Podľa AI je výročná správa o vývoze zbraní je zavádzajúca, rezort sa bráni

Amnesty International Slovensko (AIS) upozorňuje na nezrovnalosti vo výročnej správe Ministerstva hospodárstva SR o vývoze zbraní zo SR. Podľa mimovládnej organizácie je výročná správa o obchode s výrobkami obranného priemyslu "zavádzajúca a neposkytuje informácie o hodnote reálne vyvezených výrobkov obranného priemyslu", informovala Kristína Kironská z AIS.

17.08.2018 11:32, aktualizované: 13:24
debata (3)

Upozorňujeme na nezrovnalosti vo vykazovaní vývozu zbraní, konkrétne na vývoze do Saudskej Arábie. Tento problém sa však týka vykazovania vývozu do všetkých krajín," tvrdí mimovládka, ktorá za problematickú označila súhrnnú správu. AIS zistil, že údaje, ktoré Slovensko poskytlo v správach vyplývajúcich zo zmluvy o obchodovaní so zbraňami a registra konvenčných zbraní Organizácie spojených národov za rok 2016, uvádzajú, že Slovensko vyviezlo do Saudskej Arábie mínomety, raketomety, ťažké guľomety aj samopaly. „Vo výročnej správe za rovnaké vykazovacie obdobie však Saudská Arábia nefiguruje ako cieľová krajina vývozu. Z výročnej správy je teda možné mylne sa domnievať, že SR do Saudskej Arábie v roku 2016 nevyviezla žiadne zbrane,“ uvádza sa v stanovisku mimovládnej organizácie.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR AIS 28. mája poskytlo vysvetlenie, že ide o „vývozné licencie vydané v rokoch 2013, 2014 a 2015 (spolu deväť prípadov), ktorých platnosť sa skončila vo februári 2016 (šesť prípadov) a v decembri 2016 (tri prípady). Do skončenia ich platnosti bolo možné tieto licencie čerpať, čo sa aj v skutočnosti dialo. Nešlo teda o vývozy povolené v roku 2016, ale o dočerpávanie licencií vydaných v roku 2013 a 2015, ktoré boli čerpané až do skončenia ich platnosti. Preto tieto informácie nie sú obsiahnuté vo výročnej správe za rok 2016, ale sú obsiahnuté vo výročnej správe za rok, v ktorom boli vydané“.

„Žiadame ministerstvo, aby okamžite zrušilo túto netransparentnú prax. Žiadame, aby metodiku spracovania výročnej správy upravovala právna norma, ktorá bude spĺňať odporúčania vyplývajúce zo zmluvy o obchodovaní so zbraňami, konkrétne bude uvádzať informácie o konkrétnych množstvách a hodnotách udelených licencií podľa jednotlivých kategórií, o skutočných transferoch konvenčných zbraní, o konečných užívateľoch či o dátume rozhodnutia o udelení licencie,“ dodala vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko Kamila Gunišová.

Ministerstvo hovorí o nepochopení problematiky

„Napriek opakovanej komunikácii rezortu hospodárstva predstavitelia AIS zrejme nemajú záujem pochopiť problematiku, a najmä metodiku spracovania údajov vývozu zbraní. MH postupuje maximálne transparentne, nezatajuje žiadne informácie o vývoze zbraní a dôrazne odmieta akékoľvek pokusy o zavádzanie zo strany AIS,“ uviedol hovorca MH SR Maroš Stano. Dodal, že ak chcú nielen predstavitelia AIS získať ucelený obraz o reálnom obchode so zbraňami, stačí si pozrieť údaje, ktoré rezort hospodárstva pravidelne vykazuje v rámci hlásení do OSN či ATT.

Všetky tieto údaje sú verejne dostupné. Zároveň rezort hospodárstva uviedol, že v prípade hlásení do spomínaných inštitúcií sa uplatňuje úplne iná metodika, čo sa týka obsahu aj spracovania vykazovaných štatistických údajov, v porovnaní s tým, čo uvádza zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, ktorý upravuje obsah výročnej správy. Preto tieto údaje nie je podľa jeho slov možné porovnávať.

Rezort hospodárstva je presvedčený, že všetky údaje uvádzané tak v hláseniach, ako aj vo výročnej správe sú korektné. Zároveň tvrdí, že spracované údaje zasielané v hláseniach za jednotlivé krajiny sa porovnávajú a v tejto súvislosti SR nebola doteraz požiadaná o korekciu svojich hlásení a neboli signalizované žiadne nedostatky ani nezrovnalosti vo vykazovaných údajoch. „MH SR dôsledne dodržiava všetky medzinárodné záväzky SR v oblasti obchodovania so zbraňami, ako aj všetky povinnosti vyplývajúce z reportovacieho mechanizmu jednotlivých kontrolných režimov,“ dodal Stano.

3 debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy