Poloniny a Dobročský prales obhájili Európsky diplom

Dve slovenské chránené územia, Národný park Poloniny a Národná prírodná rezervácia Dobročský prales opätovne získali prestížne medzinárodné ocenenie Európsky diplom Rady Európy pre chránené územie na ďalšie desaťročné obdobie. O prepožičaní Európskeho diplomu rozhodol v rezolúcii Výbor ministrov Rady Európy. Obe ocenené oblasti sú podľa Rady Európy územia s vysokou biodiverzitou a s európsky významnými lokalitami. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP).

16.07.2018 11:47
les, prales Foto: ,
Poloniny a Dobročský prales obhájili Európsky diplom.
debata

Európsky diplom Poloninám udelili na ďalších desať rokov za podmienky, že bude vypracovaný nový Program starostlivosti a Akčný plán do 31. decembra 2021. Zároveň je nutné vyčleniť požadované finančné zdroje a ľudské kapacity na implementáciu týchto dokumentov. Bude nutné vypracovať plán preklasifikovania lesných pozemkov vo vlastníctve štátu z tretieho stupňa ochrany do štvrtého a piateho stupňa ochrany, kde sa navrhuje bezzásahový manažment. Treba podporiť neštátnych vlastníkov lesných pozemkov, aby ich preklasifikovali do 3. a 4. stupňa ochrany. Na území národného parku je tiež potrebné vypracovať stratégiu rozvoja turizmu, databázu budov a iných objektov, ktoré majú kultúrny význam a podporovať programy ich obnovy. V prípade Dobročského pralesa je udelenie ocenenia spojené s podmienkou vytvorenia novej lesnej cesty do ochranného pásma tak, aby boli minimalizované vplyvy tejto cesty na toto územie. Pred začatím prác bude potrebné podať správu Rade Európy.

NP Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom, ktorý spája slovenskú, poľskú a ukrajinskú hranicu. Jeho súčasťou sú Karpatské bukové pralesy, človekom nenarušené lesy. Spoločne s priľahlým chráneným územím Poľska a Ukrajiny patrí do siete jedinečných biosférických rezervácií pod názvom Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty. Spolu s ďalšími okolitými lokalitami bol v roku 2007 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Národný park je jedným z najvýznamnejších území v strednej Európe s výskytom veľkých lesných živočíchov, raritou je prítomnosť zubra hrivnatého vo voľnej prírode. Dobročský prales sa nachádza na strednom Slovensku v území obce Čierny Balog v okrese Brezno. Patrí medzi najstaršie chránené územie na Slovensku. Jeho ochrana sa začala v roku 1913. Od roku 1996 je vstup verejnosti do pralesa zakázaný.

Európsky diplom pre chránené územia udeľuje Výbor ministrov Rady Európy v Štrasburgu. Územie, ktoré sa ho usiluje získať, musí spĺňať základné kritériá, napríklad mimoriadne prírodné hodnoty, biologickú a krajinnú rozmanitosť.

debata chyba
Viac na túto tému: #UNESCO #Poloniny #národný park