Výsledky odberu vody v Gabčíkove výskyt atrazínu nepotvrdili

Podozrenia na výskyt atrazínu na Vodnom diele Gabčíkovo sa zatiaľ nepotvrdili. Ako informovala Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) Stela Ištvánfyová, podnik zintenzívnil odbery a rozbory vody na Vodnom diele Gabčíkovo po tom, ako sa koncom minulého roka vyskytol v podzemných vodách v obciach v okrese Dunajská Streda pesticíd atrazín.

10.08.2018 19:03
Vodná elektráreň Gabčíkovo Foto:
Vodné dielo Gabčíkovo.
debata

Okrem rozborov zameraných na štandardné mikrobiologické a chemické ukazovatele zintenzívnila VV kontrolu vody aj z hľadiska zostatku pesticídov. Analyzovaný zdroj vody nie je využívaný pre zásobovanie obyvateľstva, ale výlučne len pre vlastnú spotrebu stupňa Gabčíkovo v rámci administratívnych budov podniku.

Mohlo ísť o chybu merania

Výsledky odberu a vyšetrenia vody doručené tento týždeň boli negatívne. Júlové neakreditované odbery však uvádzali mierne prekročenie hodnoty zostatkov atrazínu o 2,4 až 2,7 percenta oproti stanovenému limitu. „Situáciu napriek zistenej neprítomnosti atrazínu v podzemných vodách podnik naďalej monitoruje, pričom výsledky kontrolných testov vody štátny podnik očakáva do dvoch týždňov,“ uvádza v stanovisku Vodohospodárska výstavba s tým, že je možné, že vzhľadom na nízke prekročenie limitu ide o chybu merania. "S regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme vzniknutú situáciu okamžite riešili. Samozrejme, sme túto vodu prestali používať. Zároveň sme objednali filtračné zariadenie čistiace vodu za pomoci aktívneho uhlia. Akreditované odbery a akreditované laboratórne vyšetrenie vody prítomnosť atrazínu nepotvrdili, napriek tomu zatiaľ zostávame v pohotovostnom režime a naďalej zabezpečujeme náhradnú pitnú vodu pre našich zamestnancov Vodného diela Gabčíkovo,“povedal generálny riaditeľ VV, š. p. Daniel Kvocera. Pripomenul, že o vzniknutej situácii rokoval ešte v júli aj s generálnym riaditeľom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Petrom Rusňákom a generálnym riaditeľom Sekcie poľnohospodárstva na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štefanom Rybom s cieľom hľadania spoločných riešení a preventívnych opatrení. Rezort pôdohospodárstva prejavil záujem o zintenzívnenie spolupráce v tejto oblasti.

Atrazín sa v poľnohospodárstve používal 7 rokov

Atrazín sa používal v poľnohospodárstve od roku 1998 do roku 2005. Za sedem rokov ho len na Žitnom ostrove použili asi 40-tisíc kilogramov. „Takto sa atrazín dostal do pôdy a nejaký čas potrvá, kým sa rozloží. Musíme počítať s tým, že kým sa to úplne vyčistí, tak to bude ešte pár rokov trvať,“ povedal ešte v apríli minister životného prostredia László Sólymos. Úlohou envirorezortu podľa neho je situáciu monitorovať a ak by sa kontaminácia pitnej vody zopakovala, bude musieť opäť reagovať. Ministerstvo životného prostredia pripravuje zákon o vodohospodársky chránených oblastiach v spolupráci s dotknutými rezortmi, teda ministerstvami pôdohospodárstva a zdravotníctva. Zákon nazvaný aj Lex Žitný ostrov plánuje zmeniť súčasnú prax, keď na kvalitu vody dohliada viacero inštitúcií. Nový zákon zjednotí postupy a rozšíri tiež informovanosť obyvateľstva o možnom znečistení vody. Mal by byť prijatý ešte v tomto roku.

Kontaminácia zasiahla 6 obcí

Kontaminácia atrazínom zasiahla koncom minulého roku šesť obcí v okrese Dunajská Streda, situácia je však už pod kontrolou, povedal Sólymos. Päť obcí bolo napojených na vodovod cez Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť. V týchto obciach namontovali uhlíkové filtre, ktoré dokážu kontamináciu odfiltrovať. Laboratórne skúšky jednoznačne potvrdili účinnosť tohto opatrenia a zníženie hodnoty atrazínu pod určenú maximálnu hranicu. Šiesta obec má vlastný vodovod. A už poslala žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond, aby mohli na svoj vodovod namontovať uhlíkový filter.

V súvislosti s kontamináciou podzemných vôd Žitného ostrova atrazínom Inštitút vodnej politiky podal na Úrad kriminálnej polície trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestných činov poškodzovania životného prostredia a ohrozovania ľudského zdravia. Atrazín je herbicíd, ktorý sa v minulosti používal na likvidáciu buriny v porastoch kultúrnych plodín. Jeho prítomnosť v pitnej vode limituje vyhláška ministerstva zdravotníctva.

debata chyba
Viac na túto tému: #znečistenie #pesticídy #Vodné dielo Gabčíkovo