nevidí. „Mesto už dávno malo riešiť túto situáciu, napríklad nepredávať budovy, ktoré by mohli potenciálne slúžiť ako školy,“ dodala zástupkyňa.

Ministerstvo školstva do problému zasahovať nemôže. Zodpovednosť za zriaďovanie a fungovanie základných škôl nesú obce a mestá. Situáciu však sleduje a snaží sa spolupracovať s obcou aj s nespokojnými rodičmi. „Do budúcnosti by riešením mohla byť zmena zákona takým spôsobom, aby sa slovenské deti mohli učiť po slovensky vo svojich školských obvodoch,“ uzatvoril tlačový odbor rezortu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Žitný ostrov #školstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku