Vláda schválila prvý zákon na ochranu vody

11.07.2018 17:07

Zákon na ochranu najvzácnejších zásobární vody, ktorý dnes schválila vláda, prináša efektívnejší nadrezortný prístup, zvyšuje informovanosť obyvateľov, sprísňuje pokuty a zavádza možnosť takzvaných trojrezortných kontrol.

Práca na Lex Žitný ostrov spojili tri ministerstvá. Okrem rezortu životného prostredia sa na znení zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd podieľalo aj ministerstvo zdravotníctva a rezort pôdohospodárstva. „Ak skutočne chceme chrániť životné prostredie, tak sa envirorezort musí stať motorom zmien nielen u seba, ale aj na ostatných ministerstvách. Pri ochrane vody to platí dvojnásobne. A práve Lex Žitný ostrov je príkladom, že sa to dá,“ vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí stanovuje jasné pravidlá, čo vo vodohospodárskych oblastiach možno a čo nemožno robiť. Zjednocuje platnú legislatívu, zefektívňuje jej kontrolu a sprísňuje sankcie za porušenie. V chránených vodohospodárskych oblastiach napríklad zakazuje výstavbu priemyselných zdrojov, v ktorých sa vyrábajú alebo používajú znečisťujúce látky. Zamedzuje budovaniu spracovateľských zariadení na uhynuté zvieratá či skládok na nebezpečný odpad. Pri porušení zákona hrozí pokuta až do výšky 165 000 eur.

„Považujem za veľmi dôležité, že zákon zefektívňuje výmenu informácií medzi rezortmi a podčiarkuje význam informovania verejnosti,“ podotýka hlavný hygienik SR Ján Mikas. Nová legislatíva výrazne zvyšuje informovanosť verejnosti. Obce majú povinnosť informovať keď bude kvalita pitnej vody predstavovať riziko. Úrady verejného zdravotníctva budú poskytovať informácie o prekročení limitov vo vodách a zelený rezort každý rok zverejní komplexnú správu o kvalite vôd na Žitnom ostrove.

#ochrana vôd #Lex Žitný ostrov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
38,99
Kytica Letana 13

Kytica Letana 13

23,99
Dôkaz lásky červený

Dôkaz lásky červený

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk