Štát navyšuje financie na ďalší nákup učebníc

20.08.2018 15:00
šlabikár, Lipka, škola, prvák, žiak, školstvo
V prostredí škôl sa volá po zmene v spôsobe obstarávania učebníc, aby neboli viazané len na centrálne obstarávanie. Autor: ,

Školské brány sa pre žiakov otvoria v pondelok 3. septembra. Na budúci týždeň už prichádzajú učitelia, aby pripravili všetko potrebné na vyučovanie aj mimoškolskú činnosť. Aj v digitálnej ére platí, že poznanie ľudstva je zhmotnené v knihách. A koncentruje sa v učebniciach.

V tomto čase sa otvárajú aj sklady vydavateľstiev učebníc. V školách ich musia riaditelia prevziať, s pracovníkmi školy katalogizovať, rozdeliť do tried. Celkovo to bude 2,6 milióna kusov učebníc. Momentálne je pripravených približne 1,5 milióna kusov učebníc, teda 58 percent z množstva, ktoré žiadali školy na školský rok 2018/2019. Sú v tom reedície, ale aj nové učebnice, napríklad Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ, Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ, Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ a Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ, vrátane metodických príručiek. V tomto súbore sú aj prepracované vydania učebníc pre 4. a 8. ročník ZŠ podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Na nákup reedícií a nových titulov poskytlo ministerstvo školstva v tomto roku okolo 6,8 milióna eur. "Okrem toho v septembri plánujeme zabezpečiť nákup ďalších reedícií v sume asi 1,1 milióna eur. Ďalšie finančné prostriedky poslal rezort školám na nákup Prvouky pre 2. ročník ZŠ (201 642 eur) a tiež na učebnice cudzích jazykov (1 332 120 eur), ktoré si školy nakupujú podľa vlastného výberu.

V tomto roku boli na učebnice v štátnom rozpočte dodatočne vyčlenené ďalšie 4 milióny eur, a tak sa celková suma na tento účel zvýšila na 10 miliónov eur," aktualizuje pôvodný rozpočet ministerstvo. Finančné prostriedky slúžia na celý proces zabezpečenia učebníc – reedície, nové učebnice aj príspevky na učebnice cudzích jazykov až po ich distribúciu.

V prostredí škôl sa volá po zmene v spôsobe obstarávania učebníc, aby neboli viazané len na centrálne obstarávanie. Ministerstvo školstva potvrdilo, že taký plán pripravuje. Školám umožní výber z viacerých druhov učebníc. „Postupne uvoľníme trh v prípade tých učebníc, kde budú k dispozícii viaceré alternatívne tituly v súlade s Implementačným plánom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania,“ spresňuje ministerstvo.

Upozorňuje však, že z doterajšej praxe vyplýva, že centrálne obstarávanie a distribúcia učebníc je hospodárnejší spôsob v porovnaní so samostatným nákupom jednotlivými školami. Zároveň pripomína, že samostatné zabezpečovanie učebníc je nevyhnutne spojené s výrazným zvýšením administratívnej záťaže škôl. Akýkoľvek samostatný nákup učebníc školou by musel byť vykonaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#školstvo #učebnice #začiatok školského roka #Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku