Nové školské zákony budú mať na školstvo negatívny dopad, tvrdia odborníci

Schválenie noviel školských zákonov bude mať na školstvo negatívny dopad. Konkrétne ide o novelu školského zákona, o novelu zákona o vysokých školách a o nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Povedala to riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall s tým, že ich schválením hrozí zníženie transparentnosti a odbornosti hodnotenia kvality vysokých škôl.

08.06.2018 12:46
Bratislava, vláda, schôdza, Martina Lubyová Foto: ,
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
debata (2)

„Identifikovali sme dve oblasti, v ktorých majú novely vážne nedostatky. Ide o nezávislosť a odbornosť hodnotenia vzdelávania a výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti vysokých škôl,“ vysvetlila Hall.

Zásadnú výhradu voči dvom predloženým návrhom týkajúcich sa vysokých škôl vidia členovia projektu To dá rozum v tom, že ministerstvo školstva bude mať väčší vplyv na hodnotenie škôl. „Ministerstvo nemá dostatočnú odbornú kapacitu, aby pokrylo jednotlivé oblasti výskumu a študijných programov a vedelo pre ne definovať kritériá pre akreditáciu ako aj pre hodnotenie výskumnej a vývojovej činnosti pre účely financovania,“ povedala Hall a dodala, že v súčasnosti tieto kritériá navrhuje Akreditačná komisia, ktorú však po schválení zákona nahradí Akreditačná agentúra s nejasnými kritériami výberu jej členov.

Ďalším nedostatkom podľa členov projektu je hrozba, že v agentúre nebudú dostatočne zastúpené rôznorodé vedné či umelecké oblasti. „Je otázne, ako budú vedieť členovia agentúry posúdiť návrhy na udelenie, respektíve neudelenie akreditácie v odbore, v ktorom sa nikto z nich nebude orientovať,“ upozornila Hall.

Potlačenie vlastnej aktivity

Skupina poslancov SNS predložila na rokovanie NR SR návrh novely školského zákona. Podľa novely sa majú zásadným spôsobom obmedziť možnosti škôl realizovať experimentálne overovanie cieľov, prostriedkov, princípov, koncepcií práce so žiakmi s rôznymi vzdelávacími potrebami. Riaditeľka projektu To dá rozum vysvetlila, že kým súčasné znenie zákona dovoľuje školám a školským zariadeniam vybrať si predmet experimentálneho overovania, podľa návrhu novely budú môcť školy overovať len to, čo bude v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania určenými ministerstvom školstva. „Z návrhu sa úplne vytráca možnosť škôl zvoliť si predmet overovania podľa potrieb detí, škôl a školských zariadení a riešiť tak celé spektrum pedagogických alebo riadiacich procesov vychádzajúcich z každodennej skúsenosti,“ dodala Hall.

Experimentálne overovanie je v súčasnosti jediným nástrojom, ktorý majú učitelia a riadiaci pracovníci v rukách na realizáciu zmien v školstve. „Predkladaný návrh je v rozpore s akoukoľvek podporou vlastnej aktivity kvalitných vyučujúcich a škôl, ktorí dokážu navrhnúť, realizovať a za pomoci odborného garanta, s ktorým si rozumejú a komunikujú v profesionálnom partnerskom vzťahu overovať svoje návrhy,“ vysvetlil člen To dá rozum Peter Dráľ. Ako dodal, odborný garant v súčasnosti umožňuje zabezpečiť funkčnú spoluprácu medzi školou a vysokou školou, čím sa prepojí teória s praxou. Taktiež to pomáha skvalitniť prípravu budúcich učiteľov na vysokých školách.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #reforma školstva