Nemocnica sv. Michala podľa ÚVO porušila zákon, ministerstvo vnútra podáva žalobu

Ministerstvo vnútra podáva žalobu na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Nestotožňuje sa s výsledkami kontroly ÚVO v prípade tendra na stravovanie v Nemocnici sv. Michala, postupy kontroly považuje za nezákonné. Podľa zistení ÚVO Nemocnica sv. Michala pri tendri na prevádzkovanie stravovania za 1,6 milióna eur porušila zákon. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu. ÚVO potvrdil 13 porušení zákona, šesť z nich mohlo mať vplyv na výsledok súťaže, jedno podľa ÚVO vplyv malo.

09.07.2018 12:36 , aktualizované: 14:26
debata (2)

„Rezort vnútra rozporuje a žaluje všetkých šesť bodov, kde kontrolná skupina konštatovala, že ich zistenia mohli mať vplyv na verejné obstarávanie a v jednom prípade, že ich zistenie malo vplyv na verejné obstarávanie. Ostatné body nemali vplyv na verejné obstarávanie,“ uvádza sa v reakcii MV na zistenia ÚVO.

Rezort poukazuje na lehoty, pri ktorých podľa neho ÚVO konalo v rozpore so zákonom. Oznámenie o začatí výkonu kontroly dostala Nemocnica sv. Michala 31. januára 2017, posledným dňom na vypracovanie Protokolu tak bol podľa ministerstva 3. máj 2017. „ÚVO však vypracoval Protokol až 12. júna 2017, čo je 42 dní po zákonnej lehote stanovujúcej maximálnu dĺžku výkonu kontroly. Predmetné rozhodnutie ÚVO, Protokol a logicky aj následná Zápisnica, sú tak v rozpore so zákonom,“ konštatuje ministerstvo.

Následne dala v júli 2017 nemocnica vyjadrenie k protokolu a ÚVO sa vyjadril až 9. mája 2018 a žiadal ďalšie vyjadrenie od nemocnice. „Uvedený postup Úradu pre verejné obstarávanie považujeme za neprimeraný, netransparentný a v rozpore s princípmi efektívnosti procesov v rámci dohľadu nad verejným obstarávaní, ako aj v rozpore s princípom legitímneho očakávania výsledku konania pre Nemocnicu sv. Michala,“ zdôraznilo ministerstvo.

Rezort tiež zdôrazňuje, že boli jednoznačne uvedené záväzné ceny pre pacientsku aj zamestnaneckú stravu, ako aj päť vybraných položiek bufetového sortimentu. „Toto kritérium je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré toto tvrdenie potvrdzujú, boli pri kontrole doložené,“ dodáva.

ÚVO: Ministerstvo porušilo zákon

„V tendri na prevádzkovanie stravovania za 1,6 milióna rozhodovali aj milimetre v rozmeroch nábytku. Zadanie tak splnila iba eseročka DKT SYSTEM, ktorá patrí víťazovi predraženého tendra na komplexné vybavenie nemocnice za 23 miliónov. Obe verejné obstarávania pre štát organizoval košický PRO-TENDER,“ informuje nadácia.

Podľa organizácie boli podmienky tendra nastavené diskriminačne a pre predmet zákazky nepodstatne. „Súťažné podklady obsahovali presné opisy pre vybavenie jedálne vrátane na milimetre presných rozmerov každej jednej položky – nábytku, strojového vybavenia, riadu či prepravníkov na tácky a iného príslušenstva. Pri strojoch bol opísaný konkrétny príkon a iné parametre, ktoré sa po krátkom vyhľadávaní ukázali byť ako skopírované z katalógu,“ opísal Pavel Sibyla z Nadácie Zastavme korupciu.

Organizácia sa preto obrátila na ÚVO. „Úrad identifikoval 13 porušení zákona, pričom šesť z nich podľa ÚVO mohlo mať vplyv na výsledok tohto verejného obstarávania. V jednom prípade Úrad dokonca vyslovene píše, že dané porušenie zákona ‚malo vplyv na výsledok verejného obstarávania‘. Týkalo sa kľúčovej časti verejného obstarávania – kritérií na vyhodnotenie ponúk,“ doplnil Sybila.

Nebol dodržaný princíp transparentnosti

ÚVO po kontrole potvrdil, že pri verejnom obstarávaní nebol dodržaný princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Konštatuje napríklad, že predmet zákazky v súťažných podkladoch nie je opísaný nestranne, technické požiadavky nezabezpečujú rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nezabezpečujú čestnú hospodársku súťaž. Ďalej uvádza, že na hodnotenie kritérií boli určené pravidlá, ktoré nepodporujú spravodlivú súťaž.

Na výsledok súťaže malo podľa ÚVO vplyv to, že kritériá, ktoré boli použité na vyhodnotenie ponúk, nie sú v podobe, v ktorej boli vyhodnocované náležitosťami zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

Nadácia upozorňuje, že nemocnica obstarávala draho už pri inom tendri, pričom jej šéf Marián Križko ostáva naďalej na jej čele. „Zmeniť by to mohla ministerka vnútra Denisa Saková, pod ktorú nemocnica patrí. Tá bola v čase, keď tender prebiehal, členkou dozornej rady Nemocnice sv. Michala,“ dodáva Sibyla.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Úrad pre verejné obstarávanie #Nemocnica sv. Michala #predražený tender