Kalavská predstavila Národný onkologický program

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predstavilo návrh Národného onkologického programu (NOP). Ide o dvojročný strategický plán, ktorý má pomôcť k zníženiu vzniku nových onkologických ochorení.

19.06.2018 15:02
debata (3)

MZ sa snaží vybudovať funkčný dialóg s odborníkmi z pacientskych organizácii, ktorého výsledkom bude vypracovanie komplexnejšieho dokumentu.

„NOP prispeje v oblasti diagnostiky aj v oblasti terapie k zlepšeniu dostupnosti starostlivosti. Cieľom je poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre všetkých bez rozdielu," povedal štátny tajomník rezortu Stanislav Špánik. Dokument má pomenovať základné problémy v oblasti starostlivosti o onkologických pacientov a ponúka konkrétne kroky k ich riešeniu. Všetky zahrnuté agendy budú detailne rozpracované v komplexnejších akčných plánov.

Zapojenie poisťovní

Dvojročný strategický plán ponúka základné riešenia v oblasti prevencie, skríningu, včasnej diagnostiky, optimálnej liečby, sledovanie pacientov a následnej dlhodobej starostlivosti. Medzi konkrétne ciele programu patrí napríklad zníženie užívania tabaku, zníženie environmentálnych expozícií vedúcich k nádorovým ochoreniam, prevencia nádorových ochorení súvisiacich s vírusovým ochorením, skoré zachytenie nádorového ochorenia, ale aj označovanie potravín alebo zlepšenie pracovného prostredia.

„Predstavením návrhu NOP začíname Rok prevencie, kedy chceme upozorniť slovenskú populáciu na jej dôležitosť," povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru). Prvým krokom bude zavedenie skríningu a s ním súvisiacej informačnej kampane. Do procesu budú zapojené poisťovne, ktoré NOP podporujú a budú pacientov aktívne pozývať na preventívne vyšetrenia a následne kontrolovať, či sa pacient vyšetrení naozaj zúčastnil. „Skríning v troch najčastejších formách rakoviny, by sme chceli by sme chceli naplno spustiť od 1.1.2019," dodala Kalavská. Celoplošný skríning, ktorý na Slovensku zatiaľ neexistuje, spočíva v aktívnom vyzývaní občanov na vyšetrenie, to zahŕňa aj prevenciu u občanov, ktorí chorí nie sú. Efektívne a rýchle vyšetrenie zvyšuje šance na odhalenie choroby v ranej fáze a prispieva k možnosti vyliečenia.

MZ zvažuje aj motiváciu lekárov

V oblasti liečby onkologických ochorení je problémovou oblasťou najmä paliatívna starostlivosť, ktorej financovanie by malo byť podporené v NOP. „V každej oblasti prevencie aj v oblasti prevencie utrpenia na sklonku života je potrebné zabezpečiť finančnú podporu. Hospice v súčasnosti dostávajú 40 – 50 % finančných prostriedkov od poisťovní. Ich rozpočet je často uzavretý a nezodpovedná tomu, koľko pacientov bolo naozaj ošetrených. Žiadaná bude najmä podpora mobilných hospicov," vysvetlila hlavná odborníčka pre paliatívnu medicínu MZ Kristína Križanová.

MZ zvažuje aj motiváciu lekárov. „Diskutujeme o zavedení bonusov a malusov na úrovni všeobecných a gynekologických lekárov, čím by sme prispeli k motivácii lekárov pri plnení záväzkov plynúcich z NOP,“ povedala ministerka zdravotníctva. Plán vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva je krokom súvisiacim so záväzkami plynúcimi z Agendy 2030, ktorú členské štáty OSN podpísali v roku 2015 a ktorá podporuje štáty v spoločnom koordinovanom postupe pri riešení globálnych výziev. Patrí sem aj kontrola neprenosných, a teda aj onkologických ochorení.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Národný onkologický ústav #Andrea Kalavská #Národný onkologický program #NOP