Starobné penzie porastú najmenej o 8,70 eura

Valorizácia penzií bude v januári opäť vyššia. Všetky sa zdvihnú najmenej o 2,6 percenta ich aktuálnej sumy. No mnohé ešte o viac, keďže vláda opäť zagarantuje aj minimálnu sumu zvýšenia.

06.08.2018 13:00
dôchodkyňa, babka, penzia, starobný dôchodok,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (46)

Najnižšie starobné dôchodky, až po hraničnú sumu 334,70 eura, sa napríklad upravia smerom nahor o konštantných 8,70 eura. A seniori s dávkami nad touto hranicou dostanú pridané percentuálne, úmerne k výške svojej penzie. Rovnaký systém, ale s inými sumami, sa uplatní aj pri zvyšovaní iných typov dôchodkov – predčasných starobných, invalidných či pozostalostných.

„Pre valorizáciu v roku 2019 sa tak uplatní prakticky ten istý model, aký sa využil v tomto roku. Kým však teraz v januári dostala napríklad väčšina starobných dôchodcov k penzii napevno pridanú tohtoročnú minimálnu garanciu 8,40 eura, na budúci rok sa situácia zmení – výrazná časť, až okolo 80 percent z nich, získa viac ako 8,70 eura, ktoré majú byť garantované po novom,“ skonštatoval štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd).

Podľa Švejnu je tento obrat najmä dôsledkom zvyšujúcej sa dôchodcovskej inflácie, od ktorej sa odvíjajú aj valorizačné sumy. Kým vlani bola len na úrovni 0,8 percenta, za prvý polrok 2018 sa podľa údajov Štatistického úradu vyšplhala na spomínaných 2,6 percenta.

Pri výpočte dôchodkovej dávky sa tak bude u každého konkrétneho poberateľa postupovať nasledovne: Najprv sa mu z jeho penzie vypočíta valorizačná suma 2,6 percenta. Napríklad v prípade 300-eurového dôchodku je to 7,80 eura. Táto suma sa porovná s garantovaným minimom pre daný typ dôchodku. Pri starobnom je to pre budúci rok spomínaných 8,70 eura, čo sú dve percentá z priemernej dávky tohto typu. Napokon sa obe sumy porovnajú a senior dostane pridanú tú vyššiu, čiže v uvedenom príklade 8,70 eura.

V prípade penzistu so starobným dôchodkom nad hranicou 334,70 eura to bude opačne. Ak poberá napríklad dávku 400 eur, percentuálne zvýšenie vyjde v jeho prípade na 10,40 eura, čo je viac ako garantovaných 8,70 eura. Dostane teda 10,40 eura.

Podľa sociologičky SAV Moniky Čambálikovej je navrhovaný spôsob valorizácie v poriadku. „Inflácia je vyššia, čiže ľudia s vyššími penziami dostanú pridané viac ako tí s nižšími. Prejaví sa tak zase viac princíp zásluhovosti, ktorý by sa mal dať aj v prvom pilieri viac do popredia, aby boli mladí či lepšie zarábajúci ľudia motivovaní platiť odvody,“ vyzdvihla sociologička.

Ako dodala, percentuálna valorizácia vyšších dôchodkov ich poberateľom zaručí, že napriek zvyšujúcim sa cenám v obchodoch sa ich životná úroveň zachová. A najslabším dôchodcom, ktorým pridajú garantovanú pevnú sumu sa, naopak, ich životné podmienky mierne zlepšia. „Čiže, stále zostáva aj princíp solidarity, pre prvý pilier takisto dôležitý,“ uzavrela Čambáliková.

O zvýšení dôchodkov bude rozhodovať Sociálna poisťovňa, ktorá v informačnom liste každému poberateľovi uvedie obe porovnávacie sumy, pričom mu prizná vyššiu z nich. Inštitúcia, ako to robí každoročne, rozošle rozhodnutia o zvýšení dôchodkov tak, aby boli poberateľom doručené ku dňu splatnosti dôchodku v mesiaci január príslušného kalendárneho roka. To znamená, že penzistovi, ktorý dostáva svoju dávku napríklad v 18. deň v kalendárnom mesiaci, bude rozhodnutie doručené krátko pred 18. januárom 2019.

V rámci ostatnej veľkej penzijnej reformy sa v roku 2012, za jednofarebnej Ficovej vlády, valorizačné pravidlá výhľadovo upravili na mnoho rokov dopredu. Päť nasledujúcich rokov sa podľa nich aj valorizovalo o pevnú sumu, čiže každému rovnako. Od roku 2018 mala nastúpiť percentuálna valorizácia o dôchodcovskú infláciu.

Lenže keď na základe prijatých pravidiel stúpol v januári 2016 starobný dôchodok iba o 1,90 eura a o rok neskôr sa mal predbežne zdvihnúť dokonca len o 1,30 eura, vláda bola nútená zasiahnuť. Spôsob valorizácie pre rok 2017 jednorazovo upravila, takže vlani v januári sa penzie podľa jednotlivých typov zdvihli o pevnú sumu rovnajúcu sa dvom percentám z ich priemernej vyplácanej mesačnej sumy. Napríklad starobný dôchodok sa tak všetkým poberateľom bez rozdielu navýšil o 8,20 eura.

Pôvodný zákon spred šiestich rokov bol však ako celok stále platný, takže tohto roku sa malo začať valorizovať percentuálne, o dôchodcovskú infláciu. Keďže už jej odhad bol opäť veľmi nízky, čo by zase viedlo aj k nízkej valorizácii a veľkej nespokojnosti dôchodcov, pripravila Ficova už tretia vláda nový kombinovaný valorizačný model, ktorý pri nízkej percentuálnej valorizácii garantoval minimálnu sumu zvýšenia. Tento model sa uplatní aj v roku 2019.

Výdavky na valorizáciu dôchodkových dávok v roku 2019 sa odhadujú približne na 190,8 milióna eur. Garancia minimálnej pevnej valorizačnej sumy ich však navýši o ďalších 85 miliónov.

Valorizácia dôchodkov 2019

Základné parametre dvíhania penzií
druh dôchodku minimálna valorizačná pevná suma (v eurách) hraničná suma medzi pevnou a percentuálnou valorizáciou* (v eurách)
nekrátené dôchodky (vyplácané sólo)  
starobný 8,70 334,7
predčasný starobný 8,30 319,3
invalidný do 70% 4,20 161,6
invalidný nad 70 % 7,40 284,7
vdovský a vdovecký 5,60 215,4
sirotský 2,70 103,90
krátené dôchodky (vyplácané v polovičnej sume v súbehu s iným dôchodkom či dôchodkami)  
starobný 2,70 103,9
predčasný starobný 3,00 115,4
invalidný do 70 % 1,80 69,3
invalidný nad 70 % 2,80 107,8
vdovský a vdovecký 2,50 96,3
sirotský 1,40 53,9

Pozn.: *Hraničné sumy predstavujú také výšky dôchodkov, nad ktoré je už percentuálna valorizácia výhodnejšia ako pevná.

Príklady zvýšenia dôchodku v roku 2019

  • 1. Dôchodca A poberá sólo starobný dôchodok 300 eur. Na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR by sa mali dôchodkové dávky v roku 2019 valorizovať o 2,6 %. Sociálna poisťovňa porovná percentuálne zvýšenie, v tomto prípade 7,80 eura s minimálnou valorizačnou pevnou sumou (2 % z priemernej sumy nekráteného starobného dôchodku), ktorá pre rok 2019 bude pri nekrátenom starobnom dôchodku na úrovni 8,70 eura. Dôchodcovi sa zvýši dôchodok o vyššiu z týchto dvoch súm, čiže v tomto prípade o 8,70 eura.
  • 2. Dôchodca B poberá sólo starobný dôchodok 400 eur. Percentuálne zvýšenie by tak predstavovalo 10,40 eura, čo je viac ako 8,70 eura, preto by sa tomuto dôchodcovi zvýšil dôchodok o 10,40 eura.
  • 3. Dôchodca C poberá nekrátený starobný dôchodok 500 eur a krátený vdovský dôchodok 90 eur. Percentuálne zvýšenie nekráteného starobného dôchodku by predstavovalo 13,00 eur a percentuálne zvýšenie vdovského dôchodku 2,40 eura. Minimálna pevná suma zvýšenia nekráteného starobného dôchodku bude pre rok 2019 na úrovni 8,70 eura a v prípade kráteného vdovského dôchodku 2,50 eura. V takomto prípade sa nekrátený starobný dôchodok zvýši percentuálne o 13,00 eur a krátený vdovský dôchodok o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 2,50 eura.

© Autorské práva vyhradené

46 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #Ivan Švejna #ministerstvo práce a sociálnych vecí