Vláda chce Slovákov pracujúcich v zahraničí lákať domov najmä vyššou informovanosťou

Nedostatok pracovnej sily na Slovensku chce vláda riešiť aj lákaním Slovákov pracujúcich v zahraničí, aby sa vrátili domov.

18.06.2018 14:14
zamestnanci, zamestnanie, profesia Foto:
Ilustračné foto.
debata (10)

Ako sa uvádza v návrhu komplexného postupu, ktorý do pripomienkového konania predložili ministerstvá práce a zahraničných vecí, rezort práce už v súčasnosti prevádzkuje informačný portál Internetový sprievodca trhom práce, ktorý obsahuje širokú ponuku voľných pracovných miest. Zámerom rezortu práce je aj príprava informačného materiálu pre občanov SR pracujúcich v zahraničí, obsahom ktorého budú všetky užitočné informácie a rady v prípade ich návratu do SR.

Ministerstvo zahraničných vecí zase navrhuje, že portál bude propagovať na web stránkach všetkých zastupiteľských úradov a generálnych konzulátov v zahraničí, formou hypertextového odkazu. Keď rezort práce vypracuje sľubovaný informačný materiál, rezort diplomacie urobí potrebné kroky na jeho zverejnenie a priebežnú aktualizáciu na uvedených web stránkach, ako aj na sociálnych sieťach, ktoré majú vytvorené už takmer všetky zastupiteľské úrady SR.

Ministerstvo ďalej zariadi, aby tieto činnosti boli v rámci aktivít zastupiteľských úradov a generálnych konzulátov nepretržite dávané do povedomia slovenským občanom v zahraničí. „Tieto informácie budú tlmočené aj na stretnutiach krajanov, na seminároch, či workshopoch a budú k dispozícií na konzulárnych úsekoch. MZVaEZ SR sa v rámci svojich kompetencií týmto spôsobom zapojí do procesu zvyšovania povedomia našich občanov o uplatnení sa na domácom trhu práce,“ uvádza rezort diplomacie. Tieto aktivity tiež chce obsahovo a vizuálne prepojiť so značkou krajiny „Dobrý nápad Slovensko“ a prostredníctvom relevantných ministerstiev a ďalších štátnych inštitúcií týmto spôsobom jednotne komunikovať konkrétne programy podpory návratov.

Ďalšou z foriem je aj úzka spolupráca s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), v rámci ktorej rezort podporuje spoločné študijné programy na univerzitách v zahraničí, hlavne v Srbsku a na Ukrajine. Prezentáciou spoločných študijných programov počas konferencií a misií chce ministerstvo motivovať univerzity, aby sa užšie zapájali do programov spolupráce a oboznamovali svojich študentov o možnostiach štúdia na Slovensku. „Jedným z konkrétnych podujatí realizovaných v spolupráci s ITAS v priebehu roka 2018 bude motivačný seminár pre Slovákov pracujúcich v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Jeho cieľom bude prilákať ich pre prácu v IT firmách na Slovensku,“ sľubuje ministerstvo. Obdobné podujatie zorganizuje v novembri 2018 v Novom Sade v spolupráci so zastupiteľským úradom v Belehrade a za aktívnej účasti slovenských firiem.

Ministerstvo školstva je zase gestorom Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Vlani sa v jeho rámci podarilo obsadiť dve pozície mladého odborníka a tri pozície experta. Tento rok sú to zatiaľ traja mladí odborníci a traja experti. V schéme chce rezort školstva pokračovať aj ďalej.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka chce prispieť budovaním kapacít jaslí a materských škôl, ktoré uľahčia zamestnanosť matiek na trhu práce. Ministerstvo dopravy sa sústreďuje predovšetkým na rozvoj cestnej a dopravnej infraštruktúry a s cieľom zjednodušiť mobilitu pracovnej sily v rámci územia SR realizuje opatrenia patriace do agendy politiky nájomného bývania, rozširuje objem objednávok verejných železničných dopravných spojov, zahusťuje ponuku spojov a a zatraktívňuje využívanie železničných dopravných služieb v rámci opatrenia 50 % zľavy z obyčajného cestovného na prepravu cestujúcich do zamestnania. Vytváranie takýchto optimalizovaných podmienok pre zamestnanosť v rámci SR môže prispieť k prilákaniu našich občanov pracujúcich v zahraničí, usudzuje.

Z iniciatívy Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu bol realizovaný pilotný projekt „Vráť sa na Slovensko“, v ktorom chcú organizátori pokračovať.

V závere predkladatelia navrhujú vypracovať analýzu s cieľom identifikovať administratívne a iné bariéry, ktoré negatívne ovplyvňujú návrat Slovákov domov. Na rokovanie vlády by sa návrh postupu mal dostať najneskôr v októbri tak, aby v prípade schválenia mohli opatrenia plynulo pokračovať v roku 2019.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #trh práce #Slováci v zahraničí