Most-Híd chce, aby sa neúspešný žiadateľ o víza mohol obrátiť na súd

Ustanovenie v zákone o pobyte cudzincov, ktoré bráni neúspešným žiadateľom o schengenské víza obrátiť sa na súd, aby zamietavý verdikt štátnych orgánov preskúmal, by sa malo vypustiť. To je cieľ návrhu novely zákona o pobyte cudzincov z dielne koaličných poslancov Petra Kresáka, Petra Antala a Kataríny Cséfalvayovej (všetci Most-Híd), ktorý predložili na septembrové rokovanie pléna. Novela má v tejto veci zosúladiť právny poriadok SR s právnym poriadkom EÚ.

25.08.2018 16:37
Schengen, hranica, clo, zoll, schengenský... Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (12)

Súčasný zákon o pobyte cudzincov hovorí, že schengenské vízum udeľuje diplomatická misia alebo konzulárny úrad SR v zahraničí po predchádzajúcom stanovisku ministerstva vnútra. Zároveň platí, že ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí sa môžu dohodnúť, v ktorých prípadoch môže zastupiteľský úrad udeliť schengenské vízum aj bez stanoviska rezortu vnútra.

Štátny príslušník tretej krajiny sa môže proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o udelenie schengenského víza, o zrušení alebo o odvolaní udeleného schengenského víza odvolať. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní. Toto odvolanie nemá odkladný účinok. Zastupiteľský úrad o ňom môže sám rozhodnúť, ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Ak zastupiteľský úrad o odvolaní nerozhodne, pošle ho do piatich dní od jeho doručenia ministerstvu zahraničných vecí, ktoré o odvolaní rozhodne.

Most-Híd pripomína, že podľa zmluvy o EÚ majú členské štáty povinnosť stanoviť dostatočné prostriedky nápravy na zabezpečenie účinnej právnej ochrany v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie. Nariadenie o vízovom kódexe členským štátom ukladá povinnosť umožniť žiadateľom podať odvolanie proti zamietnutiu, zrušeniu alebo odvolaniu víza.

Právo na súdne odvolanie proti zamietnutiu udelenia víza potvrdil 13. decembra 2017 Súdny dvor EÚ vo veci El Hassani. Keďže u nás to ešte neplatí, Európska komisia začala proti Slovenskej republike postup za nesplnenie povinnosti. Ešte vo februári 2013 zaslala slovenským orgánom formálnu výzvu, v októbri 2013 nasledovala ďalšia formálna výzva, v októbri 2014 to bolo odôvodnené stanovisko a vo februári 2015 v poradí druhé odôvodnené stanovisko. Posledným krokom zo strany Komisie je podnet na Súdny dvor na začatie konania proti Slovenskej republike z mája 2017 z dôvodu neposkytnutia súdnych prostriedkov nápravy proti rozhodnutiam o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víz.

Novela Mosta-Híd má teda vypustiť zo zákona o pobyte cudzincov ustanovenie, ktoré v slovenskom právnom poriadku bránilo súdnemu prieskumu rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie schengenského víza.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #Most-Híd #žiadateľ o azyl