Farmári pokračujú v proteste, stretnutie s Dankom bolo 'bezpredmetné'

Patrik Magdoško z Občianskej iniciatívy Zemplína uviedol, že nespokojní farmári naďalej požadujú stretnutie hlavne s premiérom Petrom Pellegrinim.

21.06.2018 11:35 , aktualizované: 18:50
protestujúci farmári Danko stretnutie Foto: ,
Protestujúci farmári zaparkovali vo štvrtok svoje vozidlá pred NR SR a Bratislavským hradom.
debata (133)

Ten im ale dnes nevyhovie, nakoľko je na stretnutí premiérov krajín V4 v Budapešti, skadiaľ sa má vrátiť až podvečer. Protesty nespokojných farmárov preto v Bratislave pokračovali. Z Tyršovho nábrežia sa na okružnú jazdu hlavným mestom vydali dve skupiny po piatich traktoroch. Jedna skupina išla pred Úrad vlády, druhá pred parlament.

Premiér Pellegrini sa chce s protestujúcimi farmármi stretnúť prvý júlový týždeň. Povedal to vo štvrtok novinárom v rámci pracovnej cesty v Budapešti, kde od svojho maďarského partnera Viktora Orbána oficiálne prevzal predsedníctvo vo Visegrádskej štvorke.

Zástupca farmárov farmár Patrik Magdoško... Foto: SITA, Brano Bibel
DANKO: Prijatie zástupcov farmárov Zástupca farmárov farmár Patrik Magdoško (vľavo) a ostatní farmári po stretnutí s predsedom NR SR Andrejom Dankom v Národnej rade SR.

„Mne, žiaľ, dnešný program nedovolil, aby som sa s nimi stretol. Mám inú predstavu o našom stretnutí. Chcem im oznámiť, že prvý júlový týždeň vyrazím na východ a pokúsim sa s nimi stretnúť na niektorej konkrétnej malej farme, na ktorej reálne podnikajú. Možno na konkrétnom poli, kde títo ľudia pracujú a tam by sme mohli rokovať o veciach, ak dovtedy nebudú uistení, že ich požiadavky, ktoré majú vo svojej výzve, sa reálne plnia,“ povedal predseda vlády.

Matečná zopakovala: Výzvu sme splnili

Podľa jeho informácií totiž značná časť bodov, ktoré sú v takzvanej Košickej výzve, je už splnených, respektíve, sa priebežne plnia. „Tých otvorených otázok je už veľmi málo, preto si myslím, že nie je dôvod na nejakú veľkú paniku,“ konštatoval.

„Väčšina bodov Košickej výzvy, ktorej splnenia sa aktivisti a farmári v apríli 2018 v Košiciach dožadovali, je splnená. Ďalšie požiadavky si vyžadujú diskusiu naprieč poľnohospodárskou samosprávou. Protestujúci farmári vo výzve však žiadali aj zmenu neexistujúceho zákona“, uviedla vo štvrtok poobede šéfka ministerstva pôdohospodárstva Gabriela Matečná v súvislosti so stretnutím farmárov a predsedu NR SR Andreja Danka.

Skupina aktivistov a farmárov, ktorí podľa nej prišli protestovať do Bratislavy s odôvodnením, že sa nič z tzv. Košickej výzvy nesplnilo, si pred organizáciou protestu nepreverili informácie. Ak by sa podľa nej zúčastnili rokovania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aj za účasti rady poľnohospodárskych samospráv, zastupujúcej väčšinu slovenských poľnohospodárov, zistili by, že väčšina bodov ich tzv. Košickej výzvy je splnená.

Zmluvy už zverejnili

Informovala zároveň, že vo veci procesu sceľovania pôdy sa už aktuálne realizuje verejné obstarávanie pre vykonanie komplexných pozemkových úprav na 160 katastrálnych územiach. Zároveň agrorezort pripravuje legislatívny zámer zákona, ktorý by umožnil vykonávať sceľovanie pôdy bez paralelného riešenia spoločných zariadení. Takéto pozemkové úpravy by mali byť financované zo štátneho rozpočtu.

Ďalšiu z požiadaviek na novelu, ktorá zamedzí nezákonne obhospodarovať pôdu bez právneho titulu, nie je podľa Matečnej potrebné realizovať novým zákonom, keďže takáto právna úprava je v zákone číslo 229 z roku 1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

Podčiarkla, že uprednostnenie predovšetkým mladých, malých a stredných farmárov pre prideľovanie pôdy, ktoré protestujúci žiadajú, upravuje už aktuálny zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov a nariadenie vlády SR o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom (SPF).

Všetky zmluvy, ktoré žiadali farmári zverejniť z podopatrení Programu rozvoja vidieka, sú podľa šéfky MPRV SR zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, ako to prikazuje zákon. Schválené žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sú zasa pravidelne zverejňované na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Súlad s právom EÚ

Upozornila, že zosúladenie slovenského poľnohospodárskeho práva s právom EÚ je aktuálne platné a komunitárne právo je nadradené, ako konštatoval vo svojom rozhodnutí Súdny dvor EÚ. Zároveň dostali na stretnutí v apríli v Košiciach všetky záujmové združenia poľnohospodárov možnosť nahlásiť e-mailové adresy, aby im MPRV SR mohlo posielať oznámenia o začatí legislatívneho procesu a štarte konzultácií k príprave právnych predpisov.

„Medzi body, vyžadujúce si diskusiu celej poľnohospodárskej samosprávy, patrí vytvorenie centrálneho registra nájomných zmlúv. V prvom rade je totiž potrebné zabezpečiť systém overovania zmlúv, keďže už v súčasnosti pri tzv. križovaniach neraz disponujú obe strany zmluvami, ktoré majú znaky platnosti. MPRV SR navrhovalo už v rámci novely zákona 504 z roku 2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov vytvorenie takéhoto registra, avšak v medzirezortnom pripomienkovom konaní bol tento návrh zamietnutý,“ upozornila Matečná.

Danko: Mali by predložiť výhrady k zákonu o nájme pôdy

Protestujúci farmári by mali zosumarizovať výhrady k zákonu o nájme poľnohospodárskej pôdy. Mali by si vytvoriť stavovskú organizáciu, ktorá by bola partnerom pri rokovaniach. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR musí v najbližšom období vypracovať písomný odpočet splnenia požiadaviek z tzv. Košickej výzvy. Uviedol to po stretnutí s farmármi predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).

Zástupca farmárov farmár Patrik Magdoško (v...
Zástupca farmárov farmár Patrik Magdoško...
+26Predseda Národnej rady SR Andrej Danko počas...

„Uznávam aj po dnešnom stretnutí, že zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy nemusí byť dokonalý. Preto som poprosil a verejne vyzývam zástupcov malých farmárov, aby ešte raz zosumarizovali výhrady k zákonu o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorý bol schválený. Plne podporujem iniciatívu malých farmárov v tom, aby vytvorili svoju stavovskú organizáciu, ktorá bude vedieť konkurovať veľkým farmárskym celkom,“ priblížil šéf NR SR.

Informoval, že po stretnutí kontaktoval šéfku MPRV SR Gabrielu Matečnú (SNS), ktorú požiadal, aby „písomne, jasne a striktne zaujala stanovisko vo vzťahu k pôdohospodárom, k ich Košickej výzve“. „V najbližších hodinách alebo v najbližšom čase ministerstvo pôdohospodárstva zverejní, ktoré úlohy splnila vo vzťahu k týmto chlapom (farmárom), ktoré úlohy a v akom časovom horizonte budú splnené. Niektoré sú realizovateľné a už boli realizované a niektoré nie. Mám informácie aj o ústretovosti Generálnej prokuratúry pri riešení podvodov krížových dotácií. Ak chytíme jedného človeka, ktorý bude jasne a adresne stíhaný, tak pomôže to a vystraší to všetkých, ktorí sa naučili fungovať takýmto spôsobom,“ podčiarkol Danko.

Zástupca farmárov farmár Patrik Magdoško (v... Foto: SITA, Brano Bibel
magdoško, farmármi Zástupca farmárov farmár Patrik Magdoško (v strede pri mikrofónoch) a ostatní farmári po stretnutí s Andrejom Dankom.

Farmári: Stretnutie s Dankom bolo bezpredmetné

Podľa protestujúceho farmára a jedného z účastníkov rokovania u predsedu parlamentu Patrika Magdoška farmári plánujú naďalej pokračovať v proteste, a to až do dosiahnutia cieľa protestu, ktorým je podpis memoranda so zástupcami vládnej koalície.

„Výsledok stretnutia s Andrejom Dankom je bezpredmetný, nemá nejaký vplyv na to, či budú protesty pokračovať alebo nie. Protesty budú pokračovať ďalej, nakoľko nebola snaha z jeho strany, aby sa zvolala Koaličná rada, čo sme my považovali za potrebné, aby bolo podpísané memorandum. Bol od nás požadovaný text tohto memoranda. My považujeme za správne, aby text memoranda vznikol z podkladov Košickej výzvy. Memorandum má koaličných partnerov zaviazať k tomu, aby sa uviedlo, ako a kedy budú riešené body, ktoré prinesú reformu slovenského poľnohospodárstva,“ doplnil Magdoško.

Farmári sú nespokojní aj s faktom, že polícia na Tyršovom nábreží zadržiava ich stroje a do ulíc môžu chodiť protestovať len po skupinkách. „Polícia púšťa z Tyršovho nábrežia len päť traktorov a v intervaloch. Ostatné tam musia ostať. Nechápeme, prečo nám polícia bráni protestovať, keď farmári produkujú potraviny aj pre policajtov,“ povedal Patrik Magdoško.

Pre farmárov nemala Matečná miesto

Farmári v stredu takmer celý deň strávili pred Úradom vlády, kde čakali na ministerku Gabrielu Matečnú. S ministerkou pôdohospodárstva sa stretol napokon iba jeden nespokojný farmár. Ostatní farmári spoločné stretnutie odmietli, pretože nechceli rokovať v malom počte. Ministerstvo pôdohospodárstva si podľa Matečnej rokovanie v budove agrosektoru s väčším množstvo farmárov nemohlo dovoliť z kapacitných dôvodov.

„Dnes som pre stretnutie s farmármi zrušila svoj program s českým ministrom pôdohospodárstva. Chcela som teda s farmármi diskutovať. Spoločne s kolegami a členmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv sme na farmárov čakali v budove agrorezortu od 16:00. Je mi ľúto, že protagonisti tohto protestu neprišli hore do budovy ministerstva na diskusiu. Očakávali sme, že vieme s nimi prediskutovať témy, ktoré ich trápia. Jeden farmár ale nabral odvahu a prišiel. Problémy, ktoré spomenul, je možné riešiť na základe súčasnej legislatívy, a tak sme si toto stretnutie predstavovali. Protestujúcej skupinke, ktorá rokovanie odmietla, sme dali priestor na diskusiu a priestor dostali aj aktivisti, ktorých premiér Peter Pellegrini neodporučil pozvať,“ uviedla Gabriela Matečná.

Protestujúci farmári ako dôvod svojho protestu uvádzajú nenaplnenie ich požiadaviek z Košickej výzvy, čo ministerka odmieta. „Väčšina bodov z Košickej výzvy je už naplnená a sú body, ktoré neumožňuje naša legislatíva alebo legislatíva Európskej únie naplniť,“ dodala Matečná.

S farmármi sa v stredu stretol aj prezident Andrej Kiska.

133 debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárstvo #farmári #protest farmárov