Doplácame veľa za pomôcky, tvrdia pacienti

Situácia v doplatkoch za zdravotnícke pomôcky je podľa Asociácie na ochranu práv pacientov vážna. Veľká časť pacientov podľa asociácie dopláca za zdravotnícke pomôcky najmenej 15 eur mesačne. Ide o ortopedickú obuv, glukózové senzory, rehabilitačné pomôcky, stomické pomôcky pre deti, načúvacie prístroje, pomôcky pri úniku moču alebo vozíky pre imobilných.

12.06.2018 15:00
diabetik Foto:
Medzi pomôcky, za ktoré pacienti priplácajú veľa, patria i potreby pre diabetikov. Ilustračná snímka.
debata (2)

Vyplýva to z prieskumu, ktorý asociácia robila tento rok v marci a v apríli. Dotazník vyplnilo 462 pacientov. Ministerstvo zdravotníctva oponuje, že v súčasnosti je viac ako 70 percent pomôcok bez doplatku. Ďalších viac ako 170 pomôcok má doplatok do jedného eura.

Z prieskumu vyplynulo, že takmer 25 percent respondentov dopláca za zdravotnícke pomôcky viac ako 15 eur mesačne. Viac ako 20 percent uviedlo, že dopláca ešte viac. Za pomôcky neplatí len 28 percent pacientov. „Túto situáciu považujeme za alarmujúcu, nakoľko väčšina pacientov využíva viac než jednu pomôcku a mnohí sú sociálne slabší. Doplatky za zdravotnícke pomôcky sú preto podľa nášho názoru na hranici únosnosti,“ povedala prezidentka asociácie Mária Lévyová.

Projektová manažérka prieskumu a viceprezidentka asociácie Marica Laščeková uviedla, že respondenti hodnotili jednotlivé skupiny pomôcok. Tie boli v dotazníku delené podľa skupín kategorizačného zoznamu. „Pri niektorých skupinách pomôcok vyjadrili účastníci nespokojnosť s množstevným, a pri iných zase s finančným limitom,“ hodnotí výsledky prieskumu Laščeková. Pacienti najviac (vo viac ako 80 percentách prípadov) používajú vložky na ľahký únik moču, urinálne vrecká, glukomery, lancety a lancetové perá (pomôcky na kapilárny odber krvi z prsta – pozn. red.), inzulínové perá a ihly, testovacie prúžky pre diabetikov, stomické a kolostomické pomôcky (pre pacientov s vývodom z čreva – pozn. red.), lýtkové kompresívne elastické pančuchy, ortopedické vložky, ortézy, palice, barly, pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu, vozíky, načúvacie prístroje, lupy či okuliare.

„Pri vložkách a pomôckach pre diabetikov respondenti vyjadrili pomerne vysokú nespokojnosť s množstevným limitom. Pri glukózovom senzore, pomôckach pre autokatetrizáciu, detských stomických pomôckach, ortopedickej obuvi, rehabilitačných pomôckach, kočíku a lupe – okuliaroch zase rezonovala nespokojnosť s vysokými doplatkami,“ poznamenala Laščeková.

Zaujímavým zistením podľa Laščekovej bolo vnímanie chýbajúcich pomôcok na Slovensku, ktoré sú v zahraničí bežne dostupné. „Viac ako 31 percent respondentov uviedlo, že im niektoré pomôcky na Slovensku chýbajú. Podľa vyjadrení pacientov sú to najmä inovatívne pomôcky pre diabetikov a senzory,“ dodala manažérka projektu s tým, že sú to aj nohavičky – plavky pre inkontinentných pacientov, pomôcky na podporu kardiovaskulárneho systému (napr. bicykel s motorčekom), digitálne načúvacie aparáty a načúvacie prístroje na percepčnú poruchu sluchu, sprej na znecitlivenie, zdravotná podprsenka, ovládanie počítača ústami a podobne.

Podľa rezortu zdravotníctva dnes je bez doplatku 2 831 zdravot­níckych pomôcok, čo predstavuje takmer 73 percent z celkového počtu 3 980, ktoré sa nachádzajú v kategorizačnom zozname (hradené zdravotnými poisťovňami). „S doplatkom do jedného eura je v zozname ďalších 170 zdravotníckych pomôcok, preto odmietame tvrdenia, že by boli zdravotnícke pomôcky pre pacientov nedostupné a doplatky na hranici únosnosti,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Čo sa týka načúvacích prístrojov, v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok hradených z verejného zdravotného poistenia sa v súčasnosti nachádza 273 načúvacích prístrojov, ktoré sú plne alebo čiastočne hradené poisťovňou.

Žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do kategorizácie, teda zdravotníckych pomôcok hradených z verejného zdravotného poistenia, podáva výrobca pomôcky, resp. jeho splnomocnený zástupca. „V súčasnosti neevidujeme žiadosť o zaradenie zdravotníckych pomôcok ako plavky pre inkontinentných pacientov, pomôcky na podporu kardiovaskulárneho systému (napr. bicykel s motorčekom) a podobne,“ dodala hovorkyňa Eliášová s tým, že vítajú všetky návrhy o zaradenie inovatívnych zdravotníckych pomôcok do kategorizačného zoznamu.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #doplatky za zdravotnícke pomôcky